Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Milion złotych na budżet obywatelski
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Radni poparli przygotowany i zarekomendowany przez burmistrza projekt uchwały „w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Sochaczew w sprawie budżetu Gminy Miasto Sochaczew na rok 2014”. 

Określa ona precyzyjnie: ile pieniędzy można będzie wydać, kto i jak może zgłosić inwestycję do realizacji, kto zajmie się wstępną i merytoryczną oceną wniosków oraz jak wyłonione zostaną projekty do realizacji. 
 

Przypomnijmy, że 30 października 2012 roku Rada Miejska zdecydowała o powołaniu zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego. Na podstawie tej uchwały burmistrz powołał zespół złożony z przedstawicieli klubów radnych, Sochaczewskiej Rady Sportu, Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Powiatowej Izby Gospodarczej i to ten zespół przygotował projekt uchwały o „Sochaczewskim Budżecie Obywatelskim”.

- Już na początku padła propozycja, by do typowania zadań i inwestycji zachęcać młodzież, która na sprawy miasta z pewnością spojrzy z zupełnie innej perspektywy, świeżym okiem, kreatywnie. Zgodziliśmy się, że w tych sprawach głos równy z dorosłymi powinni mieć już 16-latkowie i pomysł zyskał aprobatę całego zespołu – mówi wiceburmistrz Marek Fergiński, który przewodniczył zespołowi, który przygotował założenia do uchwały. 

Zaproponowano, aby z budżetu miasta na 2014 rok wydzielić 1.000.000 zł na projekty, które mogą być zrealizowane w ramach „Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego” (SBO). Ich lista powstanie w wyniku powszechnych konsultacji społecznych obejmujących teren całego miasta, a uczestniczyć w nich będą mogli wszyscy mieszkańcy, którzy w 2013 roku roku kończą 16 lat. Swoje propozycje mogą też zgłaszać instytucje publiczne i organizacje pozarządowe działające na terenie miasta.
Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach SBO będzie dostępny na stronie internetowej www.sochaczew.pl, w Biurze Obsługi Klienta UM, na pływalni „Orka” oraz w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wypełnione formularze należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta UM lub przesłać podpisany skan na adres: budzet2014@sochaczew.pl 

Na początku właściwe wydziały Urzędu Miejskiego zweryfikują projekty pod względem merytorycznym, sprawdzą czy istnieje możliwość ich realizacji, jaka jest wartość społeczna zadania, czy koszt nie przekroczy 1.000.000 zł, oraz jakie ewentualnie koszty będzie generował ten projekt w przyszłości. Następnie weryfikacją projektów zajmie się zespół złożony z wiceburmistrza, przedstawiciela Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Sochaczewskiej Rady Sportu i Powiatowej Izby Gospodarczej. Zasiądzie w nim także po jednym przedstawicielu każdego z Klubów Radnych. To grono wybierze przedsięwzięcia, które znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu.
Projekty będą oceniane w głosowaniu powszechnym, a prawo do oddania jednego głosu będą mieć wszyscy dorośli mieszkańcy Sochaczewa, ale także ci, którzy w 2013 roku ukończyli 16 lat. 

Głosowanie przeprowadzone zostanie w wyznaczonych punktach (np. MOSiR, biblioteki, Urząd Miejski), gdzie będzie można wypełnić i złożyć ankietę, ale także w formie elektronicznej. Z 10 czy 20 propozycji spełniających kryteria oddamy głos na maksymalnie 5 najważniejszych naszym zdaniem projektów. W ten sposób – dzięki głosom elektronicznym i złożonym na papierze – powstanie lista zadań, które burmistrz wpisze do budżetu miasta na kolejny rok. 


Burmistrz Piotr Osiecki

 - Cieszę się, że prace nad budżetem poszły naprawdę sprawnie. Uważam, że projekt jest wyjątkowo udany i spełni oczekiwania wszystkich grup społecznych. Wciągnięcie do głosowania młodzieży powyżej 16 roku życia, to moim zdaniem strzał w dziesiątkę. Do tego możliwość głosowania przez internet. Mamy szansę uaktywnić naprawdę dużą grupę mieszkańców, tworzyć prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, a o to od początku pracy nad „budżetem obywatelskim” nam chodziło.


HARMONOGRAM KONSULTACJI w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2014

* kwiecień - listopad 2013 r. - prowadzenie akcji promocyjnej

* od 10 czerwca  do 13 września 2013 r. -  składanie przez mieszkańców propozycji projektów do budżetu na rok 2014

* od 16 do 30 września 2013 r. - weryfikacja propozycji mieszkańców i ustalenie przez Zespół Opiniujący ostatecznej listy projektów do głosowania 

* od 8 października do 18 października 2013 r. - głosowanie nad propozycjami 

* do 8 listopada 2013 r. - ogłoszenie wyników konsultacji

 

* do 15 listopada 2013 r. - wpisanie zwycięskich przedsięwzięć do projektu budżetu miasta na rok 2014

A A A
06-03-2013
godz.08:06
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 19.09.2021 r. 3339361 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy