Młodzieżowe Centrum Kariery

A A A
Młodzieżowe Centra Kariery szczególny nacisk kładą na realizację zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej, stąd program MCK zawiera się w czterech podstawowych obszarach tematycznych:
 • informacja i poradnictwo zawodowe zarówno indywidualne, jak i grupowe
 • pomoc w identyfikacji zasobów młodzieży w istotnych obszarach dla jego funkcjonowania zawodowego 
 • projektowanie indywidualnych planów działania
 • przedsiębiorczość i samozatrudnienie.

 

Oferta MCK to przede wszystkim:

 

 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziedziny szerokopojętego poradnictwa zawodowego
 • udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy
 • przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery
 • nauczenie technik autoprezentacji
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych 
 • badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron
 • wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych).

 

Ponadto Młodzieżowe Centra Kariery gromadzą, opracowują i aktualizują informację edukacyjno-zawodową i kontynuują działania w ramach utworzonej Platformy Programowej "OHP dla Szkoły" ze Szkolnymi Ośrodkami Kariery oraz innymi instytucjami i organizacjami wspierającymi poradnictwo zawodowe. Zasoby metodyczne MCK to bogaty zestaw książek i czasopism pomocnych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy oraz cały pakiet informacji zawodoznawczych. W siedzibach MCK można również skorzystać z programów multimedialnych, gier szkoleniowych oraz filmów pomagających nabyć umiejętności niezbędne przy poszukiwaniu zatrudnienia lub zakładaniu własnej firmy.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.


e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>