Nauczyciele tajnego nauczania w latach 1939-1945

A A A
 • Maria Adamczyk
 • Wanda Górko
 • Irena Grzybowska
 • Janina Lipińska
 • Katarzyna Szynkiewicz
 • Mieczysław Bednarski
 • Władysław Dębski
 • Aleksander Kruszyński
 • Eugeniusz Kacprzak
 • ks. Bolesław Myczka
 • ks. Jan Świtkowski

Nauczyciele tajnego nauczania w latach 1939-1945 na terenie Sochaczewa, Powiatu Sochaczewskiego i województwa warszawskiego. 

W czasie okupacji zlikwidowano wiele szkół, nie ukrywano również planów w stosunku do ludności polskiej. Kluczowym było zdobycie terytorium i zniszczenie kultury polskiej między innymi poprzez maksymalne ograniczenie możliwości rozwoju umysłowego polskiej młodzieży.

Tajne nauczanie było bezwzględnie zwalczane przez władze okupacyjne. W razie wykrycia, nauczycielem, uczniom, a nawet właścicielom mieszkań, w których odbywały się komplety groziło więzienie i obóz koncentracyjny. Brutalne represje nie były jednak w stanie powstrzymać nauczycieli, którzy prowadzenie zajęć uważali za swój obywatelski obowiązek.

Komplety tajnego nauczania uruchomiono niewątpliwie dzięki ich wielkiemu poświęceniu, a także zaangażowaniu rodziców, dzieci i młodzieży. Lekcje często organizowane były w prywatnych domach ale także w miejscach nie podlegających podejrzeniom. Przykładem może być budynek dawnego młyna przy ulicy Staszica, w którym nauczała Pani Wanda Górko. Był on ustronnie położony, a dodatkowo jeden z pokojów zajmował, bywający tu rzadko oficer Wermachtu.

Tytuł Honorowych Obywateli Miasta Sochaczewa został nadany 24 września 1993 roku w uznaniu zasług dla obrony polskości i umocnienia bytu narodowego w okresie II wojny światowej.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>