Kalendarz roku szkolnego

A A A

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

4 września 2017 r. − rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23−31 grudnia 2017 r. − zimowa przerwa świąteczna

Ferie zimowe

 • 15−28 stycznia 2018 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
 • 22 stycznia − 4 lutego 2018 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
 • 29 stycznia − 11 lutego 2018 r. województwa: lubuskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;
 • 12−25 lutego 20178r. województwa: kujawsko pomorskie lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie , wielkopolskie;

29 marca –3 kwietnia 2018 r. − wiosenna przerwa świąteczna

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym:
termin główny

 • 19 kwietnia 2017 r. – część humanistyczna;
 • 20 kwietnia 2017 r. – część matematyczno-przyrodnicza;
 • 21 kwietnia 2017 r. – część z języka obcego nowożytnego.

termin dodatkowy

 • 1  czerwca 2017 r. – część humanistyczna;
 • 2 czerwca 2017 r. – część matematyczno-przyrodnicza;
 • 5 czerwca 2017 r. – część z języka obcego nowożytnego.

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
termin główny

 • 11 stycznia 2017 r. – część humanistyczna;
 • 12 stycznia 2017 r. – część matematyczno-przyrodnicza;
 • 13 stycznia 2017 r. – część z języka obcego nowożytnego.

termin dodatkowy

 • 19 kwietnia 2017 r. – część humanistyczna;
 • 20 kwietnia 2017 r. – część matematyczno-przyrodnicza;
 • 21 kwietnia 2017 r. – część z języka obcego nowożytnego.

27 kwietnia 2018 r. − zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych

5 stycznia 2018 r. − zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

26 stycznia 2018 r. − zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w zasadniczych szkołach zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego i szkołach policealnych

Egzamin maturalny

 • 4–26 maja 2017 r. – część ustna;
 • 4–24 maja 2017 r. – część pisemna.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

 • 27 lutego 2017 r. – egzamin pisemny;
 • 28 lutego – egzamin praktyczny (dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika);
 • 1 – 4 marca 2017 r. – egzamin praktyczny (dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe).

22 czerwca 2018 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r. – ferie letnie.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.)

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>