Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Staszica kolejny raz na sesji
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Przyjęciem jedenastu nowych uchwał zaowocowała ostatnia sesja rady miasta. Wśród nich znalazła się m. in. sprawa ul. Staszica. Ratusz jest już gotowy do podpisania porozumienia z powiatem.

Najistotniejszym elementem dwugodzinnych obrad był oczywiści punkt dotyczący najgłośniejszej inwestycji ostatnich miesięcy, a więc remontu ul. Staszica. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za czasowym przejęciem przez miasto zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej, między Szkołą Podstawową nr 4, a ulicą Warszawską. Odcinek ten zostanie kompleksowo przebudowany, wymienione będą sieci podziemne, wylana nowa nakładka asfaltowa, powstaną miejsca parkingowe i zatoczki dla autobusów. Na czas remontu fragment ten będzie w zarządzie ratusza, a nie jak dotychczas starosty sochaczewskiego.

- Mam nadzieję, że uchwała ta zakończy ustalenia między samorządami. Inwestycję prowadzić miał zarządca ulicy, czyli powiat. Ponieważ nastąpiła zmiana stanowiska zarządu powiatu, starosta zwrócił się do nas z propozycją realizacji tego zadania - mówił burmistrz Piotr Osiecki. - Przypominam, że mamy mało czasu. Musi przecież dojść również do podpisania stosownego porozumienia z powiatem. To, z kolei musi zostać opublikowane przez wojewodę. Wszystko to nie zmienia faktu, że nie wyobrażam sobie, by inwestycja ta nie została zrealizowana w tym sezonie budowlanym.

Burmistrz jednocześnie podziękował wszystkim, którzy kibicowali tej inwestycji, a w szczególności mieszkańcom, których prywatne inicjatywy pokazały, jak ważny dla sochaczewian jest to problem. Przypomnijmy, że zbiórki podpisów na rzecz remontu prowadzone były przez stowarzyszenie „Amnis” oraz grupę mieszkańców skupioną wokół radnego powiatowego Dariusza Dobrowolskiego.

Ratusz liczył, że wykonawcę uda się wyłonić zimą, kiedy to ceny na rynku budowlanych są najniższe. Tymczasem starostwo zwlekało z ogłoszeniem przetargu. Nic więc dziwnego, że radni kilkakrotnie podkreślali, iż czasu na realizację tego zadania zostało faktycznie niewiele.

- Nie można było nie podjąć tej uchwały. Żałuję jednak, że okoliczności tej inwestycji są tak trudne - mówił radny Edward Stasiak. - Remont ul. Staszica to nie tylko ułożenie chodnika i wykonanie nowej nakładki asfaltowej. To także np. budowa sieci elektrycznej i kanalizacji deszczowej. Remont będzie nas kosztował więcej niż planowaliśmy. Nie udało się otrzymać 50-procentowego dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat zdecydował się przekazać mniej pieniędzy, niż wynikało to z pierwotnych ustaleń. Ostatecznie to ratusz wykłada 1.125.000 zł, a starosta niespełna 450.000 zł.

Do sprawy odniosła się również przewodnicząca rady miasta  Jolanta Gonta. Jak powiedziała, częstą praktyką władz powiatu jest realizowanie inwestycji drogowych wyłącznie pod warunkiem uzyskania wsparcia finansowego gminy, na terenie której znajduje się dana droga.

- Wyraźnie należy podkreślić to, że miasto remontować będzie drogę należąca do powiatu.  Jest to ulica strategiczna, więc uważam, że nie będę odosobniona w stwierdzeniu, że  współpraca między samorządami będzie niezbędna - mówiła. -  Liczymy na rzeczowe i merytoryczne wsparcie ze strony powiatu oraz zainteresowanie starosty sprawą.

Pierwszym, pozytywnym przykładem takiej współpracy może być wycięcie drzew przez Powiatowy Zarząd Dróg na przygotowywanym do remontu odcinku. Zgodnie z sugestią władz miasta, nastąpiło to przed przekazaniem mu drogi w zarządzanie. W innym wypadku miasto musiałoby czekać na uzyskanie nowych pozwoleń na wycinkę, w miejsce tych, które wydano już wcześniej powiatowi. Do Urzędu Miasta trafiła również dokumentacja projektowa z aktualnymi uzgodnieniami, kosztorysami oraz projektem stałej organizacji ruchu.

Agnieszka Poryszewska 

A A A
23-04-2013
godz.08:12
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 21.09.2021 r. 3341327 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy