Fundusze i programy UE

A A A

   W nowej perspektywie na lata 2014-2020 Polska otrzymała z budżetu UE 120,1 mld euro, z czego ponad 82,5 mld euro środki polityki spójności, 32,1 mld euro - Wspólna Polityka Rolna, ok. 0,5 mld euro - Europejski Fundusz Morski i Rybacki, ok. 5 mld euro na wykorzystanie, np. w programie Horyzont 2020 czy Erasmus.

   Najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania funduszy z nowej perspektywy jest Umowa Partnerstwa, która opisuje możliwości inwestowania funduszy.

   Fundusze europejskie przyznane Polsce na lata 2014-2020 będą wdrażane w drodze sześciu krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny da województw Polski Wschodniej, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz szesnastu programów regionalnych (RPO) zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie, a także programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

   Szczegółowe informacje na temat programów operacyjnych finansowanych z funduszy unijnych w latach 2014-2020 mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych:

 

Informacje dotyczące funduszy unijnych można znaleźć  na poniższych stronach internetowych:

 

  • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - www.mazowia.eu

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>