Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Budżet Miasta

A A A

Budżet miasta Sochaczew na 2022 rok

 

Uchwała Nr 3.j./65/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasto Sochaczew - uchwala 3.j.652022.pdf

 

Uchwała Nr 3.l./65/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w Uchwale
Budżetowej Gminy Miasto Sochaczew na 2022 rok - uchwala 3.l.652022.pdf

 

 

Uchwała Nr 3.h./84/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021  roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Bumietrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Sochaczew. uchwała 3.h./84/2021.pdf

 

Uchwała Nr 3.c./87/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projecie. uchwała 3.c./87/2021. pdf

 

Budżet miasta Sochaczew na 2021 rok

 

Uchwała Nr 3.e./130/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczew sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. -   uchwała3e1302021.pdf

 

Uchwała Nr 3.j./104/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. -  3.j.1042021.pdf

 

Uchwała Nr 3.l./114/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale
budżetowej -3.l.1142021.pdf

 

Uchwała Nr Pł.322.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budzetowej i deficycie na 2021rok. - uchwałaPł3222020.pdf

 

 Uchwała Nr Pł.321.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. -uchwałaPł3212020.pdf

 Budżet miasta Sochaczew na 2020 rok

 

Uchwała Nr Pł.326.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budzetowej i deficycie na 2020 rok. - uchwałaPł3262019.pdf

 

 Uchwała Nr Pł.325.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. - uchwałaPł3252019.pdf

 

Uchwała Nr Pł.16.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. -  Pł16.2020.pdf

 

Uchwała Nr Pł.17.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale
budżetowej -Pł17.2020.pdf

 

Budżet miasta Sochaczew na 2019 rok
 
 
Uchwała Nr Pł.52.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu. Pł.52.2019.pdf
 
Uchwała Nr Pł.445.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. Pł.445.2018.pdf
 
UUchwała Nr Pł.446.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budzetowej . Pł.446.2018.pdf
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Budżet miasta Sochaczew na 2018 rok
 
Uchwała Nr Pł.367.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew. - Pł.367.2018.pdf
 
Uchwała Nr Pł.368.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budzetowej i deficycie na 2018 rok. - Pł.368.2018.pdf
 
Uchwała Nr Pł.71.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu . - Pł.71.2018.pdf
 
Uchwała Nr Pł.72.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budzetowej. - Pł.72.2018.pdf
 
 
________________________________________________________________________________________
 
Budżet miasta Sochaczew na 2017 rok
 
Uchwała Nr Pł.25.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwośći sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
Uchwała Nr Pł.24.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Uchwała Nr Pł.319.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2017 rok
Uchwała Nr Pł.318.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew
 

Budżet miasta Sochaczew na 2016 rok
Uchwała Nr Pł.10.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
 
Uchwała Nr Pł.362.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczew projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok
Uchwała Nr Pł.361.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczew projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew
 
 

Budżet miasta Sochaczew na 2015 rok
Uchwała Nr Pł.9.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Uchwała Nr Pł.404.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew
Uchwała Nr Pł.405.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

Budżet miasta Sochaczew na 2014 rok
Uchwała Nr Pł.23.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
Uchwała Nr Pł.22.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Uchwała Nr Pł.445.2013  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetwej i deficycie na 2014 rok
Uchwała Nr Pł.444.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Miasto Sochaczew
Zarządzenie Nr 253/2013 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata 2014 - 2025
Uchwała budżetowa na rok 2014

Budżet miasta Sochaczew na 2013 rok
Uchwała Nr Pł.56.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej.
Uchwała Nr Pł.55.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Uchwała Nr Pł.419.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2013 rok.
Uchwała Nr Pł.418.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata 2013 - 2023.
 Uchwała budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2013 Nr XXVIII/290/12

Budżet miasta Sochaczew na 2012 rok.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczew projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew
Uchwała Nr XVI/148/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prgnozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew wraz z załącznikami
Uchwała Budżetowa Gminy Miasto Sochaczew na rok 2012 Nr XVI/149/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011 roku z załącznikmi
Budżet miasta Sochaczew na 2012 rok

budzet_2012.pdf

Budżet miasta Sochaczew na 2011 rok

 Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Jolanta Brzóska – Skarbnik Miasta
Data wytworzenia: 21.01.2022
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 17.12.2011 20:59


  rejestr zmian