Wynagrodzenia

A A A

Warunki pracy i wynagradzania - zasady i regulaminy

Art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Aktualny regulamin spełnia wymogi:
Burmistrz Miasta korzystając z ustawowych uprawnień określił uchwałami Rady Miejskiej zasady:

  • wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miasto Sochaczew – uchwała Nr XLI/396/09 i uchwała Nr XLII/412/09
  • określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym pensum oraz ustalenie godzin ponadwymiarowych dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew – uchwała Nr LVIII/549/10
  • WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZŁOTYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2012 R.1)

 

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

 nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1.

 Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

 2.294

2.361

2.681

3.149

2.

 Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2.019

2.069

2.336

2.742

3.

 Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

1.782

1.825

2.050

2.397

4.

 Pozostałe wykształcenie

1.533

1.568

1.746

2.032

 

 

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
najnowsze informacje
Zapisz się na newsletter aby otrzymywać najnowsze informacje z portalu.
e-mail  sms 
wypisz się    zapisz się >>