Sochaczew Sochaczew Sochaczew
Miejskie inwestycje w 2013 roku

21 grudnia, podczas XXVIII sesji Rady Miasta, odbędzie się dyskusja na temat przyszłorocznego budżetu miasta. W wyznaczonym terminie, to jest do 15 listopada, burmistrz opracował plan dochodów i wydatków Sochaczewa, przekazał ten dokument radnym, a na sesji pod koniec grudnia ma on zostać uchwalony.

Budżet przewiduje, że dochody samorządu w 2013 roku osiągną poziom 105.224.000 zł, natomiast wydatki 106.081.000 zł. Ostrożnie założono, że inwestycje pochłoną 12,4 mln zł, a najważniejszymi z nich będzie zagospodarowanie wzgórza zamkowego, dokończenie budowy integracyjnego Żłobka Miejskiego na 80 miejsc, budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4. Największą drogową inwestycją miasta w 2013 roku będzie przebudowa powiatowej ulicy Staszica, na którą z budżetu Sochaczewa zostanie wydane ponad milion złotych.

- Będziemy też kontynuować na szeroką skalę nasz pogram „Drogi zamiast błota”, który w ostatnich dwóch latach odniósł duży sukces. Przypomnę, że utwardziliśmy ponad 20 kilometrów dróg, zarówno tłuczniem, jak i asfaltem. Ratusz systematycznie przygotowuje dokumentację pod budowę kolejnych ulic. Jeśli pojawią się w ciągu roku dodatkowe środki, których obecnie nie planujemy w budżecie, na pewno zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje  – mówi z-ca burmistrz Stanisław Wachowski.

Średnio w roku odbywa się 11-13 sesji Rady Miasta i niemal na każdej z nich zmieniany jest budżet. W 2010 roku planowano, że dochody miasta wyniosą 80,4 mln, a faktycznie było to 84,2 mln; w 2011 roku podobnie założono, że do kasy ratusza wpłynie 86,5 mln, a ostatecznie była to kwota 94,2 mln zł (prawie 8 mln więcej). Budżet ciągle ulega mniejszym lub większym zmianom i tak samo będzie w 2013 roku. 

- Nie możemy jednak udawać, że nie widzimy co dzieje się wokół. Sochaczew nie jest żadną zieloną wyspą. Zarówno wydatki jak i inwestycje planujemy bardzo ostrożnie, bo przecież może się okazać, że wpływy z podatków czy opłat będą niższe niż zakładamy. Kryzys stał się faktem, coraz więcej osób traci pracę. Jednym z nadrzędnych celów tego budżetu było zapewnienie bezpieczeństwa dla ponad 1000 pracowników, jakich zatrudnia samorząd, a są wśród nich nauczyciele, pracownicy miejskich jednostek, urzędnicy – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

- Nikt z rocznym wyprzedzeniem nie zaplanuje precyzyjnie wpływów podatkowych, wpływów z opłat, nie przewidzi dokładnej kwoty dotacji oświatowej. Z tego powodu w budżecie na 2013 rok umieściliśmy tylko strategiczne inwestycje – dodaje S. Wachowski.

- Co roku wprowadzamy do budżetu kilka nowych zadań, a jako przykład podam termomodernizację Przedszkola Nr 6, które w budżecie na 2012 rok znalazło się przed wakacjami. W kilka miesięcy przygotowaliśmy pełną dokumentację, wybraliśmy wykonawcę robót, wkrótce odbieramy od firmy gotowy, ocieplony obiekt. Dzięki dotacji pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska budynek zupełnie zmienił wygląd – mówi wiceburmistrz Marek Fergiński.  

 

INWESTYCJE MIEJSKIE 2013’

▪ 4.886.000 zł – zagospodarowanie wzgórza zamkowego, wzmocnienie skarpy

▪ 2.300.000 zł – budowa integracyjnego Żłobka Miejskiego

▪ 1.500.000 zł – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4

▪ 1.125.000 zł - przebudowa powiatowej ulicy Staszica.

▪ 800.000 zł – realizacja kolejnego etapu programu „Oszczędność energii w obiektach użyteczności publicznej”

▪ 400.000 zł - budowa miejsc parkingowych w mieście.

▪ 300.000 zł - dotacja dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na opłacenie rat za zakupione autobusy komunikacji miejskiej

▪ 300.000 zł – budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji

▪ 150.000 zł – termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej

▪ 150.000 zł – zakupy inwestycyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej (do nowej siedziby w Kramnicach)

▪ 100.000 zł – wykup gruntów pod drogi i ulice

▪ 100.000 zł – budowa lub przebudowa oświetlenia w ul. Staszica, Jagiellońskiej i Kilińskiego

▪ 73.000 zł - w tym 40.000 zł na zakup komputerów do rozliczania poboru opłat za śmieci

▪ 50.000 zł – inwestycje w budynkach komunalnych, w tym nowa sieć kanalizacyjna

▪ 50.000 zł – budowa chodnika przy ul. Żyrardowskiej (wspólnie z MZDW)

▪ 50.000 zł – przygotowanie dokumentacji pod budowę parkingu „Parkuj i Jedź”

▪ 45.000 zł – projekt przebudowy skrzyżowania ulic Inżynierskiej, Kościńskiego i Boryszewskiej.

A A A
11-12-2012
godz.08:03
 


nadchodzące wydarzenia

piątek, 24.09.2021 r. 3345528 odwiedzin

Zapisz się na newsletter

e-mail       sms    
wypisz się
polecamy