Charakterystyka

A A A

Miasto Sochaczew realizuje politykę społeczną na kilku polach. Ratusz i podległe mu placówki, we współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi, zajmuje się rozwiązywaniem problemów, które dotyczą ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, bezdomności, kwestii mieszkaniowych itp. Zajmuje się także zagrożeniami społecznymi typu alkoholizm i narkomania.

Miasto nadzoruje cztery placówki – jednostki organizacyjne działające w systemie polityki społecznej:

 

 

 

Jednym z ważniejszych zadań Miasta Sochaczew jest pomoc najsłabszym. Miasto realizuje te zadania przy pomocy przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W MOPS można uzyskać: zasiłek stały, okresowy, celowy (np. na zakup węgla), specjalny zasiłek celowy. Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (matką, ojcem lub rodzeństwem), podejmuje interwencje w sytuacjach kryzysowych, zapewnia bezdomnym schronienie, posiłek i niezbędne ubranie, świadczy też usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pozostałe trzy placówki opiekują się seniorami, osobami starszymi i samotnymi (DDPS); osobami niepełnosprawnymi intelektualnie (ŚDS) oraz dziećmi w wieku do 3 lat (Żłobek). 

 

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>