Zespół Interdyscyplinarny

A A A

Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań wszystkich instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie: a w szczególności diagnozowanie problemu przemocy, podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą, inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielenia pomocy. Zadaniem Zespołu jest również inicjowanie działań w stosunku do sprawców przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Przewodniczący Zespołu po otrzymaniu Niebieskiej Karty lub zgłoszenia o podejrzeniu występowania przemocy w rodzinie powołuje Grupę Roboczą. W skład grup roboczych wchodzą: dzielnicowy, członek Miejskiej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog szkolny, pracownik socjalny, kurator sądowy, konsultant d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na spotkanie Grupy zapraszane są osoby co do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy lub stosują przemoc. Grupy robocze spotykają się systematycznie i prace prowadzone są w zależności od ilości zgłoszonych indywidualnych przypadków. Zespół działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sochaczewie, który zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną.

 

W skład zespołu wchodzą:

Zofia Berent – Dyrektor CUS w Sochaczewie

Justyna Citko – Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie / Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Izabela Grzelak - Jarszak – Pedagog Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie

Monika Kacprzak – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

Katarzyna Kajak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Krystyna Krzywonos

Anna Kuzińska – Organizator Pomocy Społecznej CUS w Sochaczewie

Selena Majcher - Radna Rady Miejskiej - Członek Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej

Elżbieta Matuszewska - Woźnica

Emilia Munio – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Joanna Szymaniak – Prokurator Rejonowy w Sochaczewie

Damian Wasilewski – Organizator Usług Społecznych CUS w Sochaczewie

Iwona Woźnicka - Pietrzak - Członek Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:


Przewodnicząca Zespołu - Anna Kuzińska


Zastępca - Damian Wasilewski

 

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie :

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 ro o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.pdf i

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury _Niebieskiej Karty_ oraz wzorów formularzy _Niebieska Karta_.pdf

 

Wszyscy, którzy doznają krzywdy ze strony najbliższych lub zauważają w swoim otoczeniu przypadki osób krzywdzonych mogą poinformować Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sochaczewie osobiście lub telefonicznie.

 

Nazwa:  Zespół Interdyscyplinarny  przy  CUS w Sochaczewie
Gmina:  Sochaczew
Adres:  Aleja 600-lecia 90
Tel.:  46 863 14 81 lub 82
email  sekretariat@cussochaczew.pl

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>