Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Wyjść z zaklętego kręgu niemocy...

Sochaczewski Urząd Miasta we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przymierza się do utworzenia, w siedzibie MOPS, Klubu Integracji Społecznej pomagającego np. osobom trwale bezrobotnym ponownie odnaleźć się na rynku pracy, nabyć nowe umiejętności, podnieść samoocenę, a nawet zadbać o domowe finanse. Klub ma powstał w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” na który sochaczewski ratusz chce pozyskać 100% dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kluby Integracji Społecznej tworzone są, by minimalizować skutki bezrobocia, promować aktywność i przedsiębiorczości społeczną, przygotowywać uczestników zajęć do podjęcia zatrudnienia, pomagają w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia. Ratusz planuje utworzenie Klubu Integracji Społecznej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pierwszym krokiem będzie tzw. bilans otwarcia, czyli diagnoza grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i analiza dostępnej kadry specjalistów. W pilotażu weźmie udział 15 uczestników nieaktywnych zawodowo.

- Jeśli w rodzinie od lat nie pracuje matka ani ojciec, ich dorosłe dziecko nie wie, jak poszukiwać zatrudnienia, jak rozmawiać z potencjalnym szefem, jak przebiega proces rekrutacji. O tym w domu się nie rozmawia, nie ma żadnego wzorca. Znamy takie rodziny i to właśnie KIS ma im pomóc wyjść z zaklętego kręgu niemocy. Do każdego należy podejść indywidualnie, stąd w ofercie Klubu szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia, szerokie poradnictwo zawodowe, pomoc psychologiczna indywidualna i grupowa, pomoc prawna, nauka podstaw obsługi komputera czyli dostęp do aktualnych ofert pracy – wylicza Zofia Berent dyr. MOPS.

Kluczem do sukcesu jest kadra, dlatego w KIS do dyspozycji podopiecznych będzie wysokiej klasy kadra specjalistów, w tym pracownik socjalny, psycholog, terapeuta, doradca zawodowy i prawnik.

- To będzie program pilotażowy. Chcemy sprawdzić, jaka jest skuteczność Centrum, które elementy pracy z podopiecznymi przynoszą najlepsze efekty, jakie są oczekiwania samych zainteresowanych. Może się okazać, że w pierwszej kolejności potrzebują wsparcia prawnika, a nie doradcy zawodowego, albo największym zainteresowaniem będzie się cieszył doradca finansowy czuwający nad domowym budżetem – wyjaśnia Joanna Kamińska naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM.

Program ma wystartować jeszcze w tym roku, w grudniu. Koszt utworzenia KIS, szkoleń, kursów, doradztwa, niezbędnych do pracy materiałów to ok. 113 tys. zł. Wydatki w całości pokryte zostaną z dotacji unijnej, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pierwszym krokiem będzie przygotowanie bazy lokalowej tj. drobny remont i przystosowanie pomieszczenia wydzielonego do działań KIS. Kwota przeznaczona na dostosowanie biura nie przekroczy 15% ogólnej kwoty budżetu pilotażu, zamknie się w kilkunastu tysiącach złotych.

Sochaczewski KIS zostanie zarejestrowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, a po zakończeniu 9 miesięcznego cyklu szkoleń, udowodnieniu swej skuteczności, otrzyma stosowny certyfikat. Na każdym etapie MOPS ma współpracować z innymi jednostkami i urzędami minimalizującymi zjawisko wykluczenia społecznego, bezrobocia, czy nawet wykluczenia cyfrowego.

A A A
20-11-2013
godz.08:30
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 26.09.2021 r. 3346359 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy