Miasto Mieszkaniec Turysta Przedsiębiorca    

Instrukcja obsługi BIP jednostek

A A A

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew został utworzony zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 10 poz. 68).

 
Instrukcja dotyczy podmiotowej strony BIP, na której Jednostki Organizacyjne Gminy Miasto Sochaczew zamieszczają i aktualizują informacje, konieczne do publikacji w BIP. Informacje dotyczące poszczególnych miejskich jednostek organizacyjnych zostały umieszczone w menu przedmiotowym podzielonym na moduły, których tytuły umieszczone są w menu bocznym serwisu:

 1. Podstawowe dane (nazwa, dane teleadresowe, uwagi, zakres działania)
 2. Struktura organizacyjna (władze, schemat organizacyjny, oświadczenia majątkowe)
 3. Prawo (statut, regulaminy)
 4. Załatwiane sprawy (sprawy wraz z kompetencjami osób i godzinami przyjęć)
 5. Finanse i Mienie (budżet, stan mienia)
 6. Ogłoszenia (nabory na stanowiska, zamówienia publiczne)
 7. Redakcja serwisu (dane administratora i redaktora, instrukcja obsługi, statystyki, rejestr zmian)

 

Zawartość każdego z modułów rozwinie się automatycznie po kliknięciu na tytuł. Informacja dotycząca struktury BIP Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew z podziałem na profile jednostek, została zamieszczona w formie linków na stronie startowej BIP Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew:

 1. Przedszkola Miejskie
 2. Szkoły Podstawowe
 3. Gimnazja
 4. Zespoły szkół
 5. Instytucje kultury
 6. Instytucje Pomocy Społecznej
 7. Zakłady budżetowe i spółki
 8. Tygodnik samorządowy

      

Serwis BIP Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew wyposażono w możliwość przejścia do witryny internetowej Miasta Sochaczew, poprzez kliknięcie na herb Samorządu Gminy Miasto Sochaczew, a także do strony głównej BIP Gminy Miasto Sochaczew poprzez kliknięcie na logo BIP.

Za treści zamieszczane w serwisie BIP Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew odpowiadają administratorzy serwisu BIP w poszczególnych Jednostkach.

Uwaga!

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP Miejskich Jednostek Organizacyjnych Gminy Miasto Sochaczew są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Podmiot udostępniający informacje: Burmistrz Miasta Sochaczew
Zatwierdził: Jarosław Przepiórkowski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia: 30.03.2012
Opublikował: Marek Fergiński
Data publikacji: 14.12.2011 20:47


  rejestr zmian
 
do pobrania