Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Instrukcja obsługi

A A A

 

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Sochaczewie został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t. z dn. 2016.10.26) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10 poz. 68).

Wszystkie informacje zamieszczone w BIP Urzędu Miejskiego w Sochaczewie zostały pogrupowane w sześć tematycznych działów:

1.Menu podmiotowe

2.Procedury i dokumenty

3.Dostęp do informacji

4.Obsługa biuletynu

5.BIP jednostek organizacyjnych

6.Komunikaty i ogłoszenia

Dział pierwszy menu podmiotowe zawiera informacje dotyczące: nazwy podmiotu, dane teleadresowe, strukturę organizacyjną, statut miasta, informacje dotyczące Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta  i jego Zastępców, odnośnik do BIP jednostek organizacyjnych.

Dział drugi procedury i dokumenty zawiera informacje dotyczące: sposobu załatwienia spraw w Urzędzie, prawa lokalnego (Uchwały rady Miejskiej w Sochaczewie, Zarządzenia Burmistrza Miasta Sochaczewa), polityki finansowej i majątku, zbiory dokumentów (m.in.: oświadczenia majątkowe, ewidencje, plany, strategie).

Dział trzeci dostęp do informacji zawiera informacje dotyczące: zasad dostępu do informacji, planowane wykorzystywanie informacji, informacje nieudostępnione, archiwalna strona BIP.

Dział czwarty obsługa biuletynu zawiera informacje dotyczące : instrukcji obsługi, redakcji, rejestru zmian, statystyk, mapy stron działu BIP.

Dział piąty BIP jednostek organizacyjnych jest zbiorem danych teleadresowych i odnośników  do stron BIP jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Dział szósty komunikaty i ogłoszenia zawiera informacje dotyczące : sposobu obsługi osób niesłyszących, gospodarki przestrzennej, konkursów i dotacji, mienia i nadzoru właścicielskiego, gospodarki lokalowej, naborów na stanowiska urzędnicze, zamówień publicznych, ochrony środowiska, NGO - konsultacje. Znajdują się tam również wzory dokumentów i wniosków.

 

Nawigacja    

Nawigacja po stronach Biuletynu Informacji Publicznej  odbywa się poprzez menu przedmiotowe znajdujące się w górnej części ekranu, podzielone na sześć działów :

 

Nawigacja w działach tematycznych odbywa się przez menu boczne znajdujące się po lewej stronie ekranu:

 

 

Przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl prowadzoną przez ministerstwo właściwe do spraw informatyzacji) możliwe jest poprzez kliknięcie na logo BIP w lewej górnej części ekranu.

Informacja o szczegółowym podziale BIP na działy dostępna jest w dziale  Obsługa biuletynu Mapa stron BIP.

 

Wyszukiwarka

W górnej części ekranu, po prawej stronie, poniżej herbu miasta Sochaczew dostępna jest tzw. ogólna wyszukiwarka informacji. Przeszukuje ona informacje zamieszczone bezpośrednio na stronach internetowych (htm).

Poza wyszukiwarką ogólną w Biuletynie znajdują się także wyszukiwarki szczegółowe dotyczące:

  1. aktów prawnych (Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta) –znajdujących się w dziale Procedury i dokumenty w zakładce Prawo lokalne
  2. dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  - znajdujących się  w dziale Procedury i dokumenty w zakładce Zbiór dokumentów Wykaz danych o środowisku 
  3. obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) - znajdujących się w dziale Procedury i dokumenty w zakładce Zbiór dokumentów – Plany, programy, strategie, raporty - Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Uwaga!

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP Urzędu Miejskiego w Sochaczewie są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 j.t. z dn. 2016.10.26).


Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Andrzej Wierzbicki – Sekretarz Miasta
Data wytworzenia: 14.11.2016
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 11.02.2012 14:49


  rejestr zmian
 
do pobrania