Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Wniosek o grant norweski - złożony

Prawie 1,8 mln złotych dotacji chce pozyskać grupa samorządów ziemi sochaczewskiej na dokumentację przyszłych inwestycji, analizy i studia wykonalności pozwalające poważnie myśleć o skutecznym sięganiu po dotacje unijne z budżetu wspólnoty na lata 2014-2020. W piątek, 19 kwietnia, burmistrz Piotr Osiecki – jako lider partnerstwa samorządowego – podpisał i przesłał do Warszawy wniosek o grant z Funduszy Norweskich.

Nowy budżet, nowe zasady

Nie od dziś wiadomo, że w 2014 roku zasady dzielenia unijnych dotacji  zasadniczo się zmienią, a czasy przyznawania milionowych grantów pojedynczym gminom, to już przeszłość. W nowej perspektywie Unia stawia na partnerstwa, grupy kilku czy nawet kilkunastu gmin, powiatów, na tzw. obszary funkcjonalne realizujące dla mieszkańców wspólne cele. Takim wspólnym celem może być np. budowa dróg poprawiających komunikację w regionie czy atrakcyjność inwestycyjną całego powiatu (powiatów).

- O zawiązaniu partnerstwa gmin, solidnym przygotowaniu się do pozyskiwania unijnych dotacji w latach 2014 -2020 rozmawiamy z wójtami i powiatem od kilku miesięcy. W ratuszu odbyło się aż dziewięć spotkań poświęconych temu tematowi. Zapraszaliśmy na nie ekspertów Związku Miast Polskich, doświadczonych samorządowców i doradców doskonale znających unijne realia. Na dwa lata przed wdrożeniem nowych zasad mamy pełną świadomość, że unia będzie premiować współpracę jednostek samorządowych, a pieniądze trafią do Obszarów Funkcjonalnych, nie gmin – mówi wiceburmistrz Marek Fergiński.

Po kilku spotkaniach wiemy, że sochaczewskiego partnerstwa przystąpią: miasto Sochaczew (lider grupy), gminy Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew i Teresin, powiat sochaczewski, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiatowa Izba Gospodarcza oraz Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Warszawie.

Kompletna dokumentacja inwestycji za ponad 2 mln

Pierwszym poważnym sukcesem sochaczewskiego partnerstwa, które miejmy nadzieję przekształci się formalnie w Sochaczewski Obszar Funkcjonalny, jest wniosek o grant z tzw. Funduszy Norweskich. Projekt zatytułowano „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju miasta i gmin powiatu sochaczewskiego”.

- Nasz wniosek zakłada, że na szeroko rozumianą dokumentację przyszłych inwestycji wydamy 2,1 mln złotych, z czego grant stanowić ma 1,8 mln, a udział własny partnerów pokryć 15% ogólnych kosztów. Miasto, gminy i powiat wyłożą łącznie 317 tys. zł, z tym, że udział każdej jednostki samorządowej ma być ustalony wedle liczby mieszkańców. Najwięcej wyłoży miasto, pokryje niemal połowę wkładu własnego, małe gminy muszą się liczyć z wydatkiem rzędu kilkunastu tysięcy złotych – wyjaśnia Daniel Jarosz, który ze strony ratusza odpowiadał za wypełnienie i złożenie wniosku.  

We wniosku o norweski grant burmistrz (lider partnerstwa) szczegółowo opisał na co mają zostać przeznaczone pieniądze z prawie dwumilionowej dotacji. Miasto, gminy i powiat zdecydowały się postawić na szeroko rozumiany transport i komunikację, dlatego chcą m.in. opracować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Sochaczewskiego Obszaru Funkcjonalnego, przygotować sektorowe programy z zakresu transportu (jak i gdzie przebiega ruch na terenie powiatu, gdzie budować nowe odcinku dróg, które trasy poszerzyć), duży nacisk położyć także na Sektorowy Program Rozwoju Komunikacji Rowerowej na terenie Obszaru Funkcjonalnego.  

- W powiecie mamy słaby system komunikacji, widzimy złą jakość infrastruktury transportowej, czyli dróg łączących miasto z gminami. Wiele już zrobiono, zaangażowanie wójtów w remonty ulic jest oczywiste, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia. Należy pamiętać, że dobra infrastruktura komunikacyjna to dynamiczny i zrównoważony rozwój gospodarczy całego powiatu – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Gdy dostaniemy norweski grant…

Pierwszy krok to rozpoznanie potrzeb i możliwości  transportowych, w szczególności ocena infrastruktury drogowo-parkingowej – jakie mamy drogi, jak mogłaby się rozwijać komunikacja rowerowa, komunikacja piesza, gdzie są największe problemy z parkowaniem pojazdów osobowych, autokarów i pojazdów ciężarowych.

- Mówimy nie tylko o mieście, ale też gminach. Eksperci doradzą nam też, w jakim kierunku rozwijać komunikację miejską, czy powinna obsługiwać kolejne gminy, gdzie warto skierować autobusy – podkreśla Piotr Osiecki.

Należy rozmawiać…

- Bardzo mnie cieszy, że z inicjatywy miasta udało się zintegrować lokalne samorządy, podjąć wyzwanie wspólnej realizacji niełatwych projektów. Jeśli chodzi o Fundusze Norweskie, to na razie mówimy o planach, strategiach, dokumentacji technicznej, ale wkrótce staniemy przed wyzwaniem wspólnej budowy dróg, ścieżek rowerowych, realizacji znacznie większych projektów. Cieszę się, że po raz pierwszy tak bliską współpracę podjęły z nami też dwa środowiska naukowe i biznesowe. To bardzo cenne doświadczenie i dobra prognoza na przyszłość. Jak widać, można usiąść przy jednym stole i spokojnie, rzeczowo rozmawiać na każdy, nawet trudny temat – podkreśla z dumą P. Osiecki. 

Projekt „Budowanie kompetencji dla współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” (przewidujący przyznawanie grantów w wysokości 350-550 tys. euro na projekty techniczne, studia wykonalności, szkolenia itp.) realizowany jest przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, w ramach tzw. Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014.

A A A
24-04-2013
godz.10:49
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339383 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy