Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Praca, a nie politykowanie
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

(...) Obserwując działania części lokalnych polityków, wydaje mi się, że przyświeca im jedna zasada „im gorzej dla miasta, tym lepiej”. Jeszcze raz oświadczam, że będę wspierał szpital powiatowy tak, jak robiłem to do tej pory, ale nie mogę być w tym działaniu osamotniony. Również władze powiatu muszą zacząć pomagać swojej jednostce... Rozmowa z burmistrzem Sochaczewa, Piotrem Osieckim. 

 

- Mimo że od Pańskiej decyzji w sprawie nieudzielania Szpitalowi Powiatowemu zwolnienia z ostatniej raty podatku od nieruchomości za 2012 rok minęło już sporo czasu, sprawa wciąż jest głośna. W ostatni wtorek radni z klubu Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej próbowali podczas sesji rady miasta wprowadzić do programu apel do burmistrza w tej sprawie. Wcześniej bardzo głośnego wywiadu udzielili wicestarosta Janusz Ciura i zawodowy członek zarządu powiatu Przemysław Gaik, którzy oskarżali Pana wręcz o szkodzenie szpitalowi.

- Nie chcę komentować tego, co zostało wygłoszone zarówno na sesji, jak i we wspomnianym wywiadzie. Jedyne czego staram się wraz z moimi współpracownikami unikać, to politykowanie. Niestety, w Sochaczewie i powiecie nie brakuje tych, którzy mam wrażenie zajmują się wyłącznie tym. Bardzo mi przykro, że wśród nich są osoby ze ścisłych władz powiatu m.in. wicestarosta Janusz Ciura, z którym współpracowałem przecież przez cztery lata poprzedniej kadencji, oraz Przemysław Gaik. Ostatnio do tej gry dali się wciągnąć radni Rady Miejskiej z ugrupowania Porozumienie Ziemi Sochaczewskiej, które, przypomnijmy, sprawuje władzę w powiecie. Naprawdę współczuję staroście Tadeuszowi Korysiowi, że jego najbliżsi współpracownicy zajmują się politykowaniem zamiast pracą.

 

- Zamierza Pan zareagować na opinie, jakoby był Pan pierwszym burmistrzem w historii, który nie zwolnił szpitala z podatku, za to dokonał Pan zwolnienia na rzecz PSS „Społem”, którego prezesem jest Józef Chocian, radny powiatowy z ramienia ugrupowania Forum?

Nie chcę dać się wciągnąć w kampanię obrzucania się błotem. Poprosiłem jednak na piśmie zarówno Janusza Ciurę, jak i Przemysława Gaika o sprostowanie ewidentnie nieprawdziwych informacji i tez, jakie głosili i wciąż głoszą na forum publicznym. Mogę tylko oświadczyć, że PSS „Społem” nigdy nie zwracało się z prośbą o umorzenie jakichkolwiek należności i żadnych zwolnień dla tej spółdzielni nigdy nie było. Podjąłem jedynie decyzję o rozłożeniu na raty opłaty za wieczyste użytkowanie . Tak czynili wszyscy moi poprzednicy, a PSS skorzystało z ustawowego uprawnienia. Każda taka decyzja jest jawna, można ją znaleźć w corocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Bardzo mi przykro, że oczerniono i wciągnięto w kampanię czarnego PR prawie 200 pracowników PSS, jednej z najstarszych i najbardziej zasłużonych dla miasta firm. Dającej zatrudnienie, płacącej podatki i często wspierającej finansowo nasze lokalne stowarzyszenia.

 

- Czy zamierza Pan wspomagać szpital powiatowy w 2013 roku?

- Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym podać fakty z lat ubiegłych. Jako burmistrz Sochaczewa dokonałem umorzeń podatkowych dla szpitala na sumę 393 tysięcy złotych w ciągu niespełna dwóch lat. Żaden inny burmistrz na przestrzeni ostatnich 20 lat nie dokonał takich zwolnień w tak krótkim czasie. Dodam, że mój poprzednik dokonał zwolnień przez osiem lat sprawowania władzy na niespełna 600 tysięcy. Były lata, w których w ogóle nie dokonywał zwolnień podatkowych na rzecz szpitala. Na drugim biegunie są zaś rządzący w powiecie politycy Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej, którzy trzeci rok z rzędu nie wsparli Szpitala Powiatowego, który jest ich jednostką, nawet jedną złotówką dotacji! A kwotę ponad 230 tysięcy złotych, jakie w budżecie powiatu co roku są rezerwowane na zabezpieczenie kredytu spłacanego przez tę jednostkę, przekazują na inne cele. Przez trzy lata, od kiedy zabierają te pieniądze szpitalowi, uzbierałoby się prawie 700 tysięcy złotych. To niemal 10 razy więcej niż kwota, jaką stanowiła ostatnia rata podatku za 2012 rok. Jak bardzo te pieniądze poprawiłyby sytuację szpitala, na ile strzykawek, o które tak upominał się wicestarosta Ciura, wystarczyłyby te środki, jak bardzo oddaliłyby groźbę prywatyzacji, nie muszę chyba nikogo przekonywać.

 

- Rzadko wypowiada się Pan w tak stanowczym tonie…

- To prawda. Jestem zwolennikiem współpracy. Ta współpraca zresztą trwa. Także z powiatem. To miasto było inicjatorem zawiązania partnerstwa, do którego przystąpiły wszystkie gminy powiatu sochaczewskiego i także powiat, a które ma na celu pozyskanie środków norweskich. W przyszłości razem będziemy też ubiegać się o pieniądze z Unii. Z gminami współpracujemy ściśle także w sprawie tzw. „reformy śmieciowej”. Nasze porozumienie i wspólny przetarg, który wyłoni firmę odbierającą odpady od mieszkańców całego powiatu jest stawiany za wzór. To miasto było też inicjatorem remontu należącej do powiatu ulicy Staszica. Miasto wspiera co roku bardzo dużymi kwotami powiatowe jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Policji. Przez ostatnie dwa lata było to ponad 400 tysięcy złotych. Tymczasem rządzący w powiecie, nie dając złotówki na swoją placówkę, jaką jest przecież Szpital Powiatowy, mają pretensje, że burmistrz dał na ich zadanie „tylko” 393 tysiące. Nie przypominam sobie, by panowie starostowie przekazywali pieniądze na miejski żłobek, który właśnie budujemy, przedszkola lub inne placówki miejskie, a przecież mieszkańcy miasta, to też mieszkańcy powiatu. Wnioski kto, jak i z jakimi intencjami działa w sprawie szpitala, kto naprawdę pomaga, a kto próbuje wyłącznie rozgrywać tę sprawę politycznie, zostawiam ocenie Mieszkańców i załogi szpitala.

 

- A jakie są Pańskie osobiste wnioski?

- Obserwując działania części lokalnych polityków, wydaje mi się, że przyświeca im jedna zasada „im gorzej dla miasta, tym lepiej”. Jeszcze raz oświadczam, że będę wspierał szpital powiatowy tak, jak robiłem to do tej pory, ale nie mogę być w tym działaniu osamotniony. Również władze powiatu muszą zacząć pomagać swojej jednostce, tak jak robią to inne samorządy powiatowe np. w Żyrardowie lub Kutnie. A radnym miejskim z Porozumienia Ziemi Sochaczewskiej proponuję, by zmobilizowali swoich kolegów w powiecie, niech przekażą szpitalowi co najmniej tyle, ile dał nasz samorząd czyli 393 tysiące złotych.

 

- Nad czym dziś pracują władze miasta?

- Ruszamy z tegoroczną edycją programu „Drogi zamiast błota”, twardą nawierzchnię zyska kolejnych kilkanaście kilometrów dróg, tempa nabierają prace na wzgórzu zamkowym, lada dzień rozpocznie się budowa nowej, pięknej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4, w nowym miejskim żłobku prace wykończeniowe wchodzą w decydującą fazę, zbliża się termin oddania do użytku kramnic, szykujemy się też do budowy ponad 150 miejsc parkingowych przy placu Armii Ludowej, w decydującą fazę podłączeń wchodzi wart prawie 100 mln złotych projekt kanalizacyjny. Mam też wielką nadzieję, że ruszy wreszcie remont powiatowej ulicy Staszica, na który odłożyliśmy w miejskim budżecie 1 125 000 zł. To tylko część z tego co aktualnie robimy dla miasta i jego mieszkańców. Tak jak powiedziałem na wstępie, ja nie zajmuję się politykowaniem tylko pracą.

A A A
17-03-2013
godz.08:22
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339383 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy