Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Zgłoś miejsce przyjazne seniorom

W Sochaczewie działa wiele firm i instytucji, które szanują seniorów, przygotowują dla nich specjalne oferty, dostosowują swe siedziby do specyficznych potrzeb osób starszych. Dlaczego ich nie pokazać, nie wyróżnić? Teraz jest to możliwe w ramach akcji "Miejsce Przyjazne Seniorom". 

Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc otwartych na potrzeby seniorów działających na terenie Sochaczewa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji  kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, użyteczności publicznej i innych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

- Certyfikat firmy przychylnie patrzącej na seniorów to nobilitacja. Po pierwsze ludzie starsi od wieków kojarzeni są z mądrością, doświadczeniem, rozwagą, a po drugie stanowią coraz większą grupę klientów i usługobiorców. Przybywa ludzi w wieku poprodukcyjnym, którzy mają nawet niewielkie, ale stałe dochody. To wymarzeni klienci dla aptek, banków, przychodni lekarskich, firm świadczących usługi opiekuńcze, zakładów optycznych i wielu innych – podkreśla Joanna Kamińska naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM.

Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają certyfikat i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o tym wyróżnieniu. Idea i regulamin akcji, a także znak graficzny stanowiący podstawę identyfikacji opracowane zostały w ramach Programu „Sochaczewska Karta Seniora”.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń! Termin upływa 31 grudnia.

 

Akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom” Edycja na rok 2013

● Organizatorem akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom” jest Miasto Sochaczew. Ze strony organizatora akcję realizuje – Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

● Kandydaci ubiegający się o certyfikat wypełniają formularz zgłoszenia. Powinien zostać złożony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, lub przesłany na adres mailowy projekty.spoleczne@sochaczew.pl, bądź listownie na adres ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, z dopiskiem: Akcja: „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

● Zgłoszenia mogą składać: instytucje; firmy; organizacje; urzędy; osoby fizyczne tj. grupa przynajmniej 10 osób, które mogą zarekomendować wybrane miejsce  i posiadają pisemną zgodę dyrektora, kierownika, właściciela zgłaszanego miejsca na otrzymanie certyfikatu.

● Instytucja (miejsce) ubiegająca się o certyfikat powinna: posiadać ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych; utrzymywać i rozbudowywać ofertę; umieć dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą; realizować zniżki i rabaty dla seniorów w Programie „Sochaczewska Karta Seniora”; posiadać architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do osób starszych; być otwartą na potrzeby osób starszych i wychodzić na przeciw ich oczekiwaniom.

● Wizytacją zgłaszanych miejsc i weryfikacją zgłoszeń zajmuje się Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli: Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, organizacji działających na rzecz seniorów, przedstawicieli seniorów.

● Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ponownej wizytacji wybranego miejsca w celu zweryfikowania czy w dalszym ciągu spełnia ono kryteria programu, a w przypadku stwierdzenia niespełniania w/w kryteriów do odebrania certyfikatu oraz znaku.

● Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem certyfikatów odbędzie się najpóźniej w lutym 2014 roku.

● Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, w Wydziale Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia mieszczącym się w budynku Kramnic Miejskich w Sochaczewie u zbiegu ulic 1 Maja/Wąskiej/Warszawskiej (wejście od ul. 1 Maja, II piętro), lub telefonicznie – tel.: 46 862 22 35.

 

Miejsce Przyjazne Seniorom DEKLARACJA WSPÓŁPRACY.pdf

Miejsce Przyjazne Seniorom ZGODA NA UDZIAŁ W AKCJI.pdf

Miejsce Przyjazne Seniorom BURMISTRZ - OGŁOSZENIE AKCJI.pdf

Miejsce Przyjazne Seniorom FORMULARZ OCENY_PODMIOTU.pdf

Miejsce Przyjazne Seniorom FORMULARZ_REKOMENDACJI.pdf

Miejsce Przyjazne Seniorom WNIOSEK O_CERTYFIKAT.pdf

Miejsce Przyjazne Seniorom REGULAMIN AKCJI.doc

A A A
29-11-2013
godz.08:59
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 24.09.2021 r. 3345522 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy