Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Ruszył drugi nabór wniosków dotyczących różnorodności kulturowej i artystycznej
wiadomość pochodzi z:  UE

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów promujących różnorodność kulturową. Program rozwija kontakty i wymianę kulturalną Polski z Państwami-Darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

Program wspiera w szczególności: organizację wystaw i przedstawień, współpracę oraz wymianę artystów z Polski i Państw-Darczyńców tj.: Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Pozwala także na uzyskanie dofinansowania wpółpracy ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich oraz współpracy między instytucjami kultury. Tym samym dofinansowanie mogą dostać projekty nieinwestycyjne ("miękkie") o charakterze niekomercyjnym.

Wsparcie skierowane będzie m.in. do: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, szkół i uczelni artystycznych, archiwów państwowych, organizacji pozarządowych ze sfery kultury.

Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców. Całkowita alokacja na konkurs: 16 899 782 złotych.
Wartość dofinansowania:

  • Poziom dofinansowania – do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Wymagany wkład własny finansowy – co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych projektu

Dofinansowanie zostało podzielone na:

Projekty małe:

  • minimalna wartość dofinansowania wynosi 207 100 złotych, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi  621 300 złotych

Projekty duże:

  • minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 621 300 złotych, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 4 142 000 PLN

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 16 sierpnia 2013 r., do godz. 15.00

Dokumentacja konkursowa oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

www.eog.gov.pl

A A A
16-04-2013
godz.08:17


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344388 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy