Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Partnerstwo wybrało projekty. Stawia na transport.

Do 5 kwietnia sochaczewskie partnerstwo samorządowe, którego liderem jest Urząd Miejski, ma czas na złożenie wniosku o grant z funduszy norweskich, który przeznaczony zostanie na dokumentację techniczną, studia wykonalności i analizy finansowe przygotowujące miasto, powiat i gminy powiatu sochaczewskiego do skutecznego sięgania po pieniądze z unijnego budżetu na lata 2014-2020. 18 lutego w ratuszu odbyło się rozstrzygające spotkanie, podczas którego wskazano inwestycje i projekty, które miałyby być realizowane przez dziewięć jednostek samorządu leżących w granicach powiatu sochaczewskiego. 

W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie Piotr Osiecki i Marek Fergiński, wicestarosta Janusz Ciura, wójtowie wszystkich gmin powiatu sochaczewskiego tj. Teresina Marek Olechowski, Brochowa Andrzej Fijołek, Młodzieszyna Joanna Szymańska, Iłowa Roman Kujawa, Rybna Grzegorz Kropiak, Nowej Suchej Maciej Mońka i gminy Sochaczew Mirosław Orliński.

Na wstępie burmistrz Piotr Osiecki przypomniał, że jeśli uda się pokonać konkurentów, nasze partnerstwo otrzyma 1,5 mln złotych dotacji z funduszy norweskich.

- Za tak dużą kwotę można wykonać np. projekt budowy trasy północ-południe, strategię rozbudowy komunikacji publicznej na terenie całego powiatu, projekty kilku parkingów czy centrów przesiadkowych przy stacjach PKP i wiele innych opracowań. Jedynie 15% tej kwoty muszą pokryć samorządy – zaznaczył. 

Lider projektu, tj. miasto Sochaczew zaproponowało, aby do partnerstwa dziewięciu samorządów ziemi sochaczewskiej (7 gmin, miasto, powiat) przystąpiły formalnie także Powiatowa Izba Gospodarcza, Samorządowe Centrum Eksperckie działające przy Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego, samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowany przez Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz być może jedna z norweskich gmin zapewniająca wsparcie merytoryczne, „dobre praktyki”, doradztwo.

Chwilę później wskazano pięć najważniejszych dokumentów, jakie partnerstwo chciałoby wykonać w ramach grantu z funduszy norweskich dla całego Sochaczewskiego Obszaru Funkcjonalnego. Są to:

zintegrowana strategia rozwoju (obejmie wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarczego, edukację, kulturę, planowanie przestrzenne itp.)

strategia polityki transportowej (nie tylko drogowej, ale też zawierająca zalecenia dotyczące wykorzystania ruchu kolejowego, ścieżek rowerowych)

analiza więźby ruchu tranzytowego i wewnątrzmiejskiego (studium wskazujące, jak i gdzie przebiega ruch na terenie powiatu, a zatem gdzie należy np. budować nowe odcinku dróg)

strategia rozwoju komunikacji (transport publiczny wychodzący znacznie dalej na obszar gmin, niż obecnie)

audyt finansowy partnerów, tzn. miasta, gmin i powiatu polegający na precyzyjnej analizie, jakimi środkami w latach 2014-2020 będą one dysponowały np. na wkład własny do projektów unijnych.

Wstępnie oszacowano, że wykonanie pięciu takich dużych opracowań mogłoby pochłonąć 650.000 zł. Kolejne 850.000 zł przeznaczono by na badania społeczne, studia wykonalności, projekty budowlane, przedmiary i kosztorysy inwestorskie, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, dokumentację przetargową, zmiany studiów i planów zagospodarowania przestrzennego gmin, szkolenia, doradztwo, plany komunikacji i konsultacji społecznych.  

Burmistrz zaproponował, aby wkład własny (15% kosztów projektu) solidarnie pokryło 9 jednostek samorządowych, czyli 7 gminy, miasto i powiat. Ten ostatni weźmie na siebie 1/9 ogólnej kwoty, a podstawą wyliczenia udziału dla miasta i gmin stanie się liczba mieszkańców. Dla przykładu, miasto do projektu ma wnieść 89,3 tys. zł, Teresin 26,7 tys., Iłów 14,8 tys., a najmniejsza z gmin -  Rybno - tylko 8,1 tys. zł. Wszyscy zgodzili się, że taki sposób wyliczenia wkładu własnego jest sprawiedliwy.

 

Projekt „Budowanie kompetencji dla współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” (przewidujący przyznawanie grantów w wysokości 350-550 tys. euro na projekty techniczne, studia wykonalności, szkolenia itp.) realizowany jest przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, w ramach tzw. Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” będącego jednym z priorytetów Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014.

A A A
23-02-2013
godz.09:59
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 24.09.2021 r. 3345505 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy