Szkolnictwo integracyjne i specjalne

A A A

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r.  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1490) kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami, w środowisku najbliższym ich miejsca zamieszkania.

W mieście Sochaczew funkcjonują dwie publiczne placówki:

  1. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie przy ul. 15 Sierpnia 50 tel.  (46) 863 09 20  
  2. Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka  w Sochaczewie, ul. Stanisława Staszica 25, tel. (46) 862 21 08

Są one jedynymi placówkami na terenie naszego miasta, w których funkcjonują oddziały integracyjne. Kadrę stanowią wyspecjalizowani pedagodzy posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Stwarzamy odpowiednią bazę materialną, wzbogacamy ją w sprzęt rehabilitacyjny i nowoczesne środki dydaktyczne. Placówki nie posiadają również barier architektonicznych. Wychowankowie placówek w odpowiednio wyposażonych gabinetach korzystają z zajęć logopedii, pomocy psychologa i pedagoga.

W najbliższej okolicy miasta Sochaczew znajdują się placówki:

  1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi Realizująca Program Rehabilitacji  „Nasza Szkoła” w Sochaczewie Al. 600-lecia 66B    tel. (46) 862 30 37
  2. Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie, tel./fax (46) 862 24 04
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Płk. Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie, ul. Sochaczewska 4, tel. (22) 725 90 38
  4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mocarzewie, Mocarzewo 13, 09-540 Sanniki, tel. (24) 277 63 92
  5. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Skierniewicach, ul. Nowobielańska 100, 96-100 Skierniewice, tel. (46) 833 96 00

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>