Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Rachunki bankowe

A A A

 

 

INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE W PODATKACH „GRUNTOWYCH”

 

Począwszy od 2014 roku każda nieruchomość znajdująca się na terenie Sochaczewa ma przypisane indywidualne  konto bankowe, na które należy wpłacać podatek 
od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. W związku z powyższym wpłacając 
ww. podatki (przelewem, w placówce pocztowej, w banku, w punkcie płatniczym itp.) należy posługiwać się indywidualnym kontem bankowym, a nie ogólnym rachunkiem bankowym Urzędu Miejskiego.

Zarówno nieruchomości osób fizycznych jak i przedsiębiorców mają przypisane indywidualne konta bankowe.

Dla osób fizycznych numer konta znajduje się w decyzji ustalającej wymiar podatku na 2014 rok.

 

 

INDYWIDUALNE KONTA BANKOWE W OPŁACIE „ŚMIECIOWEJ”

 

Począwszy od 2014 roku każda osoba zobowiązana do wnoszenia tzw. „opłat za śmieci” 
na terenie Sochaczewa ma przypisane odrębne indywidualne konto bankowe, na które należy wpłacać ww. opłatę. 

W związku ze zmianą banku obsługujacego Urząd Miejski w Sochaczewie  nowy-obowiązujący indywidualny numer konta bankowego zostanie przesłany w piśmie informującym.

Indywidualne konta w systemie podatków nie są tożsame z kontami indywidualnymi 
w systemie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!!!!

Wpłaty dokonane na ogólny rachunek Urzędu Miasta w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym są przeksięgowywane 
na indywidualne konta i uwzględniane w ogólnym rozliczeniu zobowiązania.

 Zachęcamy jednak do korzystania z indywidualnych kont bankowych.

Ogólny rachunek bankowy do opłat za gospodarowanie odpadami komunlanymi :

28 9283 0006 0043 0197 2000 0320

 

 

RACHUNKI   BANKOWE URZĘDU   MIASTA

 

 

Bank Spółdzielczy Oddział w Sochaczewie  Nr 77 9283 0006 0043 0197 2000 0020 

-  na ten rachunek wpłacamy m.in.: 

 • opłatę skarbową 
 • podatek od środków transportowych  
 • zaległą opłatę od posiadania psów  
 • opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz zapłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
 • opłaty za tymczasowe wejście na nieruchomość 
 • opłaty z tytułu najmu i dzierżawy 
 • rentę planistyczną 
 • opłatę za zajęcie pasa drogowego i karę za zajęcie pasa bez zezwolenia 
 • opłatę za wycinkę drzew i karę za wycinkę bez zezwolenia 
 • opłatę pozwolenie ma sprzedaż alkoholu 
 • zwrot bonifikaty na sprzedaż mieszkania

 

Bank Spółdzielczy Oddział w Sochaczewie  Nr 56 9283 0006 0043 0197 2000 0010 

-  na ten rachunek wpłacamy:

 • opłatę za udostępnienie danych osobowych

 

 

 Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Agnieszka Tomaszewska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Data wytworzenia: 17.01.2020
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 17.12.2011 20:20


  rejestr zmian
 
do pobrania