Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Wybory

Gospodarka przestrzenna

A A A

WNIOSKI ZŁOŻONE W TRYBIE USTAWY Z DNIA 5 LIPCA 2018 r. O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWETSYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH:

 

Rok 2020

 

WNIOSEK VFM OLIMPIJSKA SP. Z O.O. O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ NA FRAGMENTACH DZIAŁEK NR EWID. 1909/26 i 1909/27 POŁOŻONYCH W SOCHACZEWIE PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM SOCHACZEW WSCHÓD

 

Rok 2022

 

Informacja Burmistrza Miasta Sochaczew o zamieszczeniu na stronie BIP Miasta Sochaczew wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na fragmentach działek nr ewid. 1909/26, 1909/29 i 1909/30 położonych w Sochaczewie przy ul. Olimpijskiej w obrębie geodezyjnym Sochaczew Wschód

 

WNIOSEK Z DNIA 31.01.2022 R. VFM OLIMPIJSKA SP. Z O.O. O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ NA FRAGMENTACH DZIAŁEK NR EWID. 1909/26, 1909/29 i 1909/30 POŁOŻONYCH W SOCHACZEWIE PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM SOCHACZEW WSCHÓD

 

 

 

 

 Rok 2020 i Rok 2021

 

CZĘŚCIOWA ZMIANA USTALEŃ OBOWIĄZUJĄCEGO "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOCHACZEW"  OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EWID. 1909/26 I 1909/27 POŁOŻONE PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ:

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XX/216/21 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Z DNIA 10 LUTEGO 2021 ROKU W SPRAWIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOCHACZEW :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WNP-I.4131.31.2021.JF Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 marca 2021 r. - dotyczy uchwały Nr XX/216/21 Rady Miejskiej w Sochaczewie z 10 lutego 2021 r. „w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”.

 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXV/278/21 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Z DNIA 22 LISTOPADA  2021 ROKU W SPRAWIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOCHACZEW :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2022

 

CZĘŚCIOWA ZMIANA USTALEŃ OBOWIĄZUJĄCEGO "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOCHACZEW"  OBEJMUJĄCA FRAGMENT MIASTA POŁOŻONY PRZY UL. 15 SIERPNIA W SOCHACZEWIE

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sochaczew o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany ustaleń obowiązującego ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew” dla fragmentu miasta położonego przy ul. 15 Sierpnia oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania tej zmiany na środowisko

 

Uchwała nr XXVII/299/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew

 

 

 

 

 

 

 

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY:

 

 1. BUDOWA ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 1906/12 POŁOŻONEJ PRZY UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO (znak sprawy: GPA.6730.32.2020)
 2. REWITALIZACJA KOMPLEKSU MŁYNÓW POŁOŻONYCH NA DZIAŁCE NR EWID. 1839/1 PRZY UL. 1 MAJA 12 W SOCHACZEWIE
 3. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z FUNKCJI HANDLOWEJ NA PRZYCHODNIĘ LEKARSKĄ - UL.WARSZAWSKA 41
 4. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU KOTŁOWNI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK USŁUGOWO - BIUROWY PRZY UL. TARGOWEJ 1 W SOCHACZEWIE
 5. PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK USŁUGOWY - PRZYCHODNIĘ - KLINIKĘ WETERYNARYJNĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. F. CHOPINA 170 W SOCHACZEWIE
 6. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE NR EWID. 174/13 PRZY UL. TARGOWEJ W SOCHACZEWIE
 7. BUDOWA 7 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI, PARKINGAMI NAZIEMNYMI ORAZ ADAPTACJA ZABYTKOWEJ STAJNI NA LOKALE USŁUGOWE NA DZIAŁCE NR 1906/13 PRZY UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO (znak: GPA.6730.158.2021)
 8. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI KOSMETYCZNE PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 950 PRZY UL. POCZTOWEJ 3 W SOCHACZEWIE (ZNAK GPA.6730.157.2021)
 9. BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 623/1 POŁOŻONEJ PRZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W SOCHACZEWIE (znak: GPA.6730.33.2022)
 10. BUDOWA 3 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ I ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE ORAZ NAZIEMNYMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI NA DZIAŁKACH NR 421/3, 421/7, 423/5, 423/7, 452/2 PRZY UL. JANA KOCHANOWSKIEGO W SOCHACZEWIE (znak: GPA.6730.40.2022)
 11. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA USŁUGI (LOKAL USŁUGOWO-HANDLOWY) CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 1100/2 PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 66D W SOCHACZEWIE (ZNAK GPA.6730.46.2022)
 12. przebudowa i nadbudowa budynku handlowo-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem w parterze przy ul. Warszawskiej w Sochaczewie (GPA.6730.36.2022)

 

 

 

 

DECYZJE O USTALENIU LIKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:

 

 1. obwieszczenie - rozbudowa stacji 220/110 kV Sochaczew przy ul. Partyzantów w Sochaczewie
 2. obwieszczenie o zapoznaiu z aktami w sprawie przebudowy sieci wodociagowej rozdzielczej w ul. Reymonta, ul. 1 Maja, ul. Piłsudskiego w Sochaczewie
 3. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci wodociągowej rozdzielzcej w ul. Kątowej w Sochaczewie
 4. zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę sieci elektroenergetycznej na działkach połozonych w obrębie Chodaków, Sochaczew Wschód i Wypalenisko w Sochaczewie
 5. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działkach w obrębie Sochaczew Boryszew
 6. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem wody oraz instalacją hydrantów zewnętrznych na działce nr ewid. 1910/16 położonej przy ul. Osiedle Kolejowe 5 w Sochaczewie
 7. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w obrębie Sochaczew Wschód
 8. Obwieszczenie - wydana decyzja - rozbudowa budynku Sali gimnastycznej z przebudową dachu i zaplecza Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie
 9. Wszczęcie postępowania - przebudowa dworca kolejowego Sochaczew wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1910/23 położonej przy ul. H. Sienkiewicza w Sochaczewie
 10. Wszczęcie postępowania - budowa sieci energetycznej kablowej SN, sieci energetycznej kablowej nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej w obrębie Sochaczew Boryszew w Sochaczewie
 11. obwieszczenie - wydana decyzja na przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: 1 Maja, Władysława Reymont, M. J. Piłsudskiego
 12. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilania podstawowego w obrębie Sochaczew Boryszew w Sochaczewie
 13. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem wody oraz instalacją hydrantów zewnętrznych na działce nr ewid. 1910/16 położonej przy ul. Osiedle Kolejowe w Sochaczewie
 14. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem dowodowym - budowa sieci energetycznej SN, sieci energetycznej nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej na działkach położonych przy ul. Łuszczewskich w Sochaczewie
 15. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy linii kablowych SN w obrębie Malesi i Kozłów Biskupi w Sochaczewie
 16. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie rozbudowy stacji 220/110kV Sochaczew przy ul. Partyzantów
 17. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem dowodowym - przebudowa dworca kolejowego Sochaczew położonego przy ul. Sienkiewicza w Sochaczewie
 18. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci energetycznej SN obręb Chodaków Wypalenisko Sochaczew Wschów w Sochaczewie
 19. obwieszczenie - wydana decyzja na rozbudowę stacji 220/110kV Sochaczew przy ul. Partyzantów
 20. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci ciepłowniczej obręb Sochaczew Centrum i Sochaczew Wschód
 21. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci energetycznej kablowej SN 15 kV, sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej na działkach położonych przy ul. Łuszczewskich w Sochaczewie
 22. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę linii kablowej SN w ul. Inżynierskiej i ul. Ernesta Kościńskiego w Sochaczewie
 23. Obwieszczenie - wydana decyzja - przebudowa dworca kolejowego Sochaczew wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Henryka Sienkiewicza 5 w Sochaczewie
 24. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci energetycznej kablowej średniego napięcia obręb Chodaków Sochazcew Wschód i Wypalenisko w Sochaczewie
 25. obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci energetycznej kablowej SN w ul. Kolejowej ul. Fryderyka Chopina ul. Królewskiej ul. Młynarskiej w Sochaczewie
 26. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej obręb Sochaczew Centrum i Sochaczew Wschód
 27. zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - obręb Chodaków w Sochaczewie i obręb Żukówka w gminie Sochaczew
 28. Wszczęcie postępowania - przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie
 29. Obwieszczenie - zawiadomienie ponowne - przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie
 30. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci cieplowniczej obręb Sochaczew Centrum i Sochaczew Wschód
 31. zawiadomienie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci energetycznej SN 15kV w ul. Chopina ul. Młynarskiej ul. Kolejowej w Sochaczewie
 32. Wszczęcie postępowania - zmiana sposobu użytkowania na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą budynku mieszkalnego położonego przy ul. Jana Matejki w Sochaczewie
 33. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem zebranym w sprawie - przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie
 34. Obwieszczenie - wydana decyzja - przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie
 35. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem zebranym w sprawie - zmiana sposobu użytkowania na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą budynku mieszkalnego położonego przy ul. Jana Matejki w Sochaczewie
 36. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci elektroenrgetycznej SN 15kV w ul. Chopina, ul. Młynarskiej, ul. Kolejowej w Sochaczewie
 37. Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim
 38. Obwieszczenie - wydana decyzja - zmiana sposobu użytkowania na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Jana Matejki 18B w Sochaczewie
 39. obwieszczenie o zapoznaniu z aktami w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Pięknej ul. Wyszogrodzkiej ul. Brukowej obręb Żukówka
 40. obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci wodociągowej w ul. Kątowej w Sochaczewie
 41. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego w pasie drogowym ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie
 42. Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim
 43. obwieszczenie - zapoznaie z aktami w sprawie budowy sieci wodociągowej w ul. Kątowej w Sochaczewie
 44. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem zebranym w sprawie - budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego w pasie drogowym ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie
 45. obwieszczenie o wydaniu decyzji - sieć gazowa średniego ciśnienia ul. Wyszogrodzka ul. Piękna ul. Brukowa w Sochaczewie obręb Żukówka
 46. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Kątowej
 47. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci oświetlenia drogowego w pasie drogowym ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie
 48. obwieszczenie Wojta Gminy Mlodzieszyn 1.pdf
 49. obwieszczenie Wojta Gminy Sochaczew.pdf
 50. obwieszczenie Wojta Gminy Mlodzieszyn 2.pdf
 51. obwieszczenie_budowa komina zewnetrznego_ul. 1 Maja.pdf
 52. obwieszczenie_komin zewnetrzny_ul. 1 Maja_PEC.pdf
 53. obwieszczenie_Wojta_Gminy_Sochaczew.pdf
 54. obwieszczenie wydana decyzja komin zewnętrzny ul. 1 Maja.pdf
 55. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe pochodzące z odwodnienia ulicy Płockiej
 56. obwieszczenie - wszczęcie postępowania budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Zalewowa, ul. Wczasowa i ul. Działkowa w Sochaczewie.pdf
 57. obwieszczenie GPA.6733.3.2021.pdf
 58. GPA.6733.4.2021 budowa sieci elektroenergetycznej.pdf
 59. obwieszczenie - zapoznanie z zebranym materiałem w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zbiornika retencyjnego ul. Płocka.pdf
 60. obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasach drogowych ul. Zalewowej, ul. Wczasowej, ul. Działkowej w Sochaczewie.pdf
 61. obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Jana Matejki w Sochaczewie.pdf
 62. obwieszczenie - wydana decyzja - budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe i roztopowe z ul. Płockiej w Sochaczewie.pdf
 63. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Jana Matejki.pdf
 64. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV ul. Dębowa.pdf
 65. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego WN 110 kV na działce położonej przy ul. Ernesta Kościńskiego w Sochaczewie.pdf
 66. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ul. Jana Matejki.pdf
 67. Obwieszczenie - wydana decyzja - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV ul. Dębowa.pdf
 68. Obwieszczenie - budowa parkingu i chodnika prz SP nr 6 ul. Stanisława Staszica.pdf
 69. Obwieszczenie - budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i niskiego napięcia na działkach położonych przy ul. Płockiej i Rozlazłowskiej w Sochaczewie.pdf
 70. obwieszczenie - budowa parkingu i chodnika przy SP nr 6 ul. Stanisława Staszica.pdf
 71. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem dowodowym - budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego WN wraz z linią światłowodową na działce przy ul. Ernesta Kościnskiego w Sochaczewie.pdf
 72. obwieszczenie - budowa komina zewnętrznego ul. 1 Maja 3.pdf
 73. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci elektroenergetycznych linii kablowych nn na działce przy ul. Niemcewicza w Sochaczewie.pdf
 74. Obwieszczenie zapozananie z materiałem dowodowym budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn na działkach przy ul.Płockiej i ul.Rozlazłowskiej w Sochaczewie - Obwieszcz.pdf
 75. Obwieszczenie - wydana decyzja na budowę parkingu i chodnika przy SP nr 6 ul. Stanisława Staszica.pdf
 76. obwieszczenie - zapoznanie z materiałem dowodowym budowa komina zewnętrznego ul. 1 Maja.pdf
 77. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem dowodowym; budowa sieci elektroenergetycznych kablowych nn przy ul. Niemcewicza w Sochaczewie.pdf
 78. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa elektroenergetycznego przyłącza WN 110 kV wraz z linią światłowodową na działce przy ul. Ernesta Kościńskiego w Sochaczewie.pdf
 79. obwieszczenie - decyzja na budowę komina przy ul. 1 Maja 3.pdf
 80. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa budynku magazynowego Osiedle Kolejowe 5 w Sochacobwieszczenie - zakończenie postępowania - nadbudowa budynku miejskiego przedszkola nr 4 ul. 15 Sierpnia.pdfzewie.pdf
 81. Obwieszczenie - wydana decyzja celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4 kV przy ul. J.U. Niemcewicza w Sochaczewie.pdf
 82. Obwieszczenie - wydana decyzja celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV przy ul. Płockiej i Rozlazłowskiej w Sochaczewie.pdf
 83. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - rozbudowa drogi publicznej ulicy Podzamcze w Sochaczewie.pdf
 84. obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej.pdf
 85. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa budynku oświaty przy Zespole Szkół RCKU w Sochaczewie.pdf
 86. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa budynku magazynowego przy ul. Osiedle Kolejowe w Sochaczewie.pdf
 87. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy kanalizacji deszczowej ul. Płocka.pdf
 88. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - budowa sieci gazowej obręb Chodaków i Żukówka.pdf
 89. obwieszczenie - zapoznanie z aktami sprawy - budowa budynku oświaty przy Zespole Szkół RCKU w Sochaczewie.pdf
 90. Obwieszczenie - wydana decyzja celu publicznego - budowa budynku magazynowego przy ul. Osiedle Kolejowe 5 w Sochaczewie.pdf
 91. obwieszczenie - wszczęcie postępowania - nadbudowa budynku przedszkola nr 4 ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie.pdf
 92. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej.pdf
 93. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem - rozbudowa drogi publicznej ul. Podzamcze w Sochaczewie.pdf
 94. Obwieszczenie - wydana decyzja celu publicznego - budowa budynku oświaty przy Zespole Szkół RCKU w Sochaczewie.pdf
 95. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa 2 zbiorników retencyjnych i budynku krat na potrzeby Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie.pdf
 96. obwieszczenie - zakończenie postępowania - nadbudowa budynku miejskiego przedszkola nr 4 ul. 15 Sierpnia.pdf
 97. Obwieszczenie - wydana decyzja celu publicznego - rozbudowa drogi publicznej ulicy Podzamcze w Sochaczewie.pdf
 98. obwieszczenie - wydana decyzja - nadbudowa budynku przedszkola nr 4 ul. 15 Sierpnia.pdf
 99. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia obręb Chodaków i Żukówka.pdf
 100. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci gazowej w pasie drogowym ul. Bojowników w Sochaczewie.pdf
 101. Obwieszczenie - wszczęcie postepowania - budowa sieci gazowej w pasie drogowym ul. Wschodniej ul. Bojowników w Sochaczewie.pdf
 102. Obwieszczenie - wszczęcie postepowania - budowa sieci oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Bławatkowej w Sochaczewie.pdf
 103. obwieszczenie - zapoznanie z aktami sprawy - sieć gazowa średniego cisnienia ul. Wschodnia ul. Bojowników.pdf
 104. obwieszczenie - wydana decyzja - sieć gazowa obręb Chodaków i Żukówka.pdf
 105. obwieszczenie - zapoznanie z aktami sprawy - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Bojowników w Sochaczewie.pdf
 106. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV oraz 0,4 kV ul. B. Głowackiego.pdf
 107. Obwieszczenie - decyzja na budowę sieci gazowej w ul. Wschodniej i ul. Bojowników.pdf
 108. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami sprawy - budowa zespołu zbiorników retencyjnych oraz budynku krat na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Al. 600 lecia 69 w Sochaczewie.pdf
 109. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami sprawy - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Bławatkowej w Sochaczewie.pdf
 110. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Bojowników w Sochaczewie.pdf
 111. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej ul. B. Głowackiego PGE DYSTRYBUCJA S.A..pdf
 112. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa zespołu 2 zbiorników retencyjnych oraz budynku krat wraz z instalacjami towarzyszącymi na potrzeby Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600 lecia 69 w Sochaczewie.pdf
 113. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ul. Bławatkowej w Sochaczewie.pdf
 114. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem dowodowym - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV oraz 0,4kV ul. B. Głowackiego.pdf
 115. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV oraz 0,4 kV ul. B. Głowackiego.pdf
 116. Obwieszczenie - zapoznanie z mat. dow. - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV i 0,4 kV ul. B. Głowackiego PGE S.A..pdf
 117. zawiadomienie - wszczęcie postępowania - budowa sieci wodociagowej ul. Bartosza Głowackiego.pdf
 118. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ul. marsz. J. Piłsudskiego SIME POLSKA Sp..pdf
 119. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV i 0,4 kV ul. B. Głowackiego PGE DYSTRYBUCJA S.A..pdf
 120. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego ul. J.U. Niemcewicza w Sochaczewie.pdf
 121. obwieszczenie - budowa oświetlenia drogowego w ul. Kochanowskiego ul. Marii Konopnickiej ul. Leśmiana ul. Energetycznej ul. Termicznej ul. Polnej.pdf
 122. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Sochaczew Nr 5.2015.pdf
 123. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - rewitalizacja stadionu położonego przy ul. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.pdf
 124. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami sieć wodociągowa ul. Bartosza Głowackiego.pdf
 125. Obwieszczenie -zapoznanie z aktami sieć enrgetyczna kablowa oświetlenia drogowego ul. Kochanowskiego ul. Leśmiana ul. Energetyczna ul. Termiczna ul. Polna.pdf
 126. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym materiałem - budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego ul. J.U. Niemcewicza w Sochaczewie.pdf
 127. Obwieszczenie - zapoznanie z mat. dow. - bud. sieci gazowej średniego ciśnienia ul. marsz. J. Piłsudskiego SIME Polska Sp. z o.o.pdf
 128. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci wodociagowej w ul. Bartosza Głowackiego.pdf
 129. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Wyzwolenia SIME Polska Sp. z o.o..pdf
 130. obwieszczenie - wydana decyzja - sieć energetyczna kablowa oświetlenia drogowego ul. J. Kochanowskiego ul. M. Konopnickiej ul. Leśmiana ul. Energetycznej ul. Termicznej ul. Polnej.pdf
 131. Obwieszczenie - zawieszenie postępowania w sprawie rewitalizacji stadionu położonego przy ul. Chopina w Sochaczewie.pdf
 132. Obwieszczenie - zapoznanie z mat. dow. - w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Sochaczew Nr 5.2015.pdf
 133. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ul. marsz. J. Piłsudskiego SIME POLSKA Sp. z o.o..pdf
 134. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci energetycznej oświetlenia drogowego ul. J.U. Niemcewicza i ul. S. Staszica w Sochaczewie.pdf
 135. Obwieszczenie - postanowienie o zawieszeniu postępowania celu publicznego - rewitalizacja stadionu przy ul. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.pdf
 136. Obwieszczenie - zapoznanie z mat. dow. - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Wyzwolenia SIME Polska Sp. z o.o..pdf
 137. obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej ul. Piaszczysta.pdf
 138. Obwieszczenie - zapoznanie z mat. dow. - budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej 110kV obręb Chodaków i Sochaczew Wschód - PGE S. A..pdf
 139. Obwieszczenie - wydana decyzja - w sprawie zmiany decyzji Nr 5_2015.pdf
 140. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Wyzwolenia SIME Polska Sp. z o.o..pdf
 141. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami - budowa elektroenrgetycznej linii kablowej SN-15kV ul. Piaszczysta.pdf
 142. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej 110kV obręb Chodaków i Sochaczew Wschód - PGE S. A..pdf
 143. Obwieszczenie - wydana decyzja na budowę elektroenrgetycznej linii kablowej SN ul. Piaszczysta.pdf
 144. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie budowy skateparku wraz z infrastrukturą na działkach położonych przy ul. Warszawskiej oraz ul. Podzamcze w Sochaczewie.pdf
 145. obwieszczenie - budowa linii kablowych SN-15kV ul. Jana Kochanowskiego.pdf
 146. obwieszczenie - przebudowa linii 110 kV Sochaczew-Łowicz.pdf
 147. Obwieszczenie - zapoznanie z aktami - linia kablowa SN-15kV ul. Jana Kochanowskiego w Sochaczewie.pdf
 148. Obwieszczenie - wydana decyzja na budowę linii kablowych SN-15kV ul. Jana Kochanowskiego w Sochaczewie.pdf
 149. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa skateparku na działkach położonych przy ul. Podzamcze w Sochaczewie.pdf

Planowanie przestrzenne:
 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ulicy Olimpijskiej oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu

 

 

 

Uchwała Nr XXIX/325/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie  z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ulicy Olimpijskiej.

 

 

 


 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o wyłożeniu do publicznego wglądu ponownie skorygowanego w wyniku uwzględnienia niektórych uwag projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew,  sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Żeromskiego.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego w wyniku uwzględnienia niektórych uwag projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Żeromskiego.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew” oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania tej zmiany na środowisko

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Żeromskiego.

 
 
 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu

 

 
 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o przyjęciu Uchwałą nr XXVII/296/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2017 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ul Olimpijskiej

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Olimpijskiej.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 


 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew w zakresie przeznaczenia pod wielofunkcyjną zabudowę usługową terenu położonego przy ulicy 15-go Sierpnia

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew w zakresie przeznaczenia pod zabudowę usługową, zabudowę produkcji lekkiej i drogę publiczną terenu położonego przy ulicy Olimpijskiej.

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegomiasta Sochaczew

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew


o uchyleniu niektórych uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew
 

 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew o wyłożeniue do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu koncentracji zabudowy produkcyjno - usługowej, terenu rzeki Bzury oraz korytarzy
i ciągów ekologicznych przy ul. Staszica

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu  dla terenu koncentracji zabudowy produkcyjno – usługowej, terenu rzeki Bzury oraz korytarzy i ciągów ekologicznych przy ul. Staszica.
  
 
 
 
  
 
 Plany sorządzane:
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego.pdf Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego PDF


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Tadeusz Krysiak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Data wytworzenia: 10.11.2022
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 23.03.2012 09:50


  rejestr zmian