Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Obywatelski Sochaczew - ważne terminy
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Od 10 czerwca ratusz zacznie zbierać propozycje mieszkańców do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, które zostaną następnie poddane pod powszechne głosowanie sochaczewian, a zwycięskie projekty wpisane do realizacji w budżecie miasta na rok 2014. Uchwałą Rady Miejskiej na ten cel przeznaczony będzie milion złotych. Jest zatem o co walczyć. W „Ziemi Sochaczewskiej” przybliżamy Państwu zasady zgłaszania projektów, ich dopuszczenia do głosowania, samego głosowania i wreszcie jego wyników.

WAŻNE TERMINY

▪ kwiecień - listopad 2013 r. - prowadzenie akcji promocyjno – informacyjnej na temat SBO. 

W jej ramach Urząd Miejski wyda specjalną gazetę, zachęcał będzie do odwiedzenia specjalnej strony internetowej www.obywatelski.sochaczew.pl, zadawania pytań zespołowi wdrażającemu SBO. Na potrzeby akcji uruchomiono już skrzynkę mailową: budzet2014@sochaczew.pl

Promocja projektu prowadzona będzie systematycznie także w lokalnej prasie, na miejskim portalu Sochaczew.pl, podczas Dni Sochaczewa i imprez plenerowych w ramach Sochaczewskiego Lata 2013 (lipiec-sierpień). Ratusz chce wykorzystać każdą okazję, by z informacją o SBO dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Powodzenie projektu w dużej mierze zależy od pełnej informacji o blaskach i cieniach budżetu partycypacyjnego. 
Dlaczego tak ważna jest rzetelna informacja o Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim, o jego funkcji, skali projektów możliwych do zrealizowania? Dlatego, że w ręce głosujących ratusz oddaje kwotę aż miliona złotych, że jest to pierwsza edycja programu, a wyniki głosowania staną się dla burmistrza i radnych wiążące. 

* 10 czerwca - 13 września 2013 r. -  składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2014.

Pod koniec maja dostępne będą formularze zgłoszeniowe projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego. Czyste druki znajdą się w Biurze Obsługi Klienta UM, na pływalni „Orka” oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Można je będzie pobrać ze stron www.obywatelski.sochaczew.pl oraz www.Sochaczew.pl, a w czasie Dni Sochaczewa 2013 (8-9 czerwca) wziąć ze specjalnego namiotu ustawionego na terenie MKS Orkan. Punkt informacyjny pracować będzie także w czasie plenerowych imprez Sochaczewskiego Lata organizowanych na placu Kościuszki. 
Wypełnione formularze składamy pomiędzy 10 czerwca a 13 września do Biura Obsługi Klienta UM (ul. 1 Maja 16) lub przesyłamy podpisany skan drogą elektroniczną na adres: budzet2014@sochaczew.pl

* 16 - 30 września 2013 r. - weryfikacja propozycji mieszkańców i ustalenie przez Zespół Opiniujący ostatecznej listy projektów do głosowania. Na merytoryczne sprawdzenie wniosków będą dwa tygodnie, a weryfikacją zgłoszonych pomysłów zajmą się najpierw merytoryczne wydziały ratusza a następnie ośmioosobowy zespół czuwający nad wdrożeniem SBO. Urząd Miejski sprawdzi jedynie czy istnieje możliwość realizacji każdego ze zgłoszonych pomysłów, jaka jest jego wartość społeczna, czy koszt nie przekroczy 1.000.000 zł, jakie ewentualnie koszty będzie generował ten projekt w przyszłości. Na koniec zespół złożony z wiceburmistrza, przedstawicieli klubów radnych, Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Sochaczewskiej Rady Sportu i Powiatowej Izby Gospodarczej wybierze przedsięwzięcia, które znajdą się na ostatecznej liście poddanej pod powszechne głosowanie.

* 8 - 18 października 2013 r. - głosowanie nad propozycjami.

Prawo do oddania jednego głosu mają wszyscy mieszkańcy Sochaczewa, którzy w 2013 roku ukończyli 16 lat. Głosowanie przeprowadzone zostanie między 8 a 18 października w wyznaczonych punktach (np. na basenie, w bibliotekach, w muzeum, Urzędzie Miejskim), gdzie będzie można wypełnić i złożyć ankietę. Głosowanie przeprowadzone zostanie także w formie elektronicznej na stronie www.obywatelski.sochaczew.pl. Głos oddamy na maksymalnie 5 najważniejszych naszym zdaniem projektów.

* do 8 listopada 2013 r. - ogłoszenie wyników konsultacji. Precyzyjna informacja o liczbie oddanych głosów na każdą z propozycji i zwycięzcach pierwszej edycji SBO znajdzie się w prasie lokalnej, na portalach internetowych. 

* do 15 listopada 2013 r. - wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu miasta na rok 2014.

A A A
14-05-2013
godz.09:20
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339384 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy