Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Doceniamy wybitnych sochaczewian

Wszystko na to wskazuje, że wkrótce do grona Honorowych Obywateli Sochaczewa dołączą trzy zasłużone dla naszej społeczności osoby – Kazimierz Hugo-Bader, Sylwester Rozdżestwieński i Maciej Wojewoda. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na sesji 28 maja. 

Wniosek o Honorowe Obywatelstwo dla Kazimierza Hugo-Badera złożony został przez Stowarzyszenie na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”, Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego oraz prawnuka wybitnego społecznika Marcina Hugo-Badera. Z kolei wniosek o uhonorowanie Sylwestra Rozdżestwieńskiego i Macieja Wojewody złożył burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki.

Jeśli radni podzielą stanowisko wnioskodawców, wręczenie Honorowych Obywatelstw rodzinie K. Hugo-Badera i S. Rozdżestwieńskiego oraz M. Wojewodzie odbędzie się 7 czerwca, podczas uroczystej sesji Rady Miasta inaugurującej Dni Sochaczewa 2013’.

 

Kazimierz Hugo-Bader ( 1887-1949)

Jego miastem rodzinnym było Wilno, zawierucha I wojny światowej rzuciła go jednak na Mazowsze, gdzie założył rodzinę i pozostał do końca swoich dni. Po zawarciu związku małżeńskiego z Ireną z Bolechowskich został ostatnim dziedzicem dóbr Rozlazłów Szlachecki pod Sochaczewem. Podczas I wojny walczył w szeregach armii rosyjskiej, a później w I Korpusie Polskim dowodzonym przez gen. Józefa Dowbór – Muśnickiego. Po odzyskaniu niepodległości uczestniczył w misji wojskowej, która we Francji dokonywała zakupów sprzętu i broni dla armii polskiej. Brał udział w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r.,  w czasie okupacji hitlerowskiej działał w szeregach Armii Krajowej.

Choć z wykształcenia był inżynierem-architektem, dał się poznać jako człowiek o bardzo szerokich horyzontach. Jako aktywny działacz społeczny i kulturalny, regionalista i krajoznawca angażował się w liczne akcje, a wiele z nich sam inicjował.

Będąc sekretarzem, kierował pracami Powiatowego Komitetu Regionalnego w Sochaczewie - społecznej organizacji, której głównym celem było gruntowne poznanie regionu we wszystkich przejawach jego życia (kultury, oświaty, historii, rolnictwa, przemysłu). Gromadził więc i opracowywał materiały statystyczno opisowe dla potrzeb publikacji zamieszczanych w wydawnictwie „ Materiały Monograficzne Województwa Warszawskiego” i w czasopismach lokalnych i ogólnopolskich. Zabiegał o wydanie monografii powiatu sochaczewskiego i stworzenie muzeum regionalnego w Sochaczewie, którego znaczną część eksponatów miały stanowić zbiory gromadzone w jego dworze w Rozlazłowie.

Nadzorował ponadto działania archeologiczne prowadzone na terenie ziemi sochaczewskiej, a w ramach sekcji wodnej Komitetu przyczynił się do otwarcia w 1933 r. przystani rzecznej w Sochaczewie.

Kazimierz Hugo-Bader był również redaktorem ukazującego się w 1931 r. dwutygodnika „Wiadomości Ziemi Sochaczewskiej” oraz wieloletnim prezesem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Jego staraniem z okazji przypadającej w 1933 r, 70 rocznicy wybuchu powstania styczniowego odbyła się w Kampinosie uroczystość, w czasie której odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Zygmuntowi Padlewskiemu, wmurowaną w ścianę miejscowego dworu, w którym mieścił się niegdyś sztab jednego z oddziałów powstańczych.

Szerszemu ogółowi Kazimierz Hugo-Bader znany jest jednak przede wszystkim z związanych z „ dworkiem” w Żelazowej Woli - miejscem urodzenia Fryderyka Chopina odwiedzanym obecnie przez turystów z całego świata. W 1926 r. przyczynił się do zawiązania przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym Towarzystwa Przyjaciół Domu Chopina. W tym samym roku położył również szczególne zasługi w powołaniu sochaczewskiego oddziału tej organizacji (tzw. „ Komitetu Chopinowskiego) i drogą oficjalnych wystąpień oraz poprzez osobiste kontakty pilotował akcję zbierania funduszy potrzebnych na wykupienie oficyny chopinowskiej z rąk prywatnych, by przekazać ją społeczeństwu. Zabiegał o dotacje i subwencje, organizował zbiórki społeczne, koncerty i imprezy, z których dochód przeznaczono na tenże cel. To w dużej mierze dzięki jego działaniom w 1928 r. zadanie zostało zrealizowane. Kilka razy w Sochaczewie odbyły się także koncerty z udziałem pianistów polskich oraz laureatów III Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Wówczas słowo wstępne należało zawsze do Kazimierza Hugo-Badera. Wiele czasu i pieniędzy poświęcił także na zdobywanie pamiątek i przedmiotów, które miały stanowić wyposażenie dworu. Pierwszym eksponatem, który znalazł się w jeszcze niewykończonym wnętrzu oficyny, była gipsowa maska Chopina, którą osobiście kupił. Kazimierz Hugo-Bader, nie tylko gromadził cenne pamiątki po kompozytorze, ale także własnoręcznie wykonywał projekty aranżacji poszczególnych pomieszczeń w dworku. Do dziś większość z nich jest w zbiorach Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Postulował on także o sprowadzenie prochów Chopina do Polski.

Latem 1929 r. Kazimierz Hugo-Bader stał na czele sochaczewskich regionalistów, którzy w ramach wystawy zorganizowanej w Łowiczu przez Okręgowy Komitet Regionalny przygotowali również dział „chopinowski”. Ta interesująca ekspozycja pamiątek po Fryderyku Chopinie był pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce.

Ambicją i pasją życiową Kazimierza Hugo-Bader stała się idea adaptacji zdewastowanej oficyny chopinowskiej na muzeum wielkiego kompozytora. W marcu 1930 r. kiedy powołano Komitet Budowy Domu Chopina w Żelazowej Woli, został jego sekretarzem. Był ponadto delegatem Komitetu do Towarzystwa Przyjaciół Domu Chopina w Warszawie., a w czerwcu 1931 r. – w momencie rozpoczęcia prac związanych z odbudową oficyny – kierownikiem budowy. Po odbudowie „dworku”, gdy należało pozyskać fundusze na urządzenie jego wnętrz, zagospodarowanie otoczenia i założenie parku, powierzono mu obowiązki sekretarza powołanego do życia w październiku 1931 r. Komitetu Dni Chopinowskich w Polsce. Równolegle sprawował także funkcję wiceprzewodniczącego powstałego w tym czasie sochaczewskiego oddziału Komitetu. Działalność popularyzatorską związaną z osobą Fryderyka Chopina i miejscem urodzenia artysty Kazimierz Hugo-Bader kontynuował również po zakończeniu II wojny światowej. Zmarł w 1949 r. w Sochaczewie, w Roku Chopinowskim związanym z 100. Rocznicą śmierci kompozytora.

To krajoznawca, który poinformował profesor Władysławę Jaworską znanego historyka sztuki, o tym, że znany artysta malarz Władysław Ślewiński urodził się tu, w Białyninie niedaleko Sochaczewa.

Na podstawie uchwały, podjętej przez Radę Miejską w Sochaczewie w 1997 r. ten zasłużony działacz społeczny został patronem jednej z ulic Sochaczewa. 

 

Sylwester Rozdżestwieński (1941-2013)

Sylwester Rozdżestwieński urodził się 17 maja 1941 roku w Warszawie. Po Powstaniu Warszawskim Jego rodzina trafiła do Niemiec. Po wojnie osiedliła się w Iłowie. Tu w 1954 roku Sylwester Rozdżestwieński ukończył szkołę podstawową, następnie Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Płocku rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej Nr 2. W latach 1967-79 był wychowawcą i nauczycielem w Zakładzie Wychowawczym w Sochaczewie. Kolejne pięć lat pracował w Szkole Podstawowej Nr 4, a następnie pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Żukowie, którą kierował w latach 1983-2000.

Karierę sportową Sylwester Rozdżestwieński rozpoczął w 1958 roku od gry w piłkę nożną, rok później zaczął uprawiać lekkoatletykę. Kilkakrotnie zdobył tytuł Mistrza Mazowsza juniorów w biegu na 800 metrów, zaś jako senior zdobył dwa medale na dystansach 400 i 800 metrów. Biegał także dystanse od 400 do 1500 metrów z przeszkodami. Drugą dyscypliną, z którą był związany, był tenis stołowy. W swojej karierze reprezentował kluby: Czarnych Sochaczew, Orkana Sochaczew, Iskry Bolimów i LZS Gostynin. Największym sukcesem w tej dyscyplinie było zdobycie przez Niego Pucharu „Trybuny Mazowieckiej” w 1971 roku. Kilka lat później był mistrzem Polski niezrzeszonych nauczycieli oraz zwyciężył w Turnieju Instruktorów Harcerskich. Sylwester Rozdżestwieński grał również w tenisa ziemnego, w latach 1975-1991 wygrał 17 turniejów w Sochaczewie i 5 poza miastem, a w 1986 roku został brązowym medalistą mistrzostw Polski Nauczycieli w kategorii powyżej 40 lat. Poza wymienionymi dyscyplinami grał jeszcze w siatkówkę i koszykówkę.

Sylwester Rozdżestwieński był osobą szczególnie związaną z Sochaczewem i powiatem sochaczewskim poprzez czynny udział w wielu wydarzeniach rekreacyjnych i sportowych.  Jako dziennikarz i komentator sportowy poprowadził kilka tysięcy imprez sportowych w czternastu dyscyplinach sportowych. Zadebiutował przy mikrofonie w 1969 roku na sochaczewskim Orkanie, komentował wówczas mecz lekkoatletyczny Mazowsze- Magdeburg. To właśnie w tej dyscyplinie poprowadził najwięcej zawodów m.in. Memoriał im. Janusza Kusocińskiego, Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski Stowarzyszenia Start. Komentował biegi maratońskie, półmaratońskie oraz uliczne, np. Europejskie Biegi Młodych Olimpijczyków, Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą, Bieg Papieski. Do tego poprowadził kilkaset innych biegów, zawodów szkolnych oraz sportowych imprez dla niepełnosprawnych. Czynnie wspierał Szkolny Związek Sportowy.

Swoją blisko czterdziestoletnią karierę jako dziennikarz sportowy Sylwester Rozdżestwieński rozpoczął od współpracy z działem sportowym Życia Warszawy, następnie działał w tygodniku Ziemia Sochaczewska, w redakcji Echa Powiatu oraz w Radio Fama. Jego audycje, w których przybliżał mieszkańcom wydarzenia sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem. Informacje przekazywane były na bieżąco, a dodatkowo wielokrotnie przeprowadzano wywiady ze znanymi sportowcami, m.in. Janem Tomaszewskim, Grzegorzem Lato, Ireną Szewińską , Kamilą Skolimowską, Natalią Partyką.

W latach 1994-98 Sylwester Rozdżestwieński był radnym Rady Miejskiej. Od 2011 roku był wiceprzewodniczącym Sochaczewskiej Rady Sportu.

Sylwester Rozdżestwieński czynnie udzielał się społecznie, od ponad 13 lat z dużym zaangażowaniem związany był z Domem Pomocy Społecznej, gdzie poświęcał swój czas na pracę z mieszkańcami, przygotowywał ich do udziału w zawodach z wielu kategorii sportowych, udzielał się także przy organizacji wielu imprez sportowych m.in. turniejów szachowych, międzypowiatowych rozgrywek warcabowych.

Od 1957 roku Sylwester Rozdżestwieński był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, w którym pełnił funkcję instruktora w wyższym stopniu harcmistrza. Szczególnie zasłużył się dla Hufca Sochaczew oraz Chorągwi Mazowieckiej ZHP, przez wiele lat czynnie udzielał się przy organizacji obozów harcerskich dla harcerzy.

Za swoje zasługi Sylwester Rozdżestwieński był wielokrotnie nagradzany, m.in. uhonorowany został: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Polskiego Związku Rugby, Srebrną Odznaką Polskiego Związku Judo oraz Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP.

 

Maciej Wojewoda

Maciej Wojewoda jest pomysłodawcą, założycielem i dyrektorem Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Swoją funkcję pełni nieprzerwanie od 1977 roku. Pozyskuje i kompletuje archiwalia dotyczące historii i tradycji Ziemi Sochaczewskiej oraz dokumenty i eksponaty z okresu II wojny światowej.

Samodzielnie prowadzi badania i penetracje pola bitwy. Plonem tych poszukiwań jest przekazanie i pozyskanie przez dyrektora Macieja Wojewodę ponad 800 eksponatów do zbiorów Muzeum. Tak wielka liczba znalezisk była możliwa dzięki licznym kontaktom  dyrektora z ludnością okolicznych miejscowości. Sochaczewskie Muzeum dzięki jego staraniom, jako jedyne w Polsce posiada w swoich zbiorach największą ilość unikatowych eksponatów związanych z Bitwą nad Bzurą. Z inicjatywy Macieja Wojewody na dziedzińcu Muzeum utworzono ekspozycję plenerową sprzętu bojowego Wojska Polskiego.

Działania Macieja Wojewody przyczyniają się do podniesienia rangi Muzeum i jego działalności, za którą placówka ta, została w 2004 r. uhonorowana Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, nadanym przez Radę Ochrony Walk i Męczeństwa. W 2006 roku wyróżniono placówkę Medalem „Pro Memoria”, a w 2010 r. Medalem „Pro Masovia”. We wcześniejszych latach przyznano Muzeum Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci (1983 r.), a w 1978 r. odznaczono medalem za „Zasługi dla Województwa Skierniewickiego”.

Maciej Wojewoda jest twórczym i aktywnym działaczem lokalnej społeczności, postacią ogólnie szanowaną, poważaną i cenioną, a w szczególności przez żołnierzy września 1939 r. ich rodziny oraz autorytety z dziedziny II wojny światowej. W lutym 2005 r. został powołany na członka Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci i Męczeństwa przez Wojewodę Mazowieckiego, a w 2008 r. ponownie.

Muzeum w swoich podwojach gościło wiele znakomitych postaci sceny politycznej m.in. trzykrotnie Prezydenta RP na Uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego, doradcę Prezydenta USA – prof. Zbigniewa Brzezińskiego, a także uczestników Bitwy nad Bzurą, w tym ks. gen. Witolda Kiedrowskiego – prezesa Polskich Kombatantów we Francji. W dniach 17-18 września 2011 r. i 14 – 15 września 2012 r., Muzeum było organizatorem rekonstrukcji obrony Sochaczewa w 1939 r. Od 2008 r. Muzeum jest organizatorem Muzealnych Spotkań z Żołnierzami Wyklętymi. Ostatnio Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola  Bitwy nad Bzurą było współorganizatorem Konkursu wiedzy o Żołnierzach Wyklętych oraz wystaw: „Generał Fieldorf ps. Nil i Polskie Państwo Podziemne” i „Zaplute karły reakcji – Polskie Podziemie Niepodległościowe 1944–1956”. Obecnie Maciej Wojewoda jest inicjatorem i współautorem tekstu na przebudowywanym „Pomniku Poległych” na największym polskim cmentarzu z okresu wojny 1939 r., w Sochaczewie – Trojanowie.

Przy Muzeum działa od 15 lat Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. II batalionu 18 pp. oraz Sochaczewski Klub Kolekcjonerów. W 2013 roku Muzeum obchodzi 40 lecie istnienia.

Dyrektor Maciej Wojewoda wielokrotnie sprawował funkcję konsultanta w programach historycznych w radiu i telewizji. Dzięki jego dociekliwym badaniom udokumentowano nieznane epizody z obrony Sochaczewa we wrześniu 1939 r., co pozwoliło wydać publikację „Sochaczew we wrześniu 1939 r.” Utworzył bibliotekę naukową, z której korzystają absolwenci szkół maturalnych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich z terenu całego kraju. Organizuje spotkania z pracownikami naukowymi Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Krakowie i Lublinie, współpracuje z Biurem Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Maciej Wojewoda jest współautorem informatorów, tj. „Żołnierze AK Cichociemni na Ziemi Sochaczewskiej”, „Muzeum Ziemi wydarte”, „Trakt Pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 – obrona Sochaczewa”, „Trakt Pamięci Bohaterów Bitwy nad Bzurą 1939 r. – Gmina Młodzieszyn”.

Wielokrotnie na łamach prasy regionalnej, krajowej i zagranicznej publikował materiały historyczne, często brał udział w audycjach telewizyjnych i radiowych. Zamieszcza materiały historyczne w Kronice Mazowieckiej - Piśmie Samorządu Województwa oraz w „Kombatancie – Biuletynie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. Opracowuje programy i opisy rajdów szlakami historii, m. in. corocznego Mazowieckiego Rajdu Szlakami Walk nad Bzurą. Współpracuje ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Komendą Hufca w Sochaczewie, angażując do współdziałania młodzież z terenu województwa mazowieckiego i miasta Sochaczewa. Opracował materiały do kolejnych rekonstrukcji historycznych walk nad Bzurą w Brochowie i Sochaczewie.

W ramach 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Maciej Wojewoda był współorganizatorem Światowego Zjazdu Polskich Kombatantów z 21 krajów /21.08.2009 r. /, pod hasłem „Spotkanie Pokoleń”.

Podczas wieloletniej pracy zebrał i utworzył „Archiwum Pamięci o Bitwie nad Bzurą”, które ewidencjonuje poległych i zmarłych z ran żołnierzy września, wojny i okupacji. Dokumentacja ta, przyczyniła się do ustalenia śmierci wielu zaginionych żołnierzy, poszukiwanych przez rodziny z terenu województwa mazowieckiego, Polski i przez Polski Czerwony Krzyż. Dyrektor Sochaczewskiego Muzeum od wielu lat współpracuje z muzeami w kraju, na Mazowszu i na świecie, m. in. w Poznaniu, Gdańsku, Kołobrzegu, z Muzeum Wojska Polskiego, Państwowym Muzeum Etnograficznym, Archeologicznym i Niepodległości w Warszawie, Brzezinach, Łowiczu, Żyrardowie, Płocku, Muzeum Wojska Polskiego w Sydney, Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Cassino w Cassino, użyczając im bogatych i unikatowych zbiorów. Dzięki jego osobistym kontaktom z dyrektorami muzeów w kraju i na świecie, do Sochaczewa sprowadzane są ciekawe i cenne wystawy etnograficzne, archeologiczne, historyczne, plastyczne i militarne. Wystawy te przyczyniają się do kulturalnej i historycznej edukacji społeczeństwa miasta, powiatu sochaczewskiego, województwa mazowieckiego oraz Polski.

 

Maciej Wojewoda otrzymał następujące ordery i odznaczenia:

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 1999r. - na wniosek żołnierzy września,

- Złoty Krzyż Zasługi, 1988r.,

- Srebrny Krzyż Zasług, 1983r.,

- Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP,  1999r.,

- Złoty Medal za Zasługi dla Obronności, 1975r,

- Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 1986r.,

- Zasłużony dla Archiwistyki, 1970r.,

- Zasłużony Działacz Kultury, 1975r. i 2002r.,

- List Gratulacyjny Ministra Kultury i Sztuki, 1984r.,

- Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 1980r.,

- Odznaka Honorowa Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 1979r.,

- Odznaka Honorowa PCK III stopnia, 2003r

- Medal „Pro Memoria” , 2006r. i 2007r.

- Odznaka Honorowa i Medal Pamiątkowy „Kustosza Tradycji Chwały i Sławy Oręża  Polskiego”, 2009r. 

A A A
23-05-2013
godz.08:24
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 26.09.2021 r. 3346346 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy