Sochaczew Sochaczew Sochaczew
W piątek sesja absolutoryjna

W najbliższy piątek, 21 czerwca, o godz. 16.00, w sali konferencyjnej UM rozpoczną się obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej. To jedna z najważniejszych sesji w roku – absolutoryjna. Tego dnia radni zdecydują w głosowaniu o udzieleniu burmistrzowie absolutorium za 2012 rok, to jest potwierdzą, że budżet miasta był wykonany prawidłowo, dochody i wydatki realizowano zgodnie z planem.

Przed ostatecznym głosowaniem radni rozpatrzą sprawozdanie z wykonania budżetu, wysłuchają opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i sprawozdania o stanie mienia miejskiego, a na końcu poznają stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

Radni dokonają zmian w budżecie polegających na przeniesieniu 84 tys. zł z bieżącego utrzymania dróg na konkretne zadanie, to jest II etap przebudowy chodnika przy Al. 600 lecia. Burmistrz proponuje też ograniczenie o prawie 98 tys. zł wydatków na promocję miasta i przeznaczenie ich na:

▪ wkład własny do projektu „40 lat Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą-I etap modernizacji wystawy stałej Pole Bitwy 1939 – 1945”. Na odnowienie wystawy placówka zdobyła 70 tys. dotacji z Ministerstwa Kultury, teraz trzeba zabezpieczyć wkład własny w wysokości niemal 34,7 tys. zł.

▪ termomodernizację gmachu muzeum, gdyż odłożona w budżecie kwota okazała się zbyt mała. Zadanie zasili dodatkowe 45 tys. zł.

▪ malowanie sal wystawowych w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej (18,2 tys.)

Radni zdecydują, czy burmistrz ma podpisać porozumienie i tym samym włączyć miasto do grupy dziesięciu samorządów żywo zainteresowanych budową linii kolejowej łączącej Sochaczew ze stacją metra „Chrzanów”. Na studium wykonalności tego projektu miasta Warszawa, Sochaczew, Błonie, Ożarów Mazowiecki, gminy Kampinos, Sochaczew, Leszno, Stare Babice oraz władze powiatów sochaczewskiego i warszawskiego-zachodniego przeznaczą maksymalnie 500 tys. zł. Za dokumentację zapłacą solidarnie, po 50 tys. zł. Studium pokaże, czy możliwa jest, w jakim śladzie, ile potrwa i ile może kosztować budowa połączenia szynowego biegnącego od Sochaczewa przez Kampinos, Błonie, Leszno, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice do Warszawy. Docelowo wagony tej kolejki miałby transportować pasażerów do stacji metra „Chrzanów” na Bemowie. Rada upoważni burmistrza do podpisania stosownego porozumienia i zagwarantuje, że wydzieli w budżecie 50 tys. na wykonanie studium.

Na sesję wróci uchwała ustalająca wzór deklaracji śmieciowej. Burmistrz proponuje, by deklarację uprościć i skrócić ją z obecnych 8 do niespełna 4 stron. Znajdą się tam wyłącznie te dane, które są niezbędne do wprowadzenia i skutecznego nadzorowania systemu odbioru, transportu i utylizacji śmieci produkowanych na terenie miasta. I właśnie na tych nowych, znacznie łatwiejszych do wypełniania drukach, mieszkańcy będą składać drugą deklarację śmieciową. Konieczność ponownego wypełnienia i dostarczenia do ratusza deklaracji wynika z faktu, że po przetargu ustalono stawki opłat, jakie zaczną od lipca obowiązywać na terenie miasta. Za śmieci zmieszane zapłacimy 12 zł/osoby/miesiąc, natomiast za segregowane 8,80 zł.

Radni uchwalą nowy statut schroniska dla bezpańskich zwierząt AZOREK. Z dokumentu wykreślono m.in. zapisy odwołujące się do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, który docelowo ma przestać prowadzić to schronisko.

Na koniec radni zatwierdzą wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną RM badającej przychody MOSiR-u z tytułu opłaty targowej pobieranej na targowisku miejskim. Komisja nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości.

 

A A A
18-06-2013
godz.12:01
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 22.09.2021 r. 3343102 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy