Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    
Wybory

Gospodarka przestrzenna

A A A

WNIOSKI ZŁOŻONE W TRYBIE USTAW Z DNIA 5 LIPCA 2018 r. O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWETSYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH:

 

WNIOSEK VFM OLIMPIJSKA SP. Z O.O. O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ NA FRAGMENTACH DZIAŁEK NR EWID. 1909/26 i 1909/27 POŁOŻONYCH W SOCHACZEWIE PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM SOCHACZEW WSCHÓD

 

 

CZĘŚCIOWA ZMIANA USTALEŃ OBOWIĄZUJĄCEGO "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOCHACZEW"  OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EWID. 1909/26 I 1909/27 POŁOŻONE PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ:

 

 

 

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY:

 

 1. BUDOWA ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 1906/12 POŁOŻONEJ PRZY UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO (znak sprawy: GPA.6730.32.2020)

 

 

 

DECYZJE O USTALENIU LIKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO:

 

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Granicznej
 2. obwieszczenie - wszczęcie postępowania na kąpielisko na rzece Bzurze
 3. obwieszczenie o wydaniu decyzji na przebudowę rozdzielni 110kV przy ul. Ernesta Kościńskiego
 4. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa drogi o nawierzchni asfaltowej ulicy Granicznej w Sochaczewie
 5. zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie urządzenia kąpieliska na rzece Bzurze w Sochaczewie
 6. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa drogi o nawierzchni asfaltowej ul. Granicznej w Sochaczewie
 7. zawiadomienie o wszczęciu postepowania na przebudowę sieci wodociągowej w ul. Władysława Reymonta
 8. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci energetycznej kablowej nn zasilania podstawowego w obrębie Sochaczew Boryszew w Sochaczewie
 9. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działkach położonych w obrębie Sochaczew Boryszew w Sochaczewie
 10. zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Kątowej
 11. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa pompowni przeciwpożarowej z zbiornikiem wody oraz instalacją hydrantów na dz. nr 1910/16 położonej przy ul. Osiedle Kolejowe 5 w Sochaczewie
 12. obwieszczenie o wszczęciu postępowania na rozbudowę sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Sochaczewie
 13. obwieszczenie - wydana decyzja na miejsce do kąpieli na rzece Bzurze w Sochaczewie
 14. Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach położonych w obrębie Sochaczew Wschód w Sochaczewie
 15. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Kątowej w Sochaczewie
 16. zawiadomienie o wszczęciu postepowania na budowę linii kablowej SN w ul. Inżynierskiej i ul. Ernesta Kościńskiego w Sochaczewie
 17. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działkach położonych w obrębie Sochaczew Boryszew
 18. zawiadomienie o zapoznaniu z aktami w sprawie rozbudowy sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Sochaczewie
 19. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w obrębie Sochaczew Wschód
 20. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilania podstawowego na działkach położonych w obrębie Sochaczew Boryszew
 21. obwieszczenie - rozbudowa stacji 220/110 kV Sochaczew przy ul. Partyzantów w Sochaczewie
 22. obwieszczenie o zapoznaiu z aktami w sprawie przebudowy sieci wodociagowej rozdzielczej w ul. Reymonta, ul. 1 Maja, ul. Piłsudskiego w Sochaczewie
 23. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci wodociągowej rozdzielzcej w ul. Kątowej w Sochaczewie
 24. zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę sieci elektroenergetycznej na działkach połozonych w obrębie Chodaków, Sochaczew Wschód i Wypalenisko w Sochaczewie
 25. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działkach w obrębie Sochaczew Boryszew
 26. Obwieszczenie - zapoznanie z zebranym w sprawie materiałem - budowa pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem wody oraz instalacją hydrantów zewnętrznych na działce nr ewid. 1910/16 położonej przy ul. Osiedle Kolejowe 5 w Sochaczewie
 27. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w obrębie Sochaczew Wschód
 28. Obwieszczenie - wydana decyzja - rozbudowa budynku Sali gimnastycznej z przebudową dachu i zaplecza Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie
 29. Wszczęcie postępowania - przebudowa dworca kolejowego Sochaczew wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 1910/23 położonej przy ul. H. Sienkiewicza w Sochaczewie
 30. Wszczęcie postępowania - budowa sieci energetycznej kablowej SN, sieci energetycznej kablowej nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej w obrębie Sochaczew Boryszew w Sochaczewie
 31. obwieszczenie - wydana decyzja na przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach: 1 Maja, Władysława Reymont, M. J. Piłsudskiego
 32. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV zasilania podstawowego w obrębie Sochaczew Boryszew w Sochaczewie
 33. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa pompowni przeciwpożarowej wraz ze zbiornikiem wody oraz instalacją hydrantów zewnętrznych na działce nr ewid. 1910/16 położonej przy ul. Osiedle Kolejowe w Sochaczewie
 34. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem dowodowym - budowa sieci energetycznej SN, sieci energetycznej nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej na działkach położonych przy ul. Łuszczewskich w Sochaczewie
 35. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy linii kablowych SN w obrębie Malesi i Kozłów Biskupi w Sochaczewie
 36. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie rozbudowy stacji 220/110kV Sochaczew przy ul. Partyzantów
 37. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem dowodowym - przebudowa dworca kolejowego Sochaczew położonego przy ul. Sienkiewicza w Sochaczewie
 38. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci energetycznej SN obręb Chodaków Wypalenisko Sochaczew Wschów w Sochaczewie
 39. obwieszczenie - wydana decyzja na rozbudowę stacji 220/110kV Sochaczew przy ul. Partyzantów
 40. zawiadomienie o wszczęciu postępowania - budowa sieci ciepłowniczej obręb Sochaczew Centrum i Sochaczew Wschód
 41. Obwieszczenie - wydana decyzja - budowa sieci energetycznej kablowej SN 15 kV, sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej na działkach położonych przy ul. Łuszczewskich w Sochaczewie
 42. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę linii kablowej SN w ul. Inżynierskiej i ul. Ernesta Kościńskiego w Sochaczewie
 43. Obwieszczenie - wydana decyzja - przebudowa dworca kolejowego Sochaczew wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Henryka Sienkiewicza 5 w Sochaczewie
 44. obwieszczenie - wydana decyzja na budowę sieci energetycznej kablowej średniego napięcia obręb Chodaków Sochazcew Wschód i Wypalenisko w Sochaczewie
 45. obwieszczenie o wszczęciu postępowania na budowę sieci energetycznej kablowej SN w ul. Kolejowej ul. Fryderyka Chopina ul. Królewskiej ul. Młynarskiej w Sochaczewie
 46. obwieszczenie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej obręb Sochaczew Centrum i Sochaczew Wschód
 47. zawiadomienie o wszczęciu postępowania na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - obręb Chodaków w Sochaczewie i obręb Żukówka w gminie Sochaczew
 48. Wszczęcie postępowania - przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie
 49. Obwieszczenie - zawiadomienie ponowne - przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie
 50. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci cieplowniczej obręb Sochaczew Centrum i Sochaczew Wschód
 51. zawiadomienie - zapoznanie z aktami w sprawie budowy sieci energetycznej SN 15kV w ul. Chopina ul. Młynarskiej ul. Kolejowej w Sochaczewie
 52. Wszczęcie postępowania - zmiana sposobu użytkowania na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą budynku mieszkalnego położonego przy ul. Jana Matejki w Sochaczewie
 53. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem zebranym w sprawie - przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie
 54. Obwieszczenie - wydana decyzja - przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie
 55. Obwieszczenie - zapoznanie z materiałem zebranym w sprawie - zmiana sposobu użytkowania na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą budynku mieszkalnego położonego przy ul. Jana Matejki w Sochaczewie
 56. obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę sieci elektroenrgetycznej SN 15kV w ul. Chopina, ul. Młynarskiej, ul. Kolejowej w Sochaczewie
 57. Obwieszczenie Wójta Gminy Sochaczew o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim
 58. Obwieszczenie - wydana decyzja - zmiana sposobu użytkowania na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Jana Matejki 18B w Sochaczewie
 59. obwieszczenie o zapoznaniu z aktami w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Pięknej ul. Wyszogrodzkiej ul. Brukowej obręb Żukówka
 

Planowanie przestrzenne:
 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o wyłożeniu do publicznego wglądu ponownie skorygowanego w wyniku uwzględnienia niektórych uwag projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew,  sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Żeromskiego.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o wyłożeniu do publicznego wglądu skorygowanego w wyniku uwzględnienia niektórych uwag projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew, sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Żeromskiego.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew” oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania tej zmiany na środowisko

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Żeromskiego.

 
 
 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu

 

 
 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o przyjęciu Uchwałą nr XXVII/296/17 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 czerwca 2017 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ul Olimpijskiej

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew sporządzanego dla terenu położonego przy ul. Olimpijskiej.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 23 stycznia 2017 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 


 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew w zakresie przeznaczenia pod wielofunkcyjną zabudowę usługową terenu położonego przy ulicy 15-go Sierpnia

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew w zakresie przeznaczenia pod zabudowę usługową, zabudowę produkcji lekkiej i drogę publiczną terenu położonego przy ulicy Olimpijskiej.

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegomiasta Sochaczew

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sochaczewie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew”

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew


o uchyleniu niektórych uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew
 

 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew o wyłożeniue do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu koncentracji zabudowy produkcyjno - usługowej, terenu rzeki Bzury oraz korytarzy
i ciągów ekologicznych przy ul. Staszica

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Sochaczew

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu  dla terenu koncentracji zabudowy produkcyjno – usługowej, terenu rzeki Bzury oraz korytarzy i ciągów ekologicznych przy ul. Staszica.
  
 
 
 
  
 
 Plany sorządzane:
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


Fraza w tytule: 
Fraza w opisie: 
Numer dokumentu: 
Od dnia: 
Do dnia: 
Numer Data Tytuł Opis Plik
obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego.pdf Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego PDF


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Tadeusz Krysiak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury
Data wytworzenia: 17.09.2020
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 23.03.2012 09:50


  rejestr zmian
 
do pobrania