Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Sochaczewski Budżet Obywatelski: na czym to polega?
wiadomość pochodzi z:  Obywatelski Sochaczew

Budżet obywatelski to wydzielona w budżecie miasta pula pieniędzy, o wykorzystaniu której decydują w bezpośrednim głosowaniu mieszkańcy. Nazywany jest też partycypacyjnym, aby jeszcze mocniej podkreślić udział lokalnej społeczności w decydowaniu o sprawach miasta. Proces wybierania projektów realizowanych w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) to poważny etap konsultacji i rozmów z mieszkańcami.

- Budżet obywatelski to sposób na aktywizację mieszkańców, na efektywne wydawanie wspólnych pieniędzy, ponieważ sochaczewianie sami wskażą, które wydatki są ich zdaniem najbardziej potrzebne – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

W tym roku wspólnie zdecydujemy, na co w 2014 roku wydać 1.000.000 zł. Pieniądze te mogą być przeznaczane np. na remont chodnika, powiększenie parkingu, remont amfiteatru, doposażenie placów zabaw, boiska osiedlowe, ale też projekt kulturalny, czy społeczny. Lista pomysłów jest nieograniczona.

 

RUSZYLIŚMY 10 CZERWCA

 10 czerwca ratusz zaczął zbierać propozycje konkretnych inwestycji, projektów czy zadań, a swoje pomysły do wykonania z puli SBO będą mogli zgłaszać wszyscy: instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, wspólnoty, przedsiębiorcy, osoby prywatne, w tym także młodzież, która w 2013 roku ukończy 16 lat.

 

PO CO NAM BUDŻET OBYWATELSKI

 Przede wszystkim po to, by jeszcze lepiej poznać oczekiwania mieszkańców, ich potrzeby, a w przyszłości być może nawet zmienić priorytety inwestycyjne miasta. Ten projekt daje mieszkańcom większy wpływ na wybór realizowanych inwestycji, wzmacnia społeczeństwo obywatelskie, radni i urząd będą bliżej obywatela, wzmocni się rola organizacji pozarządowych.

- Mieszkańcy osiedli mają inne spojrzenie na problemy swej dzielnicy, jednej ulicy, a nawet jednego bloku. Dla nich najważniejsze może być ustawienie ławki przed blokiem lub uzupełnienie zieleni. Wsłuchując się w pojedyncze głosy mamy szansę uaktywnić naprawdę dużą grupę mieszkańców, tworzyć prawdziwe społeczeństwo obywatelskie – mówi zastępca burmistrza Marek Fergiński, który odpowiada w ratuszu za wprowadzenie w życie SBO.

 

GŁOSOWAĆ MOGĄ 16-LATKOWIE

Ponieważ prawo do zgłaszania projektów do SBO mają już 16-latkowie, więc także oni będą mogli oddawać głos, współdecydować na równych prawach z dorosłymi o podziale miliona złotych. Jak mówi z-ca burmistrza Marek Fergiński, przewodniczący zespołu, który przygotował założenia Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, młodzież na sprawy miasta patrzy z zupełnie innej perspektywy, świeżym okiem, kreatywnie, dlatego warto wsłuchać się w opinię tego środowiska.

 

CO MOŻNA ZGŁOSIĆ

Nie ma żadnych ograniczeń, pod warunkiem, że projekt będzie się mieścił w katalogu zadań samorządu, koszt jego realizacji nie przekroczy 1 mln złotych, nie będzie to zadanie wieloletnie (rozłożone na 2-3 lata) i pomysł nie będzie się dublował z już zapisanym w projekcie budżetu miasta na 2014 rok.

- Zgłosić można budowę drogi, chodnika, kanalizacji, ścieżki rowerowej, parkingu, zakup zamiatarki do chodników i ścieżek rowerowych czy obniżenie wysokich krawężników na ścieżkach rowerowych. Takie pomysły najczęściej trafiają do komisji przygotowujących ostateczną listę zadań poddawanych powszechnemu i otwartemu głosowaniu – mówi Robert Małolepszy rzecznik prasowy burmistrza.

 Ale infrastruktura to nie wszystko. W miastach, gdzie budżet partycypacyjny funkcjonuje od roku czy dwóch lat mieszkańcy proponowali m.in. budowę przystani wodnej, wyposażenie i remont sali do zajęć sensorycznych w jednej ze szkół podstawowych, nasadzenia zieleni wzdłuż głównych ulic, remont stadionu, budowę rolkowiska i placu do jazdy na deskorolce, rozbudowę sieci wypożyczalni rowerów… Jak widać inwencja mieszkańców nie zna granic.

- Ciekawe wydają się też propozycje odnoszące do seniorów. W kilku miastach proponowano, by z budżetu obywatelskiego sfinansować taką modernizację placów sportowych, by mogli z nich korzystać także emeryci i renciści, utworzenie tzw. kreatywnych podwórek, czyli miejsc sąsiedzkich spotkań, a także utworzenie parku rekreacyjnego dla seniorów – mówi zastępca burmistrza Marek Fergiński, który odpowiada za wprowadzenie w życie Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego. 

 

PROMOCJA PROJEKTU

Kwiecień - listopad 2013 r. – to czas na prowadzenie akcji promocyjno – informacyjnej na temat SBO.

W jej ramach oddaliśmy do Państwa rąk gazetę „Obywatelski Sochaczew”, zachęcamy też do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej www.obywatelski.sochaczew.pl, zadawania pytań zespołowi wdrażającemu SBO. Na potrzeby akcji uruchomiono już skrzynkę mailową: budzet2014@sochaczew.pl

Promocja projektu prowadzona jest także w lokalnej prasie, na miejskim portalu Sochaczew.pl. O SBO mówić będziemy także podczas imprez plenerowych w ramach Sochaczewskiego Lata 2013 (lipiec-sierpień). Ratusz chce wykorzystać każdą okazję, by z informacją o SBO dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Powodzenie projektu w dużej mierze zależy od pełnej informacji o blaskach i cieniach budżetu partycypacyjnego.

Dlaczego tak ważna jest rzetelna informacja o Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim.

 

JAK ZGŁOSIĆ PROJEKT

Po pierwsze należy wypełnić wniosek. Można go pobrać z Biura Obsługi Klienta UM, z Biblioteki Miejskiej i jej filii, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pływalnia ORKA).

Druk znajdą Państwo także na naszej stronie – strona główna i FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Wypełniony czytelnie formularz należy dostarczyć - pomiędzy 10 czerwca a 13 września - do Biura Obsługi Klienta UM: osobiście, pocztą lub przesłać podpisany skan na adres: budzet2014@sochaczew.pl

16 - 30 września 2013 r. - weryfikacja propozycji mieszkańców i ustalenie przez Zespół Opiniujący ostatecznej listy projektów do głosowania. Na merytoryczne sprawdzenie wniosków będą dwa tygodnie, a weryfikacją zgłoszonych pomysłów zajmą się najpierw merytoryczne wydziały ratusza, a następnie ośmioosobowy zespół czuwający nad wdrożeniem SBO. Urząd Miejski sprawdzi jedynie czy istnieje możliwość realizacji każdego ze zgłoszonych pomysłów, jaka jest jego wartość społeczna, czy koszt nie przekroczy 1.000.000 zł, jakie ewentualnie koszty będzie generował ten projekt w przyszłości. Na koniec zespół złożony z wiceburmistrza, przedstawicieli klubów radnych, Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Sochaczewskiej Rady Sportu i Powiatowej Izby Gospodarczej wybierze przedsięwzięcia, które znajdą się na ostatecznej liście poddanej pod powszechne głosowanie.

 

KTO BĘDZIE WYBIERAŁ PROJEKTY

Pod koniec ub. roku zdecydowano, że nad ustaleniem procedur i zasad realizacji części budżetu miasta w formie tzw. „budżetu obywatelskiego” pracować będą nie urzędnicy, ale także niezależna grupa ekspertów złożona z reprezentantów ratusza, Rady Miasta, środowiska biznesowego, sportowego oraz około 80 sochaczewskich organizacji pozarządowych.

 

KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW

Zgodnie z założeniami zadania ujęte w budżecie obywatelskim powinny służyć możliwie dużej liczbie mieszkańców, rozwiązywać istotne dla naszej społeczności problemy. Ich wstępną oceną zajmie się ośmioosobowy zespół. Na weryfikację pomysłów ma czas między 16 a 30 września. Są dwa główne kryteria oceny wniosków. Komisja ustali, czy wartość projektu nie przekracza 1 mln złotych, oraz czy uda się go zrealizować w rok. Zwróci też uwagę, czy nad pomysłem nie pracują już służby burmistrza, a może się zdarzyć, że do SBO trafi propozycja budowy drogi kierowanej już do realizacji. Oczywiście ważne jest, by do SBO zgłaszać zadania mieszczące się w zakresie działania miasta.

- Miasto nie wyremontuje żadnej szkoły ponadgimnazjalnej, gdyż zarządza nimi starosta powiatowy, nie dobuduje sygnalizacji świetlnej na obwodnicy, bo to droga krajowa nadzorowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Burmistrz, choćby chciał, nie zakupi w ramach SBO instrumentów dla Szkoły Muzycznej, gdyż ta jest prowadzona przez Ministra Kultury – wyjaśnia Marek Fergiński.

 

JAK ZAGŁOSUJEMY

Podział miliona złotych dokona się w otwartym, powszechnym głosowaniu, które zostanie przeprowadzone zarówno w tradycyjny sposób, w punktach do głosowania, a także przez Internet.

Oddać głos będzie można w wyznaczonych miejscach, m.in.na terenie MOSiR-u, biblioteki i Urzędu Miejskiegio, gdzie wyłożone zostaną ankiety, ale także w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.obywatelski.sochaczew.pl. Z kilkunastu czy nawet 20 propozycji oddamy głos na maksymalnie 5 najważniejszych naszym zdaniem projektów. W ten sposób powstanie lista zadań, które burmistrz wpisze do budżetu miasta na kolejny rok.

8 - 18 października 2013 r. - głosowanie nad propozycjami. Prawo do oddania jednego głosu mają wszyscy mieszkańcy Sochaczewa, którzy w 2013 roku ukończyli 16 lat. Głosowanie przeprowadzone zostanie między 8 a 18 października w wyznaczonych punktach (m.in. na basenie, w bibliotekach, w muzeum, Urzędzie Miejskim), gdzie będzie można wypełnić i złożyć ankietę. Głosowanie przeprowadzone zostanie także w formie elektronicznej na stronie www.obywatelski.sochaczew.pl Głos oddamy na maksymalnie 5 najważniejszych naszym zdaniem projektów.

do 8 listopada 2013 r. - ogłoszenie wyników konsultacji. Precyzyjna informacja o liczbie oddanych głosów na każdą z propozycji i zwycięzcach pierwszej edycji SBO znajdzie się w prasie lokalnej, na portalach internetowych.

do 15 listopada 2013 r. - wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu miasta na rok 2014

A A A
23-06-2013
godz.10:42
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 28.11.2021 r. 3407041 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy