Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Sochaczew Miasto e-Innowacji

Darmowy dostęp do Internetu dla 250 rodzin, a dla 50 z nich także bezpłatne komputery, szkolenia z obsługi sprzętu, fachowe doradztwo  – tak w największym skrócie można opisać unijny projekt Sochaczew Miasto e-Innowacji. Mamy jeszcze wolne miejsca dla rodzin i osób indywidualnych zainteresowanych udziałem w tym programie.

Celem Projektu jest dostarczenie dostępu do Internetu dla 250 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (czyli takich, które nie posiadają dostępu do Internetu). Projekt skierowany jest do osób i rodzin na terenie miasta Sochaczew spełniających kryterium dochodowe upoważniające do wsparcia w ramach pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych, osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży uczącej się, uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych, rodzin zastępczych.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają szkolenie z podstaw obsługi komputera, komputery z dostępem do Internetu oraz podłączenie do Internetu.

Udział w projekcie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

 

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są wnioskodawcy  spełniający minimum jeden z następujących warunków formalnych:

1) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (nie muszą korzystać, wystarczy spełniać kryterium dochodowe):

• osoba samotnie gospodarująca -  542 zł netto

• na osobę w rodzinie - 456 zł netto

2) Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (nie muszą korzystać, wystarczy spełniać kryterium dochodowe);

• na osobę w rodzinie - 539 zł netto

• na os.  w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne - 623zł netto

3) Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; Kryterium Dochodowe:

• osoba samotnie gospodarująca - 1084,00 zł netto;

• na osobę w rodzinie - 912,00 zł  netto;

4) Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendium socjalnych, typowana do otrzymywania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej. Kryterium dochodowe:

• na osobę w rodzinie ucznia - 456 zł netto.

5) Rodziny zastępcze;

6) Osoby z grupy 50+, Kryterium dochodowe:

• na osobę w rodzinie - 799,18 zł

7) Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, Kryterium dochodowe:

• na osobę w rodzinie - 1226,95 zł

 

Realizacja projektu możliwa jest dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Gmina Miasto Sochaczew – Referat Projektów Społecznych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Wartość projektu wynosi obecnie: 2 472 600,00 zł, projekt jest w 100% finansowany z funduszy unijnych.


A A A
20-03-2014
godz.14:02


nadchodzące wydarzenia

środa, 22.09.2021 r. 3343038 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy