Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Nabór do trzeciej edycji Programu Wieloletniego KULTURA+, priorytet "Digitalizacja"
wiadomość pochodzi z:  UE

Do 30 kwietnia br. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz Archiwa Państwowe mogą składać projekty konkursowe do kolejnej edycji uchwalonego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego KULTURA+, priorytet "Digitalizacja". Jego tegoroczny budżet wynosi 17 mln złotych.

Głównym celem priorytetu jest digitalizacja zasobów kultury poprzez zakup sprzętu, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów audiowizualnych, bibliotecznych, muzealnych, zabytków oraz archiwalnych.

Założeniem jest poszerzenie i ułatwienie dostępu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast, do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu. Priorytet jest częścią Programu Wieloletniego Kultura+, którego podstawowym założeniem jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze społeczności lokalnych.

W tegorocznym konkursie katalog kosztów kwalifikowanych rozszerzono o możliwość finansowania prac remontowych w przypadku projektów inwestycyjnych oraz wnioskowania o środki na weryfikację efektów projektu i kontrolę jakościową. Dodatkowo zaktualizowane zostały Katalogi Praktyk i Standardów Digitalizacji dla poszczególnych grup zasobów.

Do tej pory, w poprzednich edycjach konkursu, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego blisko 80 projektów otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 38 mln zł. Stworzono dzięki temu ponad 30 nowych pracowni digitalizacyjnych oraz zdigitalizowano ponad 2 miliony obiektów.

Szczegółowe zasady aplikowania do Priorytetu oraz wszystkie niezbędne formularze dostępne są w portalu operatora, czyli Narodowego Instytutu Audiowizualnego: www.nina.gov.pl/digitalizacja.

Źródło: www.mkidn.gov.pl

A A A
08-04-2013
godz.08:48


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344360 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy