Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Wymyśl nazwę dla dwóch placów zabaw

Nie tylko plac zabaw na Karwowie  potrzebuje nazwy. Pozostałe dwa place też o to proszą. Dlatego też  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza  konkurs na nazwę obydwu placów zabaw. Jeden z nich znajduje się w Chodakowie przy ulicy Grunwaldzkiej, a drugi w centrum miasta, przy Alei 600-lecia.  Na propozycje czekamy do końca wakacji. Będą super nagrody!

REGULAMIN KONKURSU NA NAZWĘ PLACÓW ZABAW W CHODAKOWIE I WCENTRUM

Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Cel konkursu: Celem konkursu jest nadanie nazw dla Integracyjnych Placów Zabaw i Sportu usytuowanych na terenie osiedla w Chodakowie ulica Grunwaldzka i w Centrum Aleja 600-lecia w Sochaczewie.

Nadanie nazw pozwoli zidentyfikować place rekreacyjno-sportowe i ułatwi lokalizację.

Termin składania propozycji nazwy: Termin składania prac z propozycją nazw placów rekreacyjno-sportowych upływa 31 sierpnia 2013 r.

Ogłoszenie wyników: Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu podczas Trzeciego Pikniku Z Leśnymi Skrzatami i MOSiR-em na Integracyjnym Ogrodzie Zabaw i Sportu przy Alei 600-lecia w Sochaczewie.

Składanie propozycji: Uczestnik konkursu może złożyć tylko dwie propozycje( dla każdego obiektu jedną)

Udział w konkursie: W konkursie mogą brać udział dzieci, młodzież jak również osoby zamieszkałe na terenie miasta Sochaczew. W przypadku zgłoszenia dziecka wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w konkursie. Wzięcie udziału w konkursie oznacza zezwolenie na opublikowanie zdjęć i danych osobowych uczestników i laureatów w mediach (prasie, telewizji, ogłoszenia w gablotach, na stronach internetowych itp.).

Komisja konkursowa: Komisja Konkursowa (w składzie minimum 5 osób) zostanie powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W komisji nie mogą zasiadać uczestnicy konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Komisja.

Nagrody: Dla zwycięzcy Konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Przesyłanie propozycji: Propozycję na nazwę placów rekreacyjno-sportowych można składać:

1)      na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew,

2)      na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Chopina 101, 96-500 Sochaczew,

3)       na adres mail: mosirorka@interia.pl

Do zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy załączyć zgodę rodziców.

Uczestnik konkursu musi podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, tel. kontaktowy). Zgłoszenia bez ww. danych nie będą brały udziału w konkursie.

Zgłoszenia należy przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na nazwę placów zabaw" lub bezpośrednio w sekretariacie MOSiR  ul. Olimpijska 3

A A A
19-07-2013
godz.09:39
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 28.11.2021 r. 3407051 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy