Jak przyłączyć się do sieci - krok po kroku

Jeśli w drodze jest wybudowana sieć sanitarna, nie ma wyjścia i trzeba się do niej przyłączyć. Za ułożenie rur na odcinuk od domu do granicy działki odpowiada jej właściciel.  

 

Krok 1

Wizyta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o. o., który mieści się przy ulicy Rozlazłowskiej 7.

Pracownicy Biura Obsługi Klienta lub Jednostki Realizującej Projekt bezpłatnie wydadzą warunki techniczne włączenia do sieci kanalizacyjnej. Dzięki temu bez problemu będzie można dokonać połączenia indywidualnego przyłącza z główną nitką systemu kanalizacji.

Krok 2

Opracowanie planu sytuacyjnego przyłącza

- zastąpi go wydruk przekazany przez ZWiK z planu technicznego inwestycji.

Krok 3

Uzgodnienie planu sytuacyjnego przyłącza - bezpłatnie. W tej fazie zatwierdzane jest do wykonania usytuowanie poszczególnych elementów przyłącza.

Krok 4

Wybudowanie przyłącza siłami własnymi, ewentualnie zlecenie prac ZWiK-owi albo dowolnej firmie, wykonującej tego typu usługi. Gdy prace wykona ZWiK płatność można rozłożyć na nieoprocentowane raty.

Krok 5

Dokonanie odbioru technicznego nowo wybudowanego przyłącza przez inspektora nadzoru ZWiK – bezpłatnie. Inspektor sprawdza, czy podłączenie zostało prawidłowo i zgodnie z planem wykonane.

Krok 6

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji wybudowanego przyłącza i dostarczenie do siedziby ZWiK Sochaczew. Nanoszona na mapę przez geodetę jest cała infrastruktura podziemna, związana z wykonanym przyłączem.

Krok 7

Podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków oraz protokołu odbioru technicznego. Z tytułu podpisania umowy na zrzut ścieków nie ma żadnych dodatkowych opłat. Od tej pory można swobodnie korzystać z dobrodziejstw istniejącej kanalizacji sanitarnej.

A A A
15-08-2014
godz.09:20
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 29.05.2020 r. 2853860 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms     wypisz się
polecamy