Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Sekretarz Miasta

A A A

  Andrzej Wierzbicki - Sekretarz Miasta Sochaczew
Adres:   ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, pok. 223
Tel.:   046 862 22 35
e-mail:   sekretarz@sochaczew.pl
     


 

Zobacz - rys biograficzny

  

 


Do zakresu zadań Sekretarza Miasta należy:
 
 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 2. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 3. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 4. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
 5. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie, zakupem środków trwałych i wdrażaniem informatyki w Urzędzie,
 6. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami,
 7. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 8. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza,
 9. prowadzenie spraw Miasta w imieniu Burmistrza.

 

 


 Sekretarzowi Miasta podlegają:

 

 • Wydział Sekretarza Miasta,
 • Biuro Rady Miejskiej,
 • Referat Gospodarczy,
 • Archiwum Zakładowe.

 

 

 
Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Andrzej Wierzbicki – Sekretarz Miasta
Data wytworzenia: 08.03.2021
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 17.12.2011 20:06


  rejestr zmian
 
do pobrania