Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Budżet Obywatelski cz. I. Internet, boiska, parking

W II edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, swoje propozycje podziału 1.100.000 zł złożyli radni, stowarzyszenia, szkoły, placówki kultury, osoby indywidulane. Łącznie wpłynęło 46 pomysłów – bardzo ciekawych, pokazujących kreatywność autorów, wskazujących realne potrzeby dzielnic i osiedli.

Ratusz zebrał wszystkie wnioski, a teraz w drugim etapie podda je ocenie formalnej - czy projekty uda się zrealizować w jeden rok, ich wartość nie przekracza 1,1 mln zł, nie będą w przyszłości narażać budżetu miasta na nadmierne wydatki itp. Najpóźniej do 3 września Zespół Opiniujący wybierze z 46 pomysłów te spełniające kryteria Budżetu Obywatelskiego i to one – między 29 września a 15 października - poddane zostaną pod otwarte, publiczne głosowanie.

A na razie na Sochaczew.pl prezentujemy (w siedmiu częściach) opis wszystkich pomysłów zgłoszonych w ramach II edycji SBO. Zachęcamy do lektury…

 

Nazwa zadania: Parking na samochody osobowe przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sochaczewie

Zgłaszający: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie

Szacowana wartość zadania: 175.000,00

Opis projektu: Parking na samochody osobowe, zlokalizowany przy SP nr 3. Wjazd na parking zapewniony jest od strony ul. Traugutta. Obszar oddziaływania inwestycji zamyka się na działce inwestora i nie spowoduje oddziaływania na działki sąsiednie. Inwestycja nie przyczyni się do zwiększenia produkcji odpadów.

 

 

Nazwa zadania: Doposażenie siłowni zewnętrznej przy Gimnazjum Nr 2 (ul. Staszica 106)

Zgłaszający: Magdalena Zborowska

Szacowana wartość zadania: 20.000,00

Opis projektu: Doposażenie siłowni zewnętrznej o: prasę nożną, duże koła obrotowe do ćwiczeń ramion, twister, maszynę do wyciskania w pozycji siedzącej, biegacz, wyciąg górny.

 

 

Nazwa zadania: Modernizacja ciągu pieszego ul. Niemcewicza, chodnik za „Biedronką” przy ul. Pokoju

Zgłaszający: Magdalena Zborowska

Szacowana wartość zadania: 50.000,00

Opis projektu: Modernizacja nawierzchni chodnika z betonowego na kostkę brukową, montaż krawężników łączących chodnik z pasem zieleni.

 

 

Nazwa zadania: Elektroniczna czytelnia – zakup sprzętu komputerowego do czytelni MBP.

Zgłaszający: Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie

Szacowana wartość zadnia: 50.000,00

Opis projektu: Projekt dotyczy unowocześnienia oraz zwiększenia liczby komputerów w czytelni MBP w Sochaczewie (Kramnice Miejskie). Pomysł przewiduje wymianę komputerów stacjonarnych, zakup komputerów przenośnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

 

 

Nazwa zadania: Prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz Zespołu Szkół w Sochaczewie

Zgłaszający: Rada Rodziców, Dyrektor Zespołu Szkół w Sochaczewie

Szacowana wartość zadnia: 1.100 000,00 zł

Opis projektu: Prace remontowe wewnątrz budynku szkoły (wymiana instalacji elektrycznej, instalacji, CO, prace malarskie po wymianie instalacji, wymiana rur kanalizacyjnych, ułożenie glazury w łazienkach szkolnych). Ułożenie ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej wokół budynków szkolnych, ok. 3200 m². Wykonanie placu zabaw dla dzieci, wraz z obsypaniem istniejących fundamentów pod salę gimnastyczną.

 

Nazwa zadania: Remont i modernizacja boiska sportowego wraz z budową bieżni tartanowej i innych urządzeń lekkoatletycznych.

Zgłaszający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie.

Szacowana wartość zadania: 1.050 000,00

Opis projektu: Usunięcie starej nawierzchni z trawy naturalnej, drenaż boiska, doprowadzenie do odpowiedniej struktury warstwy wegetacyjnej, profilowanie płyty boiska, montaż systemu nawadniania, sianie murawy sportowej, bieżnia o powierzchni ok. 5 000 m² (tartan z drenażem), skocznia wzwyż i w dal.

 

 

Nazwa zadania: Bezpłatny internet w autobusach komunikacji miejskiej.

Zgłaszający: Paweł Masłowski

Szacowana wartość zadania: 70.000,00

Opis projektu: Celem projektu jest umożliwienie korzystania z sieci i zasobów internetu dla wszystkich, którzy przemieszczają się komunikacją na podstawie ważnego biletu jednorazowego lub miesięcznego. Dostęp do internetu będzie realizowany przy pomocy hot-spotów, a do połączenia wystarczy przenośne urządzenie mobilne posiadające wbudowaną kartę Wi-Fi. Dziś takie karty są na wyposażeniu każdego urządzenia jak tablet czy telefon. Projekt zakłada instalacje hot-spotów w 17 pojazdach na stanie Zakładu Komunikacji Miejskiej.

A A A
25-07-2014
godz.08:22


nadchodzące wydarzenia

środa, 22.09.2021 r. 3343044 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy