Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Więcej mieszkań socjalnych i remontów
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Czy mieszkanie w lokalach należących do miasta faktycznie wiąże się z niskim standardem? A może na tle innych nieruchomości, nie wypadają one źle. Między innymi temu poświecona była ostatnia sesja Rady Miasta.

Radni przyjęli wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Obowiązywać będzie do roku 2018. Jego dużą część obejmuje prognoza stanu technicznego lokali oraz plan remontów i modernizacji. Zastępca burmistrza Stanisław Wachowski podkreślał, że sochaczewskie mieszkania w większości są w stanie technicznym, który nie budzi większych zastrzeżeń.

- Mówią o tym aktualne badania prowadzone pod kątem programu gospodarowanie zasobem mieszkaniowym. Plan działań, które przedstawiamy, spowoduje, że nasze lokale będą w jeszcze lepszym stanie - powiedział.

Na sesji usłyszeliśmy, że w przypadku 28 budynków stanowiących w 100 proc. własność gminy, nie można mówić o tym, że znajdują się one w stanie, który może zagrażać zamieszkującym w nim rodzinom. Co więcej, pięć z nich znajduje się w stanie dobrym. Stan trzech (przy ul. Fabrycznej 4 i 4A oraz Towarowej 6) określono jako bardzo dobry. Pozostałe oceniono jako średnie. W dobrym stanie znajduje się również budynek przy ul. Trojanowskiej 64 dzierżawiony od SM L-W i budynek przy ul. 15 Sierpnia 81. Urząd Miasta musi co prawda wykonać trzy decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ale dotyczą one nie budynków mieszkalnych, a jedynie znajdujących się przy nich komórek. Dotyczą one np. ul. Długiej.

Jeżeli chodzi o remonty wynikające z przeprowadzonych przeglądów budowlanych, w większości obejmą one prace dotyczące przewodów wentylacyjnych, elewacji, prace malarskie w lokalach, naprawy stolarki okiennej i drzwiowej oraz dachów.

W najbliższych latach liczba mieszkań komunalnych ma spadać (z 500 w 2014 r. do 382 w 2018r.). Wzrastać ma natomiast zasób lokali o statusie socjalnym, a więc przeznaczonych dla najuboższych sochaczewian. Tych w 2018 r. ma być aż 200. To dwa razy więcej niż obecnie.  

Pełen tekst w najnowszej "Ziemi" (8.04.).

Agnieszka Poryszewska 

A A A
07-04-2014
godz.08:29
 


nadchodzące wydarzenia

poniedziałek, 08.03.2021 r. 3153392 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy