Szlaki piesze

A A A

Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w jego otulinie wytyczone zostały liczne szlaki turystyczne. Najlepszym sposobem odkrywania piękna przyrody Puszczy Kampinoskiej jest wędrówka piesza, jednakże szlaki można pokonywać także rowerem, bądź na nartach biegowych. Oznakowane szlaki umożliwiają nam zwiedzanie najładniejszych miejsc. Turyści mogą dobierać je zarówno pod względem swoich możliwości fizycznych, jak również czasowych. Są one oznakowane w sposób podobny do ogólnie przyjętego oznaczania szlaków w Polsce. Mają kształt prostokąta, na który składają się trzy paski (dwa zewnętrzna białe, zaś centralny żółty, zielony, czerwony, niebieski bądź czarny wyznacza kolor szlaku).

 

  • Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej - Czerwony


Dziekanów Leśny - Brochów - 55,8 km

0,0 km - Dziekanów Leśny
0,7 km - Uroczysko Szczukówek
0,5 km - Mogilny Mostek
5,5 km - Cmentarz Palmiry - muzum pamięci narodowej
9,4 km - Ćwikowa Góra
10,3 km - Uroczysko Karczmisko
15,4 km - Wiersze, cmentarz partyzancki
17,0 km - Pod Wierszami
20,3 km - Roztoka
23,5 km - Posada Łubiec
25,2 km - Karpaty
26,6 km - Zamczysko, grodzisko średniowieczne
28,8 km - Górki, Sosna Powstańców 1863 r.
34,5 km - Posada Cisowe
35,2 km - Demboskie Góry
38,0 km - Dąb Kobendzy (obszar ochrony ścisłej "Krzywa Góra")
39,7 km - Leśniczówka Krzywa Góra
44,3 km - Famułki Królewskie, obszar ochrony ścisłej "Czapliniec"
50,8 km - Tułowice, Osada Puszczańska PTTK
55,8 km Brochów

Wytyczony został na terenie całego Kampinoskiego Parku Narodowego, ze wschodu na zachód, jego znaczenie jest ponadregionalne. Na trasie podziwiać możemy wszystkie typy krajobrazu charakterystyczne dla Puszczy, ze szczególnymi odcinkami na pograniczu wydm i bagien. Na terenie szlaku występują licznie lasy starodrzewu, m.in. na obszarze ochrony ścisłej "Sieraków" i "Krzywa Góra". Kolejne atrakcje trasy to wczesnośredniowieczne grodzisko "Zamczysko", rosnący kilkaset lat Dąb Profesora Kobendzy, Sosna Powstańców 1863 roku, cmentarz partyzancki w Wierszach oraz cmentarz - mauzoleum Palmiry. Warto również zobaczyć obronny kościół z XVI stulecia w Brochowie, będący miejscem chrztu wibitnego kompozytora Fryderyka Chopina oraz ślubu jego rodziców. Szlak obejmuje także Tułowice, ze szlacheckim dworem klasycystycznym z 1800 roku.
Pokonanie całego szlaku zajmuje około dwóch dni, nocleg mżliwy jest na polu biwakowym w Roztoce bądź w schronisku młodzieżowym PTSM we wsi Łubiec. Istnieje również możliwość dojazdu atobusem do Leszna, gdzie można przenocować w hotelu.
Trasę szlaku turysta może podzielić na krótsze odcinki, ułatwią to szlaki łącznikowe, dzięki czemu możemy wyruszyć na kilka jednodniowych wycieczek.

  • Północny Szlak Krawędziowy - Zielony


Tułowice - Modlin, PKP - 41,0 km

0,0 km - Tułowice, PKS
1,9 km - Wilcze Tułowskie
6,5 km - Kurlancka Góra koło Kromnowa
10,8 km - Piaski, PKS
13,0 km - Piaski Królewskie
18,8km - Uroczysko Denny Las, Poleskie Dęby
20,4 km - Wilków, leśniczówka, obszar ochrony ścisłej "Czarna Woda"
23,3 km - Teofile, las
23,5 km - Obszar ochrony ścisłej "Rybitew"
28,5 km - Grochale Nowe, PKS
30,0 km - Grochale Nowe, brzeg Wisły, rez. "Wikliny Wiślane"
36,2 km - Kazuń Nowy, PKS
41,0 km - Modlin, PKP

Szlak wiedzie wzdłuż północnej granicy Kampinoskiego Parku Narodowego, przez malownicze, leśne drogi, a od Nowych Grochal przez kampinoskie Powiśle, ukazując dwa wyjątkowe rodzaje pejzażu Parku i jego otuliny. W części leśnej zobaczyć możemy zabytkowe Poleskie Dęby oraz dwa obszary ochrony ścisłej : "Czarna Woda" i "Rybitew". Zaś nad brzegami Wisły występują ornitologiczne rezerwaty przyrody : "Wikliny Wiślane", "Zakole Zakroczymskie" oraz "Kępy Kazańskie". W pobliżu Kazunia na uwagę zasługują również wielkie Topole Napoleońskie w rezerwacie "Ruska Kępa".

  • Południowy Szlak Leśny - Zielony


Żelazowa Wola - Dziekanów Leśny - 56,1 km

0,0 km - Żelazowa Wola, muzeum Fryderyka Chopina
5,7 km - wieś Pindal, granica Kampinoskiego Parku Narodowego
8,0 km - Borowa Góra koło Lasocina
9,7 km - Izabelin Leśny
13,5 km - Dąb Powstańców 1863 r, niedaleko Bielin
17,3 km - Granica
17,8 km - Granica, ośrodek dydaktyczno - muzealny KPN
18,8 km - rezerwat "Granica"
25,4 km - Górki, Sosna Powstańców 1863 r.
29,2 km - Babska Górka
33,0 km - Roztoka
35,5 km - Wierszowska Droga pod Dębową Górą
37,2 km - Ławska Góra
41,4 km - Karczmisko
48,1 km - Ćwikowa Góra
49,4 km - Pociecha, Krzyż Jerzyków
52,7 km - Stary dąb w Posadzie Sieraków
54,2 km - Uroczysko Na Miny
55,4 km - Uroczysko Szczukówek
56,1 km - Dziekanów Leśny

Szlak posiada szczególne walory krajobrazowe i krajoznawcze oraz ma znaczenie ponadregionalne. Rozpoczyna się w Żelazowej Woli w domu urodzenia Fryderyka Chopina i przebiega przez tereny Puszczy Kampinoskiej, aż do granic Warszawy. W czasie wycieczki podziwiać możemy niezwykle urozmaicone krajobrazy, począwszy od terenów rolniczych, przez liściaste lasy bagienne, wyniosłe wydmy ze starym borem sosnowym, łąki na torfowisach objęte ochroną rezerwatową, obszary ochrony ścisłej, a także mateczniki dzikich zwierząt puszczańskich i liczne drzewa - pomniki przyrody i historii. W Granicy odwiedzić możemy ciekawy ośrodek dydaktyczno - muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego, niedaleko Zaborowa Leśnego naszą uwagę zwróci powstańcza mogiła z 1863 roku, a w Pocieszy mogiła żołnierzy Armii Krajowej.

  • Szlak im. Powstańców Warszawskich - Żółty


Leszno - Wiersze - Truskaw - 19,5 km

0,0 km - Leszno
4,4 km - Rózin, "Debły", obszar ochrony ścisłej
7,4 km - Wierszowska Droga
8,7 km - Pod Wierszami, Wiersze, kościół
11,2 km - Wiersze, cmentarz partyzanckki, Uroczysko Mosionka
14,7 km - Mogiła Powstańców 1863 roku
15,5 km - Zaborów Leśny, Truskawska Droga
18,8 km - Truskaw, początek wsi
19,5 km - Truskaw, centrum

Trasa przebiega przez miejsca związane z polskimi powstaniami narodowymi i partyzantką. Jest jednym z najbardziej popularnych szlaków mieszkańców Warszawy. W trakcie wycieczki zaobserwować można różnorodny krajobraz, zarówno wysokie wydmy jak i lasy o zmiennym charakterze. 

  • Szlak im. Aleksandra Janowskiego - Żółty


Leoncin - Stara Dąbrowa - Leszno - 21 km

0,0 km - Lencin
2,2 km - Teofile, granica Kampinoskiego Parku Narodowego
7,0 km - Uroczysko Bielą
8,3 km - Stara Dąbrowa, szkoła instruktorów ZHP
8,5 km - Stara Dąbrowa
11,5 km - Nowa Dąbrowa, kanał Łasica, "Żurawiowe", obszar ochrony ścisłej
14,3 km - Babska Górka
16,0 km - Posada Łubiec
17,0 km - Łubiec
21,0 km - Leszno

Szlak posiada znaczenie ponadregionalne, a jednocześnie jest jednym z najbardziej reprezentatywnych dla Puszczy Kampinoskiej. Szlak nosi imię współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i pioniera krajoznawstwa. Trasa została wytyczona szczególnie ciekawie, południkowo poprzez wszystkie strefy Puszczy : taras zalewowy, pasy wydmowe, bagienne i taras wysoki. W czasie wycieczki zaobserwować można wszystkie typy krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego. Przy szlaku znajduje się pięć obszarów ochrony ścisłej :


- "Czarna Woda" porośnięta lasami łęgowymi i dąbrową świetlistą
- "Rybitew" z lasami mieszanymi i grądami
- "Wilków" ze starodrzewami sosnowymi
- "Biel" z torfowiskami niskimi i przejściowymi
- "Żurowiowe" z bagiennymi olsami i łanami zawilców na grądach.

Na szlaku mamy również duże prawdopodobieństwo zobaczyć potężne łosie lub dziki, kuny leśne, czarne bociany i królewskie żurawie.

  • Szlak im. Zygmunta Padlewskiego - Żółty


Kampinos - Nowe Polesie - 16,3 km


0,0 km - Kampinos
3,2 km - Granica, muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego
3,8 km - Granica
4,0 km - Granica, cmentarz wojenny
8,5 km - Kanał Łasica pod Rzepową Górą
10,7 km - Demboskie Góry
11,4 km - Posada Cisowe
15,0 km - Denny Las
16,3 km - Nowe Polesie Dworu Maz.

Szlak nosi imię jednego z przywódców powstania styczniowego, dowódcy i organizatora oddziałów na zachodnim Mazowszu, który swoją siedzibą miał w dworku w Kampinosie.
Trasa przebiega z południa na północ, niemal cały czas przez tereny leśne. W czasie wycieczki można zwiedzić ośrodek dydaktyczno - muzealny Kampinoskiego Parku Narodowego w Granicy, miejsca związane z walkami w 1939 roku, a także zobaczyć zabytkowy dąb oraz obszar ochrony ścisłej w Granicy i pod Krzywą Górą. Szlak posiada walory krajobrazowe i urzeka zarówno latem, wiosną jak i poźną jesienią.

  • Szlak Borowy - Żółty


Nowiny - Krzywa Góra - 4 km

0,0 km - Nowiny
1,0 km - Piaski Królewskie
4,0 km - Krzywa Góra, leśniczówka

Szlak jest jednym z najbardziej praktycznych szlaków łącznikowych na terenie Puszczy Kampinoskiej.

  • Brochowski Szlak Łącznikowy - Niebieski


Brochów - Borowa Góra - 8,3 km

0,0 km - Brochów, Sianno
7,0 km - Famułki Brochowskie
8,3 km - Borowa Góra koło Lasocina

Szlak wiedzie poprzez łąki, zagajniki i lasy w krainę borów na wysokich wydmach. Jest także praktycznym dojściem do Kampinoskiego Parku Narodowego.

Opracował : Wydział Promocji i Aktywizacji na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Kampinoskiego Parku Narodowego

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>