Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Przedsiębiorco - nie daj się oszukać!

W związku z docierającymi do Urzędu Miejskiego w Sochaczewie informacjami o otrzymywanych przez przedsiębiorców wezwaniach do dokonywania opłat za wpisy do różnorodnych rejestrów typu: "Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców" itp. informujemy, że przesyłki te nie mają nic wspólnego z Urzędem Miejskim w Sochaczewie. Również Ministerstwo Gospodarki czy też Główny Urząd Statystyczny ostrzegają przed tego typu korespondencją. Rozsyłane do firm „wezwania” są to komercyjne oferty handlowe (świadczą o tym informacje zamieszczone drobnym drukiem), pomimo że często sprawiają wrażenie pism urzędowych, często też zawierają gotowe druki przelewu.

Wpis do CEIDG jest bezpłatny a kategoryczne żądania wpłaty za wpis są zwykłymi „wyłudzeniami”. Powoływanie się w pismach przez różne prywatne firmy, np. na prowadzony bezpłatnie przez GUS rejestr REGON, na zapisy ustawy o statystyce publicznej, czy też ustawę o swobodzie działalności gospodarczej jest bezpodstawne.

Powtórzymy:

• Wpis do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) jest bezpłatny a zaświadczenie drukowane samodzielnie ze strony www.firma.gov.pl.

• Wpisanie nowego przedsiębiorcy do CEIDG, zmiana istniejącego wpisu, zawieszenie, wznowienie lub wykreślenie działalności nie podlega żadnym opłatom.

• Nr REGON jest nadawany bezpłatnie i drukowany samodzielnie ze strony www.firma.gov.pl

 

Referat Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej UM

A A A
11-04-2013
godz.08:03
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339395 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy