Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Skarbnik Miasta

A A A

  Jolanta Brzóska - Skarbnik Miasta Sochaczew
Adres:   ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, pok. 223
Tel.:   046 862 22 35
e-mail:   skarbnik@sochaczew.pl
   


 

Zobacz - rys biograficzny

  


Do zakresu zadań
Skarbnika Miasta należy:
 
  1. kierowanie pracą Wydziału Skarbnika Miasta,
  2. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Miasta,
  3. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  4. opracowywanie założeń budżetu i koordynowanie prac nad budżetem Miasta,
  5. koordynowanie i nadzorowanie sprawozdawczości budżetowej,
  6. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio podległych,
  7. wykonywanie innych zadań w zakresie gospodarki finansowej określonych w przepisach prawa jako zadania gminy oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

 


 Sekarbnikowi Miasta podlegają:

 

  • Zastępca Skarbnika Miasta,
  • Kierownik Referatu Podatkowego,
  • pozostali pracownicy Wydziału Skarbnika Miasta.

 

 

 
Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Magdalena Jamka - Kierownik Biura Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 02.04.2012
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 17.12.2011 20:08


  rejestr zmian
 
do pobrania