Świetlice i stołówka

A A A

Placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży, realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

 


Nazwa: Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS Parafii Św. Wawrzyńca
Gmina: Sochaczew
Adres: ul. Wyszyńskiego 1
Tel.: 46 862 38 50

Nazwa: Świetlica 'Nasza baza" przy Centrum Usług Społecznych
Gmina: Sochaczew
Adres: ul. aleja 600-lecia 90
Tel: 863-14-81
email sekretariat@cussochaczew.pl

 

Stołówka im. Matki Teresy z Kalkuty  przy Kościele Św. Wawrzyńca: 

czynna w dni robocze: 13.00 - 14.00 – wydaje bezpłatne posiłki wszystkim, którzy potrzebują takiej formy wsparcia.

Stołówkę prowadzą CUS, DDPS i parafia św. Wawrzyńca. Role partnerów są jasno podzielone – CUS finansuje obiady, kuchnia DDPS przygotowuje posiłki a parafia zajmuje się ich dystrybucją.

 

Darmowe obiady dla niezamożnych rodzin wydawane w kościele, to tylko jeden z elementów większego programu, na który sochaczewski samorząd wydaje rocznie kilkaset tysięcy złotych. Objętych jest nim ok. 1000 osób. Dożywianie odbywa się we wszystkich szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobku. Jeśli dzieci z terenu Sochaczewa uczęszczają do szkół poza miejscem zamieszkania tj. do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Szkoły Specjalnej czy szkół gminnych, CUS również pokrywa koszty obiadów lub całodziennego wyżywienia.

  • CUS pokrywa koszty wyżywienia dzieci z niezamożnych rodzin przebywających na koloniach letnich.
  • W siedzibie CUS działa „Pogotowie Lekcyjne”, a dzieci korzystające z pomocy przy odrabianiu lekcji otrzymują jeden gorący posiłek
  • Osoby starsze, chore lub niepełnosprawne pozostające pod opieką DDPS mają zapewnione całodzienne wyżywienie.
  • W 2009 roku rozpoczęto też dożywianie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Zwykle przez chorobę i brak możliwości podjęcia pracy, do ŚDS trafiają osoby niezamożne. Jeden gorący posiłek dziennie przygotowywany jest przez kuchnię Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>