O nas

A A A

Pod koniec 2011 roku powstały w Sochaczewie dwie jednostki w ramach projektu „OHP jako realizator usług  rynku  pracy”. Natomiast po zakończeniu projektu tj. po 30 czerwca 2014r. w ramach zachowania trwałości projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” na terenie Sochaczewa funkcjonuje jednostka Młodzieżowe Centrum Kariery. Zatrudniona jest wykwalifikowana kadra tj. doradca zawodowy i pośrednik pracy. Powstanie biura było możliwe na podstawie  porozumienia  zawartego przez burmistrza Piotra Osieckiego z Mazowiecką Komendą Wojewódzką OHP. Ochotnicze Hufce Pracy realizują w całej Polsce projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3. Nazwa projektu to „OHP jako realizator usług rynku pracy”, pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”.  Usługami MCK objęte są osoby w wieku 15-25 lat, głównie zagrożone wykluczeniem społecznym, zgłaszające się indywidualnie lub zgłoszone przez inne podmioty, np. szkoły, UP, NGO, OPS itp.:

 

  • bezrobotne lub poszukujące pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji (lub bez kwalifikacji), wymagające wsparcia na rynku pracy;
  • uczniowie, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy, potrzebujący wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego;
  • zagrożone wykluczeniem społecznym, zaniedbane wychowawczo o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące ze środowisk niedostosowanych społecznie.
  • prowadzenia pośrednictwa pracy na rzecz młodzieży poszukującej dodatkowego zatrudnienia w czasie wolnym od nauki, po ukończeniu nauki lub w związku z potrzebą zmiany pracy,
  • rozwijania struktur pośrednictwa pracy, obok zadań realizowanych przez Młodzieżowe Biura Pracy, m.in. poprzez zaangażowanie kadry hufców pracy, centrów kształcenia i wychowania, ośrodków szkolenia i wychowania, jako mających bezpośredni kontakt z lokalnym środowiskiem do pozyskiwania miejsc pracy,
  • organizowania, we współpracy z innymi partnerami społecznymi, targów pracy i giełd pracy adresowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub zainteresowanych zmiana zatrudnienia, młodzieży niepełnosprawnej, uczniów i absolwentów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.

Oprócz działalności w ramach zachowania projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, prowadzimy działalność dla wszystkich osób poszukujących pracy, którzy ukończyli już 25 lat.

Polega ona na pomocy w wyszukiwaniu ofert pracy z województwa mazowieckiego (dla osób nie mających dostępu do internetu) oraz szeregu czynności, które są niezbędne do wykonania w procesie poszukiwania pracy.

Pomagamy pisać cv oraz list motywacyjny i oczywiście przedstawiamy oferty pracy dostępne w naszym punkcie. Osoby chcące skorzystać z zajęć nt. przedsiębiorczości, autoprezentacji, walki ze stresem czy innych, związanych z poszukiwaniem pracy, mogą zapisywać się na zajęcia.

Zapisy u pośrednika pracy pod nr tel. 46-862-29-63

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>