Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Historyczne porozumienie miasta z wojskiem

8 maja, w gościnnych progach Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, podpisane zostało porozumienie o współpracy między miastem a 3. Warszawską Brygadą Rakietową Obrony Powietrznej stacjonującą od niemal półtora roku w pobliskich Bielicach. Podpisy pod deklaracją złożyli burmistrz Piotr Osiecki oraz gen. bryg. Stefan Mordacz.

Jak czytamy w preambule, porozumienie zawarto mając na względzie potrzebę rozwijania współpracy na rzecz obronności państwa, kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez społeczeństwo zadań obronnych oraz wychowania młodego pokolenia w duchu patriotycznym. W praktyce oznacza to, że wojsko zbliży się do miasta, a samorząd jeszcze mocniej zaangażuje w życie armii.

Jak powiedział gen. S. Mordacz, obydwie strony zyskują, gdyż przeniesienie do Sochaczewa 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej oznacza zwiększenie o co najmniej 200 osób liczby stałych mieszkańców naszego grodu. Ostatnio Agencja Mienia Wojskowego zakupiła 50 mieszkań na nowym osiedlu przy ul. Kochanowskiego, trwa zasiedlanie tych lokali. Każda z rodzin pracujących w Warszawskiej Brygadzie robi zakupy w Sochaczewie, korzysta z oferty kulturalnej i sportowej miasta, z każdym dniem coraz bardziej aklimatyzuje w nowych warunkach. 50 mieszkań dla wojskowych to nie ostatnie słowo, gdyż potrzeby są większe. Jednostka w Bielicach rozwija się, przybywa żołnierzy i zadań. W tym roku zaplanowano m.in. szkolenie pilotów kształcących się na co dzień w Dęblinie. Młodzi piloci zawitają do nas jesienią, w praktyce na sochaczewskim niebie sprawdzą nabyte umiejętności.  Gen. Mordacz przyznał też, że w Bielicach docelowo powinien stacjonować jeszcze jeden dywizjon szczególnie, że nasz garnizon może zostać włączony w plan budowy tarczy antyrakietowej.

Podobnie wypowiadał się burmistrz Piotr Osiecki podkreślając, że wojsko to tradycja i patriotyzm, ale też miejsca pracy i prestiż dla miasta. Jak podkreślił, współpraca z wojskiem jest prowadzona od lat, przynosi wymierne korzyści, żołnierze swą obecnością podnoszą rangę miejskich obchodów i uroczystości. Wyraził nadzieję, że Agencja Mienia Wojskowego zainwestuje w kolejne lokale, a ich najemcy osiądą w Sochaczewie na stałe, zwiążą się z naszym miastem na dłużej.

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zakłada, że strony będą współpracować będą w następujących celach:

1) upowszechniania patriotycznych tradycji i historii oręża polskiego, wiedzy na temat Sił Zbrojnych oraz obronności Rzeczypospolitej Polskiej;

2) patriotycznej i obronnej edukacji społeczeństwa oraz kształtowania pozytywnego stosunku do wypełniania przez niego zadań obronnych;

3) zachowania więzi i solidarności żołnierskiej pomiędzy żołnierzami zawodowymi

3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP a mieszkańcami Miasta Sochaczew;

4) umacniania prestiżu służby wojskowej i pozytywnego stosunku społeczeństwa

do wypełniania przez obywateli zadań obronnych;

5) promocji służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym promowanie nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych;

6) kształtowania patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży.

Miasto zobowiązało się do utrzymywania więzi z 3. Warszawską Brygadą Rakietową OP i podejmowania inicjatyw integrujących środowiska cywilne i wojskowe; udzielania pomocy w prowadzeniu działalności promującej służbę wojskową; pielęgnowania tradycji oręża polskiego; umożliwiania żołnierzom 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP uczestniczenia w organizowanych przez Gminę Miasto Sochaczew przedsięwzięciach i uroczystościach patriotycznych oraz imprezach towarzyszących.

Z kolei Dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP będzie współdziałał z miastem w zakresie działań na rzecz obronności Państwa, w szczególności poprzez współpracę przy organizacji projektów i przedsięwzięć promujących 3. Warszawską Brygadę Rakietową OP, w tym w szczególności: organizację miejskich obchodów świąt państwowych i wojskowych; pomoc w organizacji miejskich wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Warszawska Brygada Rakietowa OP udzielać będzie, w miarę posiadanych możliwości, wsparcia logistycznego inicjatyw Gminy Miasto Sochaczew na podstawie planu współpracy, kalendarza imprez oraz odrębnych umów określających warunki korzystania z nieruchomości lub ich części oraz sprzętu wojskowego; przekazywać materiały promujące Siły Zbrojne RP i obronność państwa; umożliwiać żołnierzom uczestnictwo w organizowanych przez ratusz przedsięwzięciach.

Strony mają współpracować na podstawie planu pracy na następny rok kalendarzowy ustalanego corocznie do 10 września. 

A A A
13-05-2014
godz.08:55
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339363 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy