Świetlice i stołówka

A A A

Placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży, realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

 


Nazwa: Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS Parafii Św. Wawrzyńca
Gmina: Sochaczew
Adres: ul. Wyszyńskiego 1
Tel.: 46 862 38 50

Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział w Sochaczewie
Gmina: Sochaczew
Adres: ul. Aleja 600-lecia 90, ul. 15-go Sierpnia 83, ul. Chopina 99
Tel: 504 128 579
email iwona.iw-p@wp.pl

Nazwa: Świetlica "Kleks" przy Stowarzyszeniu Osobom Potrzebującym "Przystań"
Gmina Sochaczew
Adres: ul. Chopina 101
Tel. 692 949 323

 

Stołówka im. Matki Teresy z Kalkuty  przy Kościele Św. Wawrzyńca: 

czynna w dni robocze: 13.00 - 14.00 – wydaje bezpłatne posiłki wszystkim, którzy potrzebują takiej formy wsparcia.

Stołówkę prowadzą MOPS, DDPS i parafia św. Wawrzyńca. Role partnerów są jasno podzielone – MOPS finansuje obiady, kuchnia DDPS przygotowuje posiłki a parafia zajmuje się ich dystrybucją. Ale darmowe obiady dla niezamożnych rodzin wydawane w kościele, to tylko jeden z elementów większego programu, na który sochaczewski samorząd wydaje rocznie kilkaset tysięcy złotych. Objętych jest nim ok. 1300 osób. Dożywianie odbywa się we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobku. Jeśli dzieci z terenu Sochaczewa uczęszczają do szkół poza miejscem zamieszkania tj. do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Szkoły Specjalnej czy szkół gminnych, MOPS również pokrywa koszty obiadów lub całodziennego wyżywienia.

  • MOPS pokrywa koszty wyżywienia dzieci z niezamożnych rodzin przebywających na koloniach letnich.
  • W siedzibie MOPS działa „Pogotowie Lekcyjne”, a dzieci korzystające z pomocy przy odrabianiu lekcji otrzymują jeden gorący posiłek
  • Osoby starsze, chore lub niepełnosprawne pozostające pod opieką DDPS mają zapewnione całodzienne wyżywienie.
  • W 2009 roku rozpoczęto też dożywianie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Zwykle przez chorobę i brak możliwości podjęcia pracy, do ŚDS trafiają osoby niezamożne. Jeden gorący posiłek dziennie przygotowywany jest przez kuchnię Dziennego Domu Pomocy Społecznej. 

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>