Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Przetarg na odbiór śmieci ogłoszony
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Kilka dni temu, nieoczekiwanie doszło do rozwiązania międzygminnego porozumienia samorządów naszego powiatu w sprawie wspólnej realizacji ustawy śmieciowej. W związku z tym 18 kwietnia miasto samodzielnie ogłosiło długo oczekiwany przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a 23 kwietnia na stronie internetowej Urzędu ukazała się pełna treść zamówienia.

1 lipca w całej Polsce zaczną obowiązywać nowe rozwiązania wprowadzone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Każdy samorząd, czyli w naszym przypadku miasto Sochaczew, ma obowiązek zorganizować odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców i pobrać z tego tytuły opłatę, już dziś przez wielu nazywaną „podatkiem śmieciowym”. Przygotowania do wprowadzenia nowych zasad trwają już od wielu miesięcy.  

Jednym z ich kluczowych elementów było złożenie do końca lutego specjalnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Jak wynika z ich analizy, ponad 91 proc. osób zdecydowało się na selektywną zbiórkę śmieci. Ta, pomimo wcześniejszych obaw, w zasadzie nie będzie różnić się od dotychczas prowadzonej segregacji. Śmieci będziemy dzielić na 5 grup: szkło, papier, plastik, metale i opakowania wielomateriałowe (popularne tetra-packi, czyli np. kartony po sokach)  oraz odpady zielone. W pojemniki oraz worki na nie wyposaży mieszkańców firma, która wygra przetarg. Pozostałe odpady trafiać będą do wspólnego kontenera na śmieci zmieszane. 

Przedsiębiorca, świadczący powyższe usługi na terenie miasta, nie tylko udostępni, ale również weźmie pełną odpowiedzialność za stan techniczny i sanitarny pojemników. Zabezpieczyć będzie je musiał również na wypadek zniszczenia bądź kradzieży.

Dokładna częstotliwość i harmonogram  wywozu odpadów zmieszanych zostanie ustalony w porozumieniu z zarządami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Najprawdopodobniej będzie się to odbywać w poniedziałek i czwartek, między godz. 7 a 20. Nieposegregowane śmieci z domów jednorodzinnych odbierane będą raz na dwa tygodnie.

Pojemniki do selektywnej zbiórki opróżniane będą w następujący sposób: szkło -  1 raz na dwa tygodnie, papier, plastik, metale i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w tygodniu, odpady zielone - 5 razy w okresie od maja do października. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego, akumulatorów, zużytych opon itp. prowadzona będzie dwa razy do roku. Odpady budowlane odbierane będą każdorazowo po zgłoszeniu takiej konieczności w Urzędzie Miejskim. Trzeba będzie to zrobić minimum 7 dni przed planowanym rozpoczęciem remontu. Odpady takie będą mogły być również dostarczane do specjalnych, mobilnych punktów zbiórki, które organizowane będą przez ratusz dwukrotnie w ciągu każdego  roku.

Ze wstępnych szacunków ratusza wynika, że ceny odbioru odpadów powinny się kształtować na poziomie 6 zł od osoby dla śmieci posegregowanych i 12  zł/os dla nieposegregowanych. Ile dokładnie będą one wynosić, pokaże dopiero przetarg. I to jest właściwie już jedyna niewiadoma, związana z nowymi regulacjami.  Tymczasem, jak wynika z badań portalu samorządowego oraz doniesień „Rzeczpospolitej”, w wielu miastach, które rozstrzygnęły przetargi, ceny zaproponowane przez firmy śmieciowe okazały się niższe niż prognozowano. Sytuacja tak zaistniała zarówno w niewielkim  Zabierzowie, jak i Gdańsku.

- Myślę, że zanim wyłonimy firmę, która będzie odbierała od nas śmieci, wielu mieszkańców przemyśli jeszcze swoją decyzję i zdecyduje się na selektywna zbiórkę. Lepiej chyba podjąć się trudu segregacji i zapłacić za  odbiór odpadów o połowę mniej  - mówi wiceburmistrz Stanisław Wachowski.

Zwycięzcę przetargu poznamy 29 maja. Będzie on odbierać śmieci z sochaczewskich domów do końca czerwca 2015 r. Firmy, zakłady pracy, sklepy, osoby prowadzące działalność gospodarczą nadal muszą podpisywać indywidualne umowy na wywóz odpadów. Ich nowe przepisy nie dotyczą.

Agnieszka Poryszewska

 

Szkoda tego porozumienia

Burmistrz Stanisław Wachowski:

 Żałuję, że nie doszło do wspólnego ogłoszenia przetargu na odbiór śmieci komunalnych od mieszkańców całego powiatu. Pracowaliśmy razem nad tym projektem przez wiele miesięcy. Wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko, by tzw. „porozumienie śmieciowe” gmin Ziemi Sochaczewskiej zostało podpisane. Wobec wycofania się Gminy Sochaczew, musieliśmy  ogłosić przetarg samodzielnie. Teraz pozostaje nam już tylko czekać na jego wyniki. Mamy nadzieję, że będą korzystne dla mieszkańców.

Ale nie rezygnujemy z dalszych prób budowania porozumień na szczeblu międzygminnym. Tylko bowiem wspólna praca daje szanse na to, by w kolejnych latach pozyskiwać choćby pieniądze unijne. W nowej perspektywie finansowej będą preferowane partnerstwa lokalne. Żal, że nie udało się go zawiązać w sprawie śmieci, ale na nikogo się nie obrażamy. Wszystkie gminy złożyły już wspólny wniosek na tzw. grant norweski. Mamy nadzieję, że to będzie dalszy kierunek naszych działań – a więc łączenie sił, a nie dzielenie.  

A A A
30-04-2013
godz.10:28
 


nadchodzące wydarzenia

środa, 22.09.2021 r. 3343116 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy