Honorowe Obywatelstwo Sochaczewa

A A A

Tytuł Honorowego Obywatela Sochaczewa jest zaszczytnym dowodem uznania za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia, mających wpływ na życie wspólnoty samorządowej miasta oraz propagujących Sochaczew na arenie krajowej i międzynarodowej. Honorowymi Obywatelami mogą zostać zarówno mieszkańcy Sochaczewa jak i obywatele nie zamieszkujący na terenie miasta, tytuł może zostać przyznany pośmiertnie. Kandydaci zgłaszani są przez organizacje społeczno-polityczne, mieszkańców miasta oraz inne osoby.

Wniosek o nadanie tytułu, zawierający życiorys oraz uzasadnienie kandydatury rozpatruje Rada Miejska w Sochaczewie. Po uzyskaniu ponad połowy pozytywnych opinii Komisja Statutowo-Regulaminowa występuje z projektem uchwały w sprawie nadania kandydatowi Honorowego Obywatelstwa Sochaczewa. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta, a wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Honorowe obywatelstwo przyznawane jest w Sochaczewie od niedawna. W 1993 roku jako pierwsi tytuły Honorowych Obywateli otrzymali nauczyciele tajnego nauczania w latach 1939-1945, na terenie Sochaczewa, powiatu sochaczewskiego i województwa warszawskiego.

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>