Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Zamiast sprostowania
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Pewnie nie byłoby tego tekstu i nasi Czytelnicy nie musieliby po raz kolejny czytać o sprawie, o której już wielokrotnie informowaliśmy, gdyby nie kolejne medialne działania członka zarządu powiatu Przemysława Gaika.

Pan Gaik zażądał od redakcji „ZS” sprostowania, jego zdaniem nieprawdziwych, informacji, jakie znalazły się w artykule „PSS Społem walczy o dobre imię”. Żądanie takie znalazło się również na portalu e-sochaczew.pl. I ten fakt zmusza mnie do publicznej odpowiedzi. Żeby to zrobić, muszę przypomnieć sekwencję zdarzeń.

Wszystko zaczęło się w ostatnich dniach stycznia, kiedy to Janusz Ciura i Przemysław Gaik - przedstawiciele zarządu powiatu, udzielili wywiadu lokalnemu radiu Fama. Rozmowa dotyczyła odmowy umorzenia podatku szpitalowi powiatowemu przez burmistrza Piotra Osieckiego. Janusz Ciura i Przemysław Gaik ubolewali nad tym faktem, przywołując w tej samej audycji dokument podatkowy urzędu miejskiego dotyczący 2011 r. Przemysław Gaik, nie wiadomo dlaczego, zwrócił uwagę tylko na jeden widniejący tam podmiot, choć na liście było ich dużo więcej. I wygłosił w radiu taką oto wypowiedź: (…) „Jak spojrzymy na taki wykaz, który mam przed sobą. To jest wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat z tytułu użytkowania gruntu, dzierżawy gruntu udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty na sumę przekraczającą 500 zł, to tutaj widzimy przedsiębiorstwo, które, o ile mi wiadomo, jest przedsiębiorstwem reprezentowanym przez radnego Józefa Chociana. To jest ten radny, który tak samo jak pan Dariusz Dobrowolski, jak pan Szymon Ziółkowski, to są ci radni powiatowi, którzy są w tej grupie radnych wspierających burmistrza Osieckiego. I tu w tym wykazie widzimy kwotę 80.038,17 zł. Jak widać można, więc ja powiem szczerze, myślę, że problem leży zupełnie gdzie indziej”. (…)

Jeżeli Przemysław Gaik miał ten dokument przed sobą, to doskonale widział, że znajduje się w nim kilka wyraźnie zaznaczonych rubryk. Jedna z nich dotyczy umorzenia podatku, druga kwoty odroczeń lub rozłożenia na raty. I to w tej pozycji widnieje kwota,  o którą teraz toczy się spór. W pozycji „umorzenia” znajduje się cyfra 0, bo jak twierdzi prezes PSS Społem, Józef Chocian, nigdy nie występował o umorzenie podatku, a jedynie o rozłożenie go na raty, co jest powszechną praktyką.

Po co więc Przemysław Gaik użył w audycji, której jedynym tematem były umorzenia podatku dla szpitala, nazwy firmy, która nigdy nie korzystała z umorzenia podatku? Prezes Społem jest przekonany, że chodziło o zdyskredytowanie jego osoby oraz firmy, którą kieruje. Świadczy o tym druga część wypowiedzi członka zarządu powiatu, w której informuje słuchaczy radia Fama, że Józef Chocian jest radnym powiatowym wspierającym burmistrza Osieckiego. Czy nie chodziło więc o to, aby na zasadzie skojarzeń, wywołać negatywne wrażenie, że, jako osoba współpracująca z burmistrzem, Józef Chocian czerpie korzyści dla swojej firmy?

I tu dochodzimy do ostatniego tekstu poświęconego tej sprawie w gazecie. Chodzi o artykuł „PSS Społem walczy o dobre imię” z 2 kwietnia br., co do którego Przemysław Gaik zażądał sprostowania. Tekst jest właściwie relacją z sesji powiatu, na której stanęła sprawa słynnego już wywiadu radiowego. „ZS” zacytowała fragment listu, jaki do starosty Tadeusza Korysia wystosowało środowisko PSS i relacjonuje przebieg posiedzenia. Zacytowana jest również dosłowna wypowiedź Przemysława Gaika. Nadesłane do redakcji, a także zamieszczone na portalu e-sochaczew.pl „sprostowanie” nie wnosi żadnych nowych treści. Jest raczej próbą przekonania redakcji, a za jej pośrednictwem Czytelników, że adresat pisma niczego złego nie powiedział i że wszyscy słuchający audycji radiowej odnieśli mylne wrażenie.

I jeszcze jedna uwaga. Treść „sprostowania”, jaka znalazła się na portalu e-sochaczew.pl, została opatrzona wielkim czerwonym znakiem graficznym „stop manipulacji”. Ocenie Czytelników pozostawiam fakt, kto w tej sprawie dopuścił się manipulacji. 

Jolanta Śmielak-Sosnowska

A A A
16-04-2013
godz.07:50
 


nadchodzące wydarzenia

sobota, 25.09.2021 r. 3345557 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy