Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Dzień Babci i Dziadka w Dziennym Domu

22 stycznia świetlica Dziennego Domu wypełniła się seniorami i gośćmi zaproszonymi na obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka . Zaproszenie przyjęli: Pan Piotr Osiecki - Burmistrz Miasta ,Pani Joanna Kamińska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia , Pan Edward Stasiak – reprezentant Rady Miejskiej , Pani Joanna Majewska – Dyrektor ŚDS, Pani Ewa Lembke – Dyrektor Żłobka Miejskiego, Pani Magdalena Żakowska – Z-ca Dyrektora MOPS-u, Pani Hanna Celeda - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, Siostra Ewa Maria Ogłaza – Dyrektor Niepublicznego Przedszkola pw. Św Aniołów Stróżów, prezesi i przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i na rzecz seniorów, współpracujący z DDPS wolontariusz – Pan Jerzy Kocimski, przedstawiciele mediów.

Gości i Pensjonariuszy powitała Teresa Michałowska – dyrektor Domu , po czym głos zabrał burmistrz Piotr Osiecki. Podkreślił doniosłość ról babć i dziadków w każdej rodzinie i w społeczeństwie. Podzielił się również refleksjami z pełnionej roli dziadka we własnej rodzinie. Życzył wszystkim dziadkom i babciom zdrowia, niespożytych sił i radości z obcowania z wnukami.

Spotkanie uświetniły dzieci z Przedszkola Św Aniołów Stróżów, które zaprezentowały jasełka oraz uczniowie kl. II .Szkoły Podstawowej Nr 2 , które wystąpiły z programem okolicznościowym. Występy nagrodzono gromkimi brawami. Obie grupy przekazały zgromadzonym babciom i dziadkom przepełnione miłością i szacunkiem życzenia a przedstawiciele pensjonariuszy w podziękowaniu przekazali pięknie wydane książki i łakocie.

Kolejnym punktem programu była prezentacja aktywności Pensjonariuszy DDPS-u w 2012 roku - ogłoszonym Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Przedstawiono realizowane w DDPS-ie programy: Spotkanie Pokoleń – dotowany przez Burmistrza Miasta, który miał na celu integrację międzypokoleniową. Pod hasłem dorośli – dzieciom, dzieci – dorosłym, czytano i opowiadano w DDPS-ie dzieciom bajki, pokazywano zabawy i zabawki z dawnych lat a zuchy uczyły dorosłych udzielania pomocy przedmedycznej. Kolejny , dotowany przez Burmistrza program realizowany przez DDPS wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” to cykl wydarzeń pt. A w sercu ciągle maj... adresowanych dla seniorów. W ramach programu mającego na celu promocję zdrowego stylu życia i poprawę jakości życia osób starszych uruchomiono kursy komputerowe dla seniorów , promowano twórczość osób starszych, zaspokajano potrzeby kulturalne, rekreacyjne i edukacyjne, promowano aktywność umysłową i fizyczną.

Po obejrzeniu prezentacji rozpoczął się bal karnawałowy. Wielu seniorów wystąpiło w przygotowanych własnoręcznie strojach. Wszyscy bawili się znakomicie. Królową balu została Pani Bożena Klammer a królem balu – Pan Tadeusz Jankowski.

Dyrektor Dziennego Domu serdecznie dziękuje: Pani Zofii Berent – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za udostępnienie sprzętu nagłaśniającego i sprzętu do odtworzenia prezentacji. Panu Krzysztofowi Sieczkowskiemu – Dyrektorowi Zakładu Komunikacji Miejskiej za nieodpłatny transport uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i dzieci z Niepublicznego Przedszkola pw. Św.Aniołów Stróżów.Sponsorom: Właścicielom Cukierni „Jeznach”, Właścicielom Hurtowni „Salami” Właścicielowi księgarni – Panu Tadeuszowi Tomaszewskiemu, Właścicielce księgarni – Pani Dorocie Walickiej (firma J.O.G.I.)

 

 

A A A
23-01-2013
godz.13:45
 


nadchodzące wydarzenia

niedziela, 28.11.2021 r. 3406980 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy