Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Przetarg na śmieci rozstrzygnięty
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Konsorcjum firm Remondis i Zebra zaoferowało najniższą cenę za odbiór śmieci z terenu miasta Sochaczew. Za dwa lata świadczenia usług te dwie firmy, której już działały na naszym terenie, zażądały od samorządu 7 324 836,48 złotych brutto.

Do przetargu nie zgłosiła się trzecia z działających na terenie miasta firm śmieciowych Eko-Service. Stanęła do niego za to warszawska firma Byś, ale jej oferta była dwa razy droższa od tej, jaką złożyło konsorcjum – a wynosiła 14 086 224 zł. Remondis-Zebra zaczną odbierać odpady komunalne od mieszkańców z dniem 1 lipca – właśnie wtedy tak naprawdę rozpocznie się „śmieciowa rewolucja”, którą polskim samorządom narzucił sejm. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o „Utrzymaniu czystości i porządku w gminach” to gmina przejmuje właśnie wtedy obowiązek zorganizowania odbioru śmieci od mieszkańców.

Właśnie z tego powodu nie tak dawno składaliśmy „deklaracje śmieciowe”, a miasto wszczęło procedurę wyłonienia firmy, która będzie odbierać odpady. Przetarg był jej finałem. Po drodze była próba powołanie do życia partnerstwa wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego, które wspólnie miały szukać firmy odbierającej śmieci. Po wycofaniu się gminy Sochaczew z porozumienia, każda z gmin, w tym nasza miejska, ogłosiła przetarg oddzielnie.

- Mieszkańców oczywiście najbardziej interesuje, jaka będzie jednostkowa cena odbioru śmieci. Od początku mówiliśmy, że te podane w deklaracjach i przyjęte w uchwale (6 i 12 zł) to nasze szacunki wynikające ze stawek,  jakie obowiązywały do tej pory na sochaczewskim rynku. Dziś już wiemy, że tych kwot nie da się utrzymać, ale ceny śmieci na pewno nie będą u nas wyższe niż w innych miastach tej wielkości – deklaruje zastępca burmistrza Stanisław Wachowski, odpowiedzialny za wdrożenie w mieście przepisów sejmowej ustawy. – Na razie mamy kwotę bazową, jaką przez dwa lata musimy zapłacić jako gmina za odbiór śmieci. Teraz trzeba to skalkulować – bo na miasto została zrzucona także cała administracja, egzekucja opłat i zaległości. To kolejne wielkie zadanie dla samorządu. Potrzebujemy dwóch, trzech tygodni na ogłoszenie pełnej kalkulacji zawierającej wszystkie elementy – dodaje S. Wachowski.

Co wiemy już dziś? Na pewno jak będziemy śmieci segregować, jak często będą odbierane, na ile frakcji itd. Ale po kolei.

Najpierw bloki. Segregować śmieci będziemy na szkło, papier, plastik, metale i opakowania wielomateriałowe (tzw. tetra paki, czyli mówiąc najprościej np. opakowania po sokach, czy mleku). Tak posegregowane odpady mieszkańcy bloków będą musieli wynieść do oznaczonych pojemników, które będą stały na terenach spółdzielni, wspólnot i na terenach miejskich. Nie trzeba więc będzie niczego gromadzić w workach w domu. Wystarczy codziennie rano w drodze do pracy wrzucić śmieci do odpowiednich pojemników przed blokiem, czy na ulicy. Niebieskie będą na  papier, żółte na plastik, szare na metale i opakowania wielomateriałowe, zielone na odpady zielone,  do których trafi głównie trawa. Resztę odpadów tzw. zmieszanych - ulegających biodegradacji, czyli głównie odpadków kuchennych oraz tych, których nie da się wysegregować (np. pampersy) będziemy wszyscy wrzucać do zwykłych pojemników w śmietnikach. W blokach odpady zmieszane będą odbierane dwa razy w tygodniu. Segregowane raz na tydzień lub dwa razy na miesiąc w przypadku szkła.

Mieszkańcy domków jednorodzinnych będą segregować śmieci w workach. W białych – szkło, w żółtych papier, plastik, metale i odpady wielomateriałowe, a w zielonych odpady zielone czyli trawę i liście. Worki i pojemniki na odpady zmieszane dostarczy firma, która wygrała przetarg. Zarówno worki, jak i pojemniki będą miały pojemność 120 litrów. W szczególnych,  uzasadnionych przypadkach można złożyć do UM  wniosek o wydanie większego pojemnika. Śmieci zmieszane będą odbierane raz na dwa tygodnie, segregowane raz na miesiąc, a zielone – pięć razy w okresie maj - październik. Władze miasta przewidują też zakup i możliwość użyczenia mieszkańcom kompostowników, które samorząd chce nabyć w najbliższych tygodniach. Popiół będziemy wyrzucać do pojemników na śmieci zmieszane.

Odpady wielkogabarytowe, a także akumulatory, opony, zużyty sprzęt elektroniczny będą zbierane tak jak do tej pory – dwa razy w roku, a termin będzie ogłaszany. Przeterminowane leki będzie można oddać w wyznaczonych aptekach.

Niebawem do naszych domów zapukają przedstawiciele zwycięskiego konsorcjum, żeby dostarczyć pojemniki. Te dotrą tylko do tych, którzy złożyli deklarację. Jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, a skruszał, wciąż może to zrobić w UM.  Kary za niezłożenie deklaracji mogą być takie same, jak za nierozliczenie się z PIT-u.  Śmieci będą wywożone według harmonogramu, który zostanie wkrótce ogłoszony.
Więcej informacji za tydzień. 

A A A
04-06-2013
godz.13:02
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339357 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy