Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Gospodarka przestrzenna

A A A

 

Wnioski złożone w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach
w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszacych:

 

WNIOSEK VFM OLIMPIJSKA SP. Z O.O. O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ NA FRAGMENTACH DZIAŁEK NR EWID. 1909/26 i 1909/27 POŁOŻONYCH W SOCHACZEWIE PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM SOCHACZEW WSCHÓD

 

 

 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

 1. obwieszczenie - budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Chopina w Sochaczewie
 2. zawiadomienie - budowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej w Sochaczewie
 3. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej w Sochaczewie
 4. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4
 5. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 MajaGM
 6. obwieszczenie - wszczęcie postepowania na budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe przy ul. Parkowej
 7. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe na dz. nr 1574/11 ul. Płocka
 8. obwieszczenie - wszczęcie postępowania na budowę sieci wodociągowej magistralnej w obrębie Sochaczew Wschód i Chodaków
 9. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - sieć wodociągowa magistralna - Al. 600-lecia i ul. Chodakowska
 10. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - sieć wodociągowa magistralna - obr. Sochaczew Centrum i Chodaków
 11. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem - budowa zbiornika retencyjnego ul. Płocka
 12. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem - budowa kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja
 13. obwieszczenie o zapoznaniu z aktami w sprawie budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Parkowej
 14. zawiadomienie o wszczęciu postepowania na budowę sali sportowej przy ZSCKP w Sochaczewie
 15. Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Sochaczewie
 16. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja
 17. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopoweprzy ul. Płockiej
 18. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe przy ul. Parkowej w Sochaczewie
 19. zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie budowy sieci wodociagowej magistralnej na działkach połozonych w obrębie Sochaczew Wschów i Chodaków w Sochaczewie
 20. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem - budowa sieci wodociągowej magistralnej w ul. 600-lecia i Chodakowskiej
 21. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem - budowa sieci wodociągowej magistralnej obr. Sochaczew Centrum i Chodaków
 22. zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie budowy hali sportowej dla ZSCKP w Sochaczewie
 23. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci wodociągowej magistralnej obr. Centrum i Chodaków
 24. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci wodociągowej magistralnej Al. 600-lecia i ul. Chodakowska
 25. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci wodociągowej magistralnej obręb Sochaczew Wschód i Chodaków
 26. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę hali sportowej dla ZSCKP ul. Bartosza Głowackiego w Sochaczewie
 27. Ogłoszenie - wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które wygasły z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (art. 546 ust. 1)
 28. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci gazowej w ul. J. Matejki, Pocztowej i Fr. Chopina
 29. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasach drogowych ul. Juliusza Słowackiego i ul. Wojska Polskiego
 30. Ogłoszenie - uzupełnienie wykazu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które wygasły z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (art. 546 ust. 1)
 31. Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie Sochaczew Boryszew w m. Sochaczew oraz we wsi Janówek Duranowski w gm. SochaczewObwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie Sochaczew Boryszew w m. Sochaczew oraz we wsi Janówek Duranowski w gm. Sochaczew
 32. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasach drogowych ul. Juliusza Słowackiego i ul. Wojska Polskiego w Sochaczewie
 33. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem - budowa sieci gazowej w ul. J. Matejki, Pocztowej i Fr. Chopina
 34. Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew o możliwości zapoznania się z materiałem zebranym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie Sochaczew Boryszew w m. Sochaczew oraz we wsi Janówek Duranowski w gm. Sochaczew
 35. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Al. 600 lecia w Sochaczewie
 36. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasach drogowych ul. Juliusza Słowackiego i ul. Wojska Polskiego w Sochaczewie
 37. zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę parku linowego przy ul. Chopina w Sochaczewie
 38. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci gazowej w ul. J. Matejki, Pocztowej i Fr. Chopina
 39. obwieszczenie - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Bartosza Głowackiego w Sochaczewie
 40. obwieszczenie - budowa parku linowego przy ul. Chopina w Sochaczewie
 41. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - zmiana sposobu użytkowania budynku na cele oświatowe z termomodernizacją ul. Piłsudskiego
 42. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - zmiana sposobu użytkowania budynku na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego z termomodernizacją ul. Piłsudskiego
 43. obwieszczenie - wszczęcie postepowania na budowę sieci wodociagowej w ul. Batorego i ul. Narutowicza
 44. obwieszczenie - zapozanaie z aktami w sprawie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Bartosza Głowackiego
 45. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku na cele oświatowe z termomodernizacją ul. M.J. Piłsudskiego
 46. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku z przeznaczeniem na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego z termomodernizacją ul. M.J. Piłsudskiego
 47. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę parku linowego przy ul. Fryderyka Chopina w Sochaczewie
 48. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci wodociągowej w ul. Stefana Batorego i ul. Gabriela Narutowicza
 49. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Bartosza Głowackiego
 50. Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranym w sprawie materiałem - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej Al. 600 lecia
 51. Wydana decyzja - zmiana sposobu użytkowania budynku na cele oświatowe z termomodernizacją ul. Piłsudskiego
 52. Wydana decyzja - zmiana sposobu użytkowania budynku na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego z termomodernizacją ul. Piłsudskiego
 53. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Jana Kochanowskiego
 54. zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej w ul. Stefana Okrzei w Sochaczewie
 55. zawiadomienie o wszczęciu postepowania na budowę sieci gazowej w ul. Parkowej i ul. Grunwaldzkiej w Sochaczewie
 56. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci gazowej ul. Wyszogrodzka
 57. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci wodociągowej w ul. Batorego i ul. Narutowicza w Sochaczewie
 58. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w pasach drogowych ul. Polnej, ul. Jana Kochanowskiego i na dz. nr ewid. 425/2
 59. obwieszczenie o zapoznaniu z aktami w sprawie budowy sieci gazowej w ul. Parkowej i ul. Grunwaldzkiej w Sochaczewie
 60. Obwieszczenie - wydana decyzja - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 Al. 600 lecia w Sochaczewie
 61. Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Jana Kochanowskiego w Sochaczewie
 62. zapoznanie z materiałem dowodowym - budowa sieci gazowej ul. Wyszogrodzka
 63. Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym - przebudowa sieci wodociągowej w pasach drogowych ul. Polnej, ul. Jana Kochanowskiego w Sochaczewie
 64. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Parkowej i ul. Grunwaldzkiej w Sochaczewie
 65. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci gazowej w ul. Jana Kochanowskiego w Sochaczewie
 66. zawiadomienie o wszczęciu postepowania na budowę sieci energetycznej SN i stacji transformatorowej w ul. Stefana Okrzei w Sochaczewie
 67. Wydana decyzja - budowa sieci gazowej ul. Wyszogrodzka
 68. obwieszczenie o zebranym materiale w sprawie budowy sieci gazowej w ul. Stefana Okrzei w Sochaczewie
 69. Obwieszczenie - wydana decyzja na przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Polnej, ul. Jana Kochanowskiego w Sochaczewie
 70. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa komina zewnętrznego na terenie kotłowni osiedlowej ul. Żeromskiego 23
 71. obwieszczenie o zapoznaniu z aktami w sprawie budowy sieci energetycznej kablowej SN i stacji transformatorowej w ul. Stefana Okrzei w Sochaczewie
 72. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci gazowej w ul. Stefana Okrzei w Sochaczewie
 73. zapoznanie z materiałem dowodowym - budowa komina zewnętrznego na terenie kotłowni osiedlowej ul. Żeromskiego 23
 74. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci kablowej 15 kV obr. Sochaczew Wschód
 75. Wydana decyzja - budowa komina zewnętrznego na terenie kotłowni osiedlowej ul. Żeromskiego 23
 76. zawiadomienie o wydaniu decyzji na budowę sieci energetycznej kablowej SN 15kV i kontenerowej stacji transformatorowej przy ul. Stefana Okrzei
 77. zapoznanie z materiałem dowodowym - budowa sieci kablowej 15 kV obr. Sochaczew Wschód
 78. wydana decyzja - budowa sieci kablowej 15 kV obr. Sochaczew Wschód
 79. zawiadomienie o wszczęciu postępowania na przebudowę rozdzielni 110kV i dobudowę pola liniowego 110kV ul. Ernesta Kościńskiego
 80. obwieszczenie o zapoznaniu z aktami w sprawie przebudowy rozdzielni oraz budowy pola liniowego przy ul. Kościńskiego w Sochaczewie
 81. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Granicznej
 82. obwieszczenie - wszczęcie postępowania na kąpielisko na rzece Bzurze
 83. obwieszczenie o wydaniu decyzji na przebudowę rozdzielni 110kV przy ul. Ernesta Kościńskiego
 84. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa drogi o nawierzchni asfaltowej ulicy Granicznej w Sochaczewie
 85. zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie urządzenia kąpieliska na rzece Bzurze w Sochaczewie
 86. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Granicznej w Sochaczewie
 87. zawiadomienie o wszczęciu postepowania na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Władysława Reymonta
 88. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci energetycznej kablowej nn zasilania podstawowego w obrębie Sochaczew Boryszew w Sochaczewie
 89. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działkach położonych w obrębie Sochaczew Boryszew w Sochaczewie
 90. zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Kątowej
 91. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa pompowni przeciwpożarowej z zbiornikiem wody oraz instalacją hydrantów na dz. nr 1910/16 położonej przy ul. Osiedle Kolejowe 5 w Sochaczewie
 92. obwieszczenie o wszczęciu postępowania na rozbudowę sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Sochaczewie
 93. obwieszczenie - wydana decyzja na miejsce do kąpieli na rzece Bzurze w Sochaczewie
 94. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach położonych w obrębie Sochaczew Wschód w Sochaczewie
 95. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Kątowej w Sochaczewie
 96. zawiadomienie o wszczęciu postepowania na budowę linii kablowej SN w ul. Inżynierskiej i ul. Ernesta Kościńskiego w Sochaczewie
 97. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działkach położonych w obrębie Sochaczew Boryszew
 98. zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie rozbudowy sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Sochaczewie
 99. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w obrębie Sochaczew Wschód
 100. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilania podstawowego na działkach położonych w obrębie Sochaczew Boryszew
 101. obwieszczenie - rozbudowa stacji 220/110 kV Sochaczew przy ul. Partyzantów w Sochaczewie
 102. obwieszczenie o zapoznaiu z aktami w sprawie przebudowy sieci wodociagowej rozdzielczej w ul. Reymonta, ul. 1 Maja, ul. Piłsudskiego w Sochaczewie
 103. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci wodociągowej rozdzielzcej w ul. Kątowej w Sochaczewie
 104. zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę sieci elektroenergetycznej na działkach połozonych w obrębie Chodaków, Sochaczew Wschód i Wypalenisko w Sochaczewie
 105. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działkach w obrębie Sochaczew Boryszew
 106. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem wody oraz instalacją hydrantów zewnętrznych na działce nr ewid. 1910/16 położonej przy ul. Osiedle Kolejowe 5 w Sochaczewie
 107. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w obrębie Sochaczew Wschód
 108. Obwieszczenie - wydana decyzja - rozbudowa budynku Sali gimnastycznej z przebudową dachu i zaplecza Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie
 109. Wszczęcie postępowania - przebudowa dworca kolejowego Sochaczew wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1910/23 położonej przy ul. H. Sienkiewicza w Sochaczewie
 110. Wszczęcie postępowania - budowa sieci energetycznej kablowej SN, sieci energetycznej kablowej nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej w obrębie Sochaczew Boryszew w Sochaczewie
 111. obwieszczenie - wydana decyzja na przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: 1 Maja, Władysława Reymont, M. J. Piłsudskiego
 112. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilania podstawowego w obrębie Sochaczew Boryszew w Sochaczewie
 113. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem wody oraz instalacją hydrantów zewnętrznych na działce nr ewid. 1910/16 położonej przy ul. Osiedle Kolejowe w Sochaczewie
 114. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem dowodowym - budowa sieci energetycznej SN, sieci energetycznej nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej na działkach położonych przy ul. Łuszczewskich w Sochaczewie
 115. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy linii kablowych SN w obrębie Malesi i Kozłów Biskupi w Sochaczewie
 116. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie rozbudowy stacji 220/110kV Sochaczew przy ul. Partyzantów
 117. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem dowodowym - przebudowa dworca kolejowego Sochaczew położonego przy ul. Sienkiewicza w Sochaczewie
 118. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci energetycznej SN obręb Chodaków Wypalenisko Sochaczew Wschów w Sochaczewie
 119. obwieszczenie - wydana decyzja na rozbudowę stacji 220/110kV Sochaczew przy ul. Partyzantów
 120. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci ciepłowniczej obręb Sochaczew Centrum i Sochaczew Wschód
 121. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci energetycznej kablowej SN 15 kV, sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej na działkach położonych przy ul. Łuszczewskich w Sochaczewie
 122. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę linii kablowej SN w ul. Inżynierskiej i ul. Ernesta Kościńskiego w Sochaczewie
 

Planowanie przestrzenne:
 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o wyłożeniu do publicznego wglądu ponownie skorygowanego w wyniku uwzględnienia niektórych uwag projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew,  sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Żeromskiego.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego w wyniku uwzględnienia niektórych uwag projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Żeromskiego.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew” oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania tej zmiany na środowisko

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Żeromskiego.

 
 
 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu

 

 
 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o przyjęciu Uchwałą nr XXVII/296/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2017 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ul Olimpijskiej

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Olimpijskiej.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 


 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew w zakresie przeznaczenia pod wielofunkcyjną zabudowę usługową terenu położonego przy ulicy 15-go Sierpnia

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew w zakresie przeznaczenia pod zabudowę usługową, zabudowę produkcji lekkiej i drogę publiczną terenu położonego przy ulicy Olimpijskiej.

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegomiasta Sochaczew

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew


o uchyleniu niektórych uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew
 

 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew o wyłożeniue do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu koncentracji zabudowy produkcyjno - usługowej, terenu rzeki Bzury oraz korytarzy
i ciągów ekologicznych przy ul. Staszica

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu  dla terenu koncentracji zabudowy produkcyjno – usługowej, terenu rzeki Bzury oraz korytarzy i ciągów ekologicznych przy ul. Staszica.
  
 
 
 
  
 
 Plany sorządzane:
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim p/n Rozbudowa sekcji napraw i eksploatacji taboru w Sochaczewie, na terenie działek z obrębu Czerwonka Parcel - Gmina Sochaczew oraz obrębu Sochaczew Wschód - Gmina Miasto Sochaczew

obwieszczenie - budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Chopina w Sochaczewie

obwieszczenie - budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Chopina w Sochaczewie

obwieszczenie - budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Chopina w Sochaczewie

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie Sochaczew Boryszew w m. Sochaczew oraz we wsi Janówek Duranowski w gm. Sochaczew

Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie Sochaczew Boryszew w m. Sochaczew oraz we wsi Janówek Duranowski w gm. SochaczewWNIOSKI W TRYBIE USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 2018 R. O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH

Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilania podstawowego na działkach położonych w obrębie Sochaczew Boryszew


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego.pdf Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego PDF


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Tadeusz Krysiak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Data wytworzenia: 26.05.2020
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 23.03.2012 09:50


  rejestr zmian
 
do pobrania