Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Woda i ścieki nie zdrożeją!
wiadomość pochodzi z:  „Ziemia Sochaczewska”

Burmistrz zatwierdził taryfę ZWiK na 2013 rok. W porównaniu z prognozą jest o wiele taniej.

Po raz pierwszy od lat, ceny za dostarczanie wody i odbiór ścieków na terenie Sochaczewa nie wzrosną. Od marca 2013 roku do końca lutego 2014 roku mają obowiązywać opłaty na niezmienionym do aktualnego poziomie. Na ostatniej naradzie burmistrzów Piotr Osiecki zatwierdził zaproponowane przez ZWiK stawki, do których nie wniósł żadnych uwag. Wkrótce dokumentem zajmą się radni.

Jak to możliwe, skoro od lat słyszymy, że ZWiK musi podnosić ceny, bo drożeje energia elektryczna, koszty pracy, podatki. A od 2012 roku musi ponosić koszty największej w historii Sochaczewa inwestycji, czyli rozbudowy sieci kanalizacyjnej? Wprowadzono maksymalne oszczędności, zreorganizowano pracę, ograniczono koszty do minimum, właśnie po to, by stawki za wodę i ścieki utrzymać na stałym poziomie.

Już rok temu prezes ZWiK przekonywał radnych, że jest szansa, iż po zakończeniu budowy i rozliczeniu projektu z Komisją Europejską, w 2014 roku opłaty za wodę i ścieki może nawet lekko spadną. Zdania nie zmienił i na przedostatniej w minionym roku sesji powtórzył tę optymistyczną prognozę. 

- Warto przypomnieć, że prognozy przyjęte kilka lat temu w studium wykonalności unijnego projektu kanalizacyjnego zakładały gwałtowny skok opłat. W 2013 roku 1m sześcienny wody miał kosztować 4,42 zł, a 1m sześc. odbieranych ścieków aż 16,10 zł. Gdyby trzymać się sztywno założeń ze studium, powinniśmy dziś mieszkańcom zafundować 95-procentowy skok stawek za odbiór ścieków, a proponujemy zero. Już tylko te cyfry pokazują, jak ciężką pracę wykonał ZWiK – mówi wiceburmistrz Stanisław Wachowski, który w ratuszu odpowiada za sprawy komunalne.

- Obniżając stawki, a tak należy to rozumieć, bo ZWiK nie uwzględnia w taryfie nawet inflacji, zachęcamy mieszkańców do włączania się w nowo wybudowaną sieć sanitarną. Wywiezienie 1m sześc. nieczystości przez wóz asenizacyjny kosztuje 20-25 zł, a metr ścieków oddanych do sieci niewiele ponad 8 zł. Na przyłącze na osiedlach za Bzurą czeka 1000 domów, a w Chodakowie i na Wypalenisku 1300. 96 km sieci jest gotowe – wylicza S. Wachowski.

 

 

Oto stawki proponowane przez ZWiK w okresie marzec 2013 – luty 2014.

 

Opłata za pobraną wodę (netto)

» gospodarstwa domowe: 3,78 zł/m3

 

Opłata za odbiór ścieków (netto)

» gospodarstwa domowe: 8,26 zł/m3.

 

 

Burmistrz Piotr Osiecki

 

Sądzę, że na tę wiadomość czekali wszyscy mieszkańcy Sochaczewa. Doskonale rozumiem, jak trudno zaakceptować nam wszystkim ceny wody i ścieków. Ubiegłoroczne wzrosty opłat były szokiem, mimo że udało nam się znacząco obniżyć stawki w porównaniu do tych, jakie proponowali moi poprzednicy.

Uczciwie trzeba jednak dodać, że takie są, niestety, koszty realizacji największej inwestycji w historii Sochaczewa. W ciągu zaledwie roku przybyło nam prawie 100 km sieci kanalizacyjnej za niemal 100 mln złotych. To był gigantyczny wysiłek organizacyjny i finansowy. Tym bardziej się cieszę, że ZWiK-owi udało się utrzymać stawki na dotychczasowym poziomie, zwłaszcza że spółka wchodzi w fazę spłaty tej epokowej inwestycji.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że dla wielu mieszkańców ceny wody i ścieków wciąż pozostaną wysokie. Innej drogi jednak nie ma. Tym bardziej więc dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość, a załodze ZWiK gratuluję sukcesu.

 

sos

A A A
15-01-2013
godz.08:33
 


nadchodzące wydarzenia

wtorek, 21.09.2021 r. 3341322 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy