Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Duński rząd wyznacza priorytety swojej Prezydencji w Radzie UE
wiadomość pochodzi z:  UE

Zbliża się koniec 2011 r., co oznacza, że następuje ten moment w roku, kiedy rotacyjną Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej obejmuje nowy kraj. Kiedy w sylwestrową noc zegary wybiją północ, to Duńczycy przejmą na kolejne  sześć miesięcy odpowiedzialność za organizowanie prac Rady i  przewodniczenie im.

Duński rząd ogłosił właśnie roboczy program  Prezydencji: główne cele to Europa odpowiedzialna, dynamiczna,  ekologiczna i bezpieczna. W obliczu kryzysu w Europie, którego końca nie widać, wydaje się, że pobudzanie wzrostu pozostanie na szczycie  duńskiej listy zadań.

Przemawiając w czasie posiedzenia Rady do  Spraw Ogólnych Rady Europejskiej na początku grudnia, duński Minister  ds. Europejskich, Nicolai Wammen, powiedział:
"Duńska Prezydencja  będzie dokładać wszelkich starań, aby osiągnąć konkretne wyniki w tych  obszarach i wnieść wkład w wydobycie Unii Europejskiej z kryzysu  gospodarczego i wprowadzenie jej na ścieżkę wzrostu. Niektóre części  Europy wykazały się gospodarczą nieodpowiedzialnością, która wyrządziła  szkody w naszym wspólnym projekcie. Potrzebujemy większej  odpowiedzialności w Europie. Obecnie Europa zmaga się z niskimi  wskaźnikami wzrostu i pozostaje w tyle pod względem globalnej  konkurencyjności. Musimy promować inicjatywy zwiększające dynamikę Europy."

Mimo iż zmiany klimatu są coraz wyraźniej odsuwane na  bok ze względu na nieustannie prowadzone rozmowy na temat problemów  gospodarczych, Duńska Prezydencja ma nadzieję utrzymać to najtrudniejsze i najpilniejsze wyzwanie, wobec którego staje Europa i świat, pośród  najważniejszych punktów w programach decydentów. Minister Wammen  wyjaśnia: "Inne części świata konkurują o objęcie wiodącej pozycji  Europy w promowaniu ochrony środowiska, a zatem powinniśmy posunąć naprzód program ekologiczny w Europie."

Odniósł się do ryzyka  utraty miejsc pracy opartych na wiedzy i zdolności badawczych w zakresie nowoczesnych technologii na rzecz innych, atrakcyjnych gospodarczo,  części świata, takich jak Chiny, Indie, Korea Południowa czy USA. Taka  kolej rzeczy będzie nieunikniona, jeżeli UE nie zwiększy swoich  wspólnych inwestycji w ekologiczne technologie, energię odnawialną i  efektywność energetyczną. "Duńska Prezydencja będzie dokładać wszelkich  starań, aby miejsca pracy powstawały tutaj w UE" - stwierdził minister  Wammen.

Podkreślił również, że nacisk położony zostanie na to,  jak globalizacja, rosnąca presja migracyjna na granice unijne i  międzynarodowa przestępczość wpływają na bezpieczeństwo Europy.

Prezydencja Danii, siódma od przystąpienia do Wspólnoty Europejskiej w 1973 r.,  następuje po Polskiej Prezydencji, która również była ukierunkowana  głównie na docieranie do źródeł wzrostu i eksplorowanie  niewykorzystanych możliwości wspólnego rynku. Pośród innych priorytetów  wymienić należy bezpieczeństwo energetyczne, obronność, kwestie żywnościowe i relacje Europy z krajami trzecimi. Cypr przejmie stery od  Danii 1 lipca 2012 r.

Wspólnie, te trzy kraje tworzą najnowszy  prezydencki "tercet" - ramy łączące prezydencje i zapewniające spójność oraz konsekwencję prac prowadzonych w ich toku z tym co było wcześniej i z tym co nastąpi później. Program tercetu stanowi raczej wspólne,  nadrzędne ramy, niż zastępuje indywidualne, krajowe programy  prezydencji.

Rotacyjna Prezydencja rozpoczęła się w 1957 r. na  mocy Traktatu Rzymskiego ustanawiającego Wspólnoty Europejskie,  aczkolwiek szybko okazało się jasne, że sześć miesięcy, to zbyt krótkie  ramy czasowe na realizację przez jakąkolwiek prezydencję wszystkich  swoich celów. Stąd pomysł łączenia w grupy trzech państw członkowskich,  które sprawują prezydencję jeden po drugim. To umożliwia każdemu  tercetowi koordynację realizacji wspólnego zestawu celów w czasie  wszystkich trzech mandatów. Zespół składa się z jednego większego i  dwóch mniejszych państw członkowskich, jak również jest mieszanką państw członkowskich ze starej i rozszerzonej Unii.

Minister Wammen  przedstawił również pogląd rządu Danii na politykę spójności:  "Europejska polityka spójności jest ważnym przedmiotem Duńskiej  Prezydencji. Wymaga ona modyfikacji, aby mogła wydajniej wspierać tworzenie miejsc pracy i generować wzrost w całej Europie. W czasie  naszej prezydencji chcemy możliwie najszerzej promować ten program."

Reforma innych, flagowych obszarów polityki, takich jak wspólna polityka rolna i program badań naukowych i rozwoju również będzie kluczowym priorytetem  Duńczyków. Obok polityki spójności, kwota środków przeznaczanych na te  trzy obszary została ustalona jako część siedmioletniego, finansowego  programu ramowego UE. Tworzy on ramy ustalające maksymalną kwotę środków przeznaczonych w budżecie UE w każdym roku na potrzeby szeroko  nakreślonych obszarów polityki i wyznacza ogólny roczny pułap wypłat i  funduszy do wypłaty.

Program Duńskiej Prezydencji w Radzie UE  zostanie oficjalnie zaprezentowany przez premier Helle Thorning-Schmidt  na początku stycznia.

The programme and the priorities of the Danish Presidency

Więcej informacji: Duńska Prezydencja: http://eu2012.dk/en

Źródło: Duńska Prezydencja - 27.12.2011  

A A A
28-12-2011
godz.10:43


nadchodzące wydarzenia

czwartek, 23.09.2021 r. 3344368 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy