Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Honorowe Obywatelstwa dla wyjątkowych nauczycieli

Wszystko na to wskazuje, że wkrótce do grona Honorowych Obywateli Sochaczewa dołączą trzy zasłużone dla naszej społeczności osoby, wieloletni nauczyciele, wychowawcy kilku pokoleń sochaczewian – Jan Kopeć, Maria Gołkowska i Tadeusz Tomaszewski. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na sesji 27 maja. 

Wniosek o Honorowe Obywatelstwo dla Marii Gołkowskiej i Tadeusza Tomaszewskiego złożony został przez mieszkańców, głównie byłych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. F. Chopina. Z kolei wniosek o uhonorowanie Jana Kopcia złożył burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki. Jeśli radni podzielą stanowisko wnioskodawców, wręczenie trzech Honorowych Obywatelstw odbędzie się 13 czerwca, podczas uroczystej sesji Rady Miasta inaugurującej Dni Sochaczewa 2014’.

 

JAN KOPEĆ

Jan Kopeć - wieloletni dyrektor obecnego Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie, jeden z najbardziej znanych i szanowanych mieszkańców Chodakowa i Sochaczewa, pedagog i wychowawca kilku pokoleń młodzieży, nauczyciel z 35-letnim stażem, radny i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sochaczewskiego (2002-2006). 

Jan Kopeć urodził się w 1940 roku. Ukończył Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne, gdzie  uzyskał uprawnienia nauczyciela zawodu, a w 1971 roku 5-letnie studia wyższe ze stopniem magistra mechaniki. W 1972 roku powołany został na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej i Technikum dla Pracujących ChZWCH „Chemitex”, którą kierował przez 29 lat, do 2001 roku, gdy przeszedł na emeryturę.

W latach 1972-2001 zapoczątkował i wdrożył wiele zmian związanych z kształceniem młodzieży, by proponowane profile były atrakcyjne dla uczniów, ale też odpowiadały potrzebom pracodawców. Wznowił i rozwinął kształcenie w Technikum dla Pracujących o kierunkach: mechanicznym, elektrycznym i chemicznym. Wprowadził zasadę, że praca dyplomowa składa się z części teoretycznej i praktycznej w postaci działającego modelu (niezależnie od tematu). Niektóre z modeli zyskały wyróżnienia na ogólnopolskich wystawach myśli technicznej, przyczyniły się do wzbogacenia procesu dydaktycznego w szkole zawodowej jak i technikum.

W ramach Zespołu Szkół Zawodowych CHZWCH „Chemitex” poza Zasadniczą Szkołą Zawodową Przyzakładową i Technikum dla Pracujących uruchomił Zasadniczą Szkołą Zawodową – Wydział dla Dorosłych, Liceum Zawodowe, Technikum Chemiczne (dzienne). W szkołach tych młodzież kształciła się w zawodach o kierunkach: mechanicznym, elektrycznym, chemicznym i budowlanym. Rozszerzał proces kształcenia o specjalności poszukiwane nie tylko przez Chemitex, ale także dawny Boryszew ERG i inne duże zakłady.

Po roku 1989, po upadku Chemitexu i zmianie profilu działalności wielu zakładów przemysłowych, dzięki determinacji dyrektora J. Kopcia udało się zachować dawną szkołę przyzakładową i przekształcić ją w samodzielną placówkę dydaktyczną. Szkoła przejęła od Chemitexu działkę wraz z budynkami i wyposażeniem. Nadzór nad szkołą objęło Kuratorium Oświaty, a przed dyrekcją stanęło poważne zadanie przeprofilowania jej, by absolwenci mieli możliwość podjęcia pracy, czy dalszego kształcenia się w poszukiwanych zawodach. Na wniosek dyrektora, dawna „przyzakładówka” przekształcona została w Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 kształcących w wielu nowych zawodach i specjalnościach. Uczniowie mieli do wyboru Zasadniczą szkołę Zawodową kształcącą w zawodach gastronomicznych – kucharz, kelner; Technikum Chemiczne – analiza chemiczna; Liceum Ogólnokształcące – profil ogólny. Typy szkół, profile i zawody zyskały pełną akceptację, co potwierdzały coroczne nabory do klas. Absolwenci ZSZ Nr 3 znajdowali pracę, mogli bez przeszkód kontynuować naukę poza Sochaczewem.

Niezwykle ważne dla szkoły było także przejęcie do dawnego Chemitexu budynku zakładowej stołówki, w którym urządzono salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne. Dzięki staraniom dyr. Kopcia, jej remont sfinansowało Kuratorium Oświaty i Rada Rodziców. Obiekt wykorzystywany jest do dziś na zajęcia wychowania fizycznego. Został wyremontowany i ocieplony, a swą siedzibę ma tam również KS BZURA Chodaków, w którym Jan Kopeć przez lata działał społecznie. Był członkiem Zarządu, a w pewnym okresie także wiceprezesem klubu.

W latach 2002-2006 był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Sochaczewskiego. Przez całą kadencję pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty. W roku 2004 powołany na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia. W latach 2004-2008 zasiadał w komisji opiniującej wnioski o przyznanie dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej.

Za działalność oświatową i wychowawczą wielokrotnie doceniany i nagradzany: 1979 rok – Srebrny Krzyż Zasługi; 1986 rok – Złoty Krzyż Zasługi; 1992 rok – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

TADEUSZ TOMASZEWSKI

Tadeusz Tomaszewski urodził się w 1932 roku w Dachowej. Podczas wojny uczęszczał na tajne komplety, po wojnie został uczniem gimnazjum im Fryderyka Chopina. W 1949 roku po uzyskaniu matury rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów I stopnia pracował najpierw w liceum w Błoniu, następnie od 1 września 1953 roku rozpoczął pracę w sochaczewskim liceum. W roku 1986 przeszedł na emeryturę, mimo to kontynuował nauczanie w LO Chopina. Dwukrotnie w latach 1965-1972 i 1978-1986 był wicedyrektorem Liceum im. F. Chopina. Choć przeszedł na emeryturę w 1986 roku, nadal uczył. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją nauczycielską pasję. W 1973 otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, w 1974 r. został powołany na stanowisko Profesora Szkoły Średniej, W 1975 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 1981 Medal Komisji Edukacji Narodowej, w 1982 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 1974 roku otrzymał medal 30 lecia PRL a w 1984 roku medal 40-lecia PRL.

W 2012 roku Tadeusz Tomaszewski skończył 80 lat, a w 2013 minęło 60 lat od momentu, gdy rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki w LO im. F. Chopina. Jest wychowawcą wielu roczników maturzystów. Wielu późniejszych studentów swoje sukcesy na studiach i w karierze zawodowej zawdzięcza pasji, jaką zaszczepił im wobec królowej nauk. „Tadzik", jak nazwali go uczniowie, łączył pasję dla wykładanego przedmiotu z szacunkiem dla uczniów i poczuciem humoru. Wśród uczniów cieszył się niekwestionowanym autorytetem.

 

MARIA GOŁKOWSKA

Maria Gołkowska urodziła się 14 stycznia 1935 r. w Sochaczewie, w rodzinie o tradycjach patriotycznych. Córka Władysławy Kozłowskiej, również animatorki życia kulturalnego naszego miasta, organizatorki imprez i spektakli teatralnych. Absolwentka wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1951 roku aresztowana przez komunistyczne władze, oskarżona o „szerzenie wrogiej propagandy" i skazana na 9 miesięcy więzienia. Ostatecznie spędziła w nim pół roku, resztę kary zamieniono na dozór milicyjny. Aktywna członkini NSZZ Solidarność, pod koniec lat 80’ zaangażowana w tworzenie Komitetu Obywatelskiego, z którego po wyborach samorządowych w 1990 r. wywodzili się radni pierwszej kadencji Rady Miejskiej naszego miasta. Współzałożycielka dwóch lokalnych pism: „Sochaczewianina" i „Ziemi Sochaczewskiej".

Od 1 grudnia 1951 r. do 31 sierpnia 1963 r. pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie, z półtoraroczną przerwą od 31 maja 1952 r. do 1 grudnia 1953 r. Od 1 września 1963 r. do 31 października 1969 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Technikum Ekonomicznym w Chodakowie. Od 1 listopada 1969 r. do 31 sierpnia 1970 r. była kierownikiem w Powiatowym Domu Kultury w Sochaczewie. Od 1 września 1970 roku do 31 sierpnia 1997 roku pracowała jako nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina, gdzie od kwietnia 1974 do końca sierpnia 1978 roku pełniła funkcję wicedyrektora.

Nie mniej ważna jest jej działalność jako animatora życia społecznego i kulturalnego - współtworzyła pierwsze po 1989 r. lokalne pismo „Sochaczewianin" oraz pełniła funkcję jego redaktora naczelnego, była współzałożycielką „Ziemi Sochaczewskiej", z którą współpracowała do 1994 r., a także organizatorką wielu przedsięwzięć kulturalnych (spektakle teatralne, spotkania autorskie i prelekcje).

Przez blisko pięćdziesiąt lat uczyła kolejne roczniki sochaczewian miłości do języka i  kultury własnego narodu. Pasja, z jaką przekazywała wiedzę - bez względu na to, czy uczyła w szkole podstawowej, czy średniej - powodowała, że jej uczniowie chcieli sięgać znacznie dalej, poza ramy szkolnego programu.

Nagrody i odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi w 1975 r.; dwukrotnie medal Komisji Edukacji Narodowej w 1985 r. i 1976 r.; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 1990 r.; nagroda Ministra Oświaty i Wychowania I stopnia w 1973 r.; nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania w Sochaczewie w 1984 r.; nagroda Kuratora Oświaty w 1990 r.; nagrody Dyrektora Szkoły w latach 1988, 1989, 1993 i 1994.

A A A
27-05-2014
godz.08:15
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 28.11.2021 r. 3407000 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy