Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

e - Urząd

A A A

 e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.

 


W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego  weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Wykaz punktów potwierdzających na terenie Gminy Miasto Sochaczew PROFIL ZAUFANY:

           Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, tel.: (0-46) 862 22 35

           Urząd Skarbowy w Sochaczewie, ul. Grabskiego 4, tel.: (0-46) 862 26 03

 

 


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, lub Profilem Zaufanym ePUAP. 

 

Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, DOCX, RTF, ODT,
  • XML, XLS, XLSX, ODS,
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
  • PDF,
  • ZIP, RAR, TAR, GZ.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.


Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 


Katalog usług Urzędu Miejskiego w Sochaczewie został określony w zakładce: 

Sprawy wg wydziałów

  

 


 Podstawa prawna:

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

 
Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Andrzej Wierzbicki – Sekretarz Miasta
Data wytworzenia: 07.07.2020
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 09.03.2012 21:29


  rejestr zmian
 
do pobrania