Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Deklaracja to obowiązek
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

O obowiązku ponownego wypełnienia deklaracji i nowych zasadach odbioru śmieci z Agnieszką Tomaszewską, naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, rozmawia Małgorzata Pałuba.

Po podjęciu przez samorządy po przetargach decyzji o wysokości opłat za śmieci segregowane i niesegregowane trzeba ponownie wypełnić deklaracje, czy dotyczy to wszystkich mieszkańców?

Osoby, które zadeklarowały w pierwszym terminie, czyli w lutym, iż nie będą segregować odpadów i nie zmieniły zdania, nie mają obowiązku składania korekty deklaracji. A to dlatego, że stawka za odpady niesegregowane nie uległa zmianie. Była 12 zł od osoby i taka pozostała. Obowiązek złożenia korekty dotyczy tych, którzy zadeklarowali, że będą segregować odpady w związku ze zmianą ceny z 6 zł od osoby do 8,80 zł od osoby na miesiąc. Złożyć ją muszą również ci, którzy z niesegregowania chcą przejść na segregowanie lub odwrotnie. Natomiast jeśli zmieniła się liczba osób zamieszkujących posesję czy mieszkanie w bloku, wtedy w każdym przypadku trzeba złożyć korektę deklaracji. Podsumowując, musimy to zrobić wtedy, jeżeli nastąpiły zmiany danych określonych w pierwszej deklaracji lub kolejnych. 

Do kiedy muszą zostać wypełnione i dostarczone drugie deklaracje?

Korekty deklaracji przyjmujemy do końca lipca.

A w jaki sposób można wejść w posiadanie odpowiednich druków?

Zapraszamy do urzędu miejskiego, gdzie są druki i można je również ściągnąć ze strony urzędu z portalu www.sochaczew.pl. A ponieważ w tej chwili wpłynęło już bardzo dużo korekt deklaracji, nie będziemy ponawiać akcji roznoszenia deklaracji wykorzystując usługi poczty. Nie chcemy bowiem, aby trafiły one do tych osób, które już je złożyły, jak również do tych, które robić tego nie muszą. Dlatego najprościej jest przyjść do urzędu. Jeśli ktoś nie może tego zrobić z powodów np. zdrowotnych, prosimy o kontakt, my wtedy dojedziemy i w uzasadnionych przypadkach wrzucimy deklarację do skrzynki. Prosimy tylko o telefon i podanie adresu. Nie wykluczam, że w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jeżeli pojawią się takie wnioski, to do określonych mieszkań będą one dostarczone. Dlatego oczekujemy na indywidualną współpracę z ich zarządami, czy chcą, żeby deklaracje dotarły do skrzynek, czy też nie.

Czy mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych będą, jak to było poprzednim razem, dostarczać deklaracje ich zarządcom, a do urzędu trafią te od właścicieli domów jednorodzinnych?

Do urzędu deklaracje, korekty deklaracji składają właściciele domów jednorodzinnych. Za osoby mieszkające w budownictwie wielorodzinnym np. spółdzielniach, wspólnotach, kamienicach do urzędu składają je zarządy tych nieruchomości. W związku z tym osoby te nie są zobowiązane indywidualnie składać deklaracji czy ich korekt bezpośrednio do ratusza. Z tego co się orientuję, zarządcy nieruchomości w indywidualny  sposób mają rozwiązane kwestie związane z weryfikacją danych dot. zamieszkujących mieszkańców. Dlatego też w przypadku wątpliwości, jeśli jest się mieszkańcem spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej, kamienicy, to proszę się kontaktować z zarządcą, lub właścicielem danej nieruchomości.

A jeżeli ktoś nie dostarczy deklaracji, a wcześniej złożył, zobowiązując się do segregacji?

Będziemy monitorować te sytuacje i kierować pisma do tych osób, prosząc o złożenie korekty. Niezłożenie deklaracji zagrożone jest karą grzywny. Jest ona taka sama jak za niezłożenie PITu. Nakłada ją naczelnik urzędu skarbowego, nie burmistrz, ale burmistrz może wnioskować do tegoż urzędu o ewentualne ukaranie.

Czyli jest to obowiązek?

Tak. Nawet jeżeli na danej nieruchomości nikt nie zamieszkuje, a oczywiście są takie przypadki, to wskazane jest, żeby jej właściciel złożył deklarację, w której poda, że jest 0 osób zamieszkujących. To jest dla nas sygnałem, iż na tej  posesji nie są wytwarzane odpady i nie ma konieczności ich odbierania. Dane zawarte w złożonych deklaracjach urząd ma obowiązek weryfikować, a w przypadku wątpliwości prowadzić postępowania wyjaśniające. 

Kiedy na osiedlach pojawią się pojemniki?

Na części osiedli pojemniki już są, może ich być jednak niewystarczająca ilość. W tej chwili zostało skierowanie do firmy Remondis pismo o dostawienie określonych pojemników w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. Natomiast jeśli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, kamienice, to w zależności od wielkości,  tj. liczby zamieszkujących mieszkańców, będą one segregować albo w pojemnikach albo w workach, czyli na zasadach takich jak domki jednorodzinne. To ostatnie dotyczy małych wspólnot. Zaś w przypadkach zabudowy wielorodzinnej obecnie przyjmujemy zgłoszenia wspólnot. Z jednym z zarządów robiliśmy rozeznanie w terenie co do miejsca ustawienia pojemników i ich ilości. Sukcesywnie te informacje przekazywane są do Remondisu, który będzie pojemniki rozstawiał. Jest wytypowanych również kilkanaście miejsc na terenie miasta, gdzie pojawią się pojemniki do segregacji odpadów.

Czytelnicy pytają również, czy mieszkańcy danego osiedla będą mieć blisko do pojemników, czy nie będą musieli wędrować daleko z torbami.

Jest takie założenie, żeby gęstość pojemników była na tyle duża, by nie stanowiło to uciążliwości dla mieszkańców danego budynku. Natomiast niemożliwe jest, żeby każdy blok miał odrębne pojemniki, choćby z tego względu, że nie ma na nie najczęściej miejsca. Myślę, że do końca lipca lub na początku sierpnia sprawa tych pojemników zostanie już rozwiązana.

Czy opakowania szklane trzeba dzielić na białe i kolorowe?

Jeśli chodzi o segregację opakowań ze szkła, mamy na myśli butelki i słoiki. I nie ma tu znaczenia ich kolor. To było stare rozwiązanie tego podziału. Mimo że w dalszym ciągu wykorzystywane są pojemniki na szkło białe i kolorowe, obecnie nie ma potrzeby ich dzielenia.

Czego nie możemy wrzucać do pojemników czy worków na szkło?

Szkła potłuczonego, porcelany, fajansu, żarówek, kryształów. To wszystko wrzucamy do kasza na zwykłe śmieci. Natomiast lampy rtęciowe, żarówki energooszczędne traktuje się jako odpad niebezpieczny, nie wrzucamy ich zatem do odpadów zmieszanych. Tego rodzaju odpad albo oddajemy przy zakupie nowego do sklepu, albo we wrześniu tego roku planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych i innych problemowych. Wtedy można będzie to oddać łącznie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również bezpłatnie zawieźć do firmy Zebra i Remondis, gdzie zostaną odebrane za darmo.

Czy opakowania trzeba myć?

Generalnie nie ma obowiązku mycia. I nawet ostatnio na stronie Ministerstwa Środowiska ukazała się taka interpretacja prawna, że nie należy mieszkańców zmuszać do mycia. Natomiast z powodów higienicznych, jeżeli mamy brudny zaolejony słoik, np. po śledziach, to wrzućmy go do normalnego kosza, a nie do odpadów segregowanych, aby ich nie zanieczyścić. Jeśli są one czyste, łatwiejsze są do przetworzenia. To samo jest z opakowaniami z tworzyw sztucznych, a więc po jogurtach, po serach, śmietanach. Z butelek zdejmujemy oczywiście kapsle, nakrętki, natomiast nie ściągamy żadnych etykiet.

Co możemy wyrzucać do pojemników i worków na papier?

Gazety, książki, tekturę, worki papierowe, ścinki drukarskie. Nie wrzucamy natomiast kalek, zatłuszczonych papierów, tapet, zużytych chusteczek i ręczników jednorazowych, foliowanego papieru z folderów.

A co z gruzem?

Jeżeli ktoś prowadzi remont w domu, to wówczas proszę zgłaszać się do nas do urzędu. My z firmą Remondis uzgadniamy dostarczenie na daną nieruchomość dużych worków jutowych, które po wypełnieniu zostaną odebrane.

A A A
23-07-2013
godz.08:19
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 28.11.2021 r. 3407045 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy